De kwijtscheldingswinstvrijstelling in de vennootschapsbelasting vanaf 2022

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Door de wijziging van de regels voor verliesverrekening beantwoordt de kwijtscheldingswinstvrijstelling vanaf 2022 voor de vennootschapsbelasting niet meer aan haar doelstelling. In deze bijdrage is een voorstel uitgewerkt voor een aanpassing van de kwijtscheldingswinstregeling in de vennootschapsbelasting om deze onder de nieuwe verliesverrekeningsregels wel weer aan haar doelstelling te laten voldoen.
Original languageEnglish
Article numberWFR 2022/153
Pages (from-to)997-1004
JournalWeekblad Fiscaal Recht
Issue number7443
Publication statusPublished - 30 Aug 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De kwijtscheldingswinstvrijstelling in de vennootschapsbelasting vanaf 2022'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this