De kunst van het verdelen: over mededinging en transparantie bij de verdeling van schaarse (tender)subsidies

E.M.J. Hardy*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

114 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Pages (from-to)136-147
JournalNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Publication statusPublished - 2022

Cite this