De invloed van multimorbiditeit op het cognitief functioneren.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Aarts s, van den akker m, tan fe, verhey fr, metsemakers jf, van boxtel mp. De invloed van multimorbiditeit op het cognitief functioneren. Huisarts wet 2011;54(3):128-132. Doel multimorbiditeit komt veel voor in de huisartsenpraktijk. Men associeert specifieke ziekten vaak met cognitieve achteruitgang, maar er is weinig bekend over de invloed van multimorbiditeit op het cognitief functioneren. Methode we selecteerden personen tussen de 24 en 81 jaar (n = 1763) uit het registratienet huisartspraktijken (rnh) voor deelname aan de maastricht aging study (maas), een longitudinaal onderzoek dat de determinanten van cognitieve veroudering in kaart moet brengen. We onderzochten de relatie tussen 96 chronische ziekten, gegroepeerd in 23 clusters, en cognitief functioneren op baseline, na 6 en na 12 jaar. We hebben het cognitief functioneren in twee domeinen gemeten: verbaal geheugen en informatieverwerkingssnelheid. Resultaten multimorbiditeit was aanwezig bij 55% van de onderzoekspopulatie. Verscheidene ziekteclusters hadden een negatief effect op het cognitief functioneren tijdens de 12 jaar durende follow-up. Een maligniteit in combinatie met een aandoening aan het bewegingsapparaat vertoonde een negatieve invloed op het cognitief functioneren. Conclusie de resultaten wijzen erop dat een groot aantal ziekten negatief geassocieerd is met het cognitief functioneren. Deze effecten blijken echter over een periode van twaalf jaar relatief klein.universiteit maastricht, vakgroep huisartsgeneeskunde, school for public health and primary care caphri, postbus 616, 6200 md maastricht: s. Aarts, promovendus, psycholoog; dr. M. Van den akker, epidemioloog; dr. F.e.s. Tan, statisticus; prof.dr. F.r.j. Verhey, hoogleraar psychiatrie. Vakgroep huisartsgeneeskunde: prof.dr. J.f.m. Metsemakers, huisarts/hoogleraar huisartsgeneeskunde; s. Aarts, promovendus, psycholoog; dr. M. Van den akker, epidemioloog. Vakgroep psychiatrie en neuropsychologie: dr. M.p. Van boxtel, arts/universitair hoofddocent.correspondentie: sil.aarts@hag.unimaas.nlmogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.dit artikel is een bewerkte vertaling van: aarts s, van den akker m, tan fe, verhey fr, metsemakers jf, van boxtel mp. Influence of multimorbidity on cognition in a normal aging population: a 12-year follow-up in the maastricht aging study. Int j geriatr psychiatry 2010;oct 20 (epub ahead of print). Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
Original languageDutch
Pages (from-to)128-132
Number of pages5
JournalHuisarts en Wetenschap
Volume54
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2011

Cite this