De impact van comorbide persoonlijk heidsstoornissen op de effectiviteit van acutefasebehandeling van depressie: een metaanalyse en metaregressie

Translated title of the contribution: The impact of comorbid personality disorders on the effectiveness of acute phase treatments for depression: a meta-analysis and meta-regression

Suzanne C. Van Bronswijk*, Eva M. Köster, Frenk P. M. L. Peeters

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

63 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond: Resultaten van eerdere meta-analyses naar de impact van comorbide persoonlijkheidsstoornissen (PS'en) op het behandelresultaat van een depressieve stoornis zijn tegenstrijdig en vertekend door methodologische verschillen tussen geïncludeerde studies. Doel: De impact van comorbide PS'en op de uitkomst van depressiebehandelingen te onderzoeken, gebruikmakend van uitsluitend studies met gecontroleerde behandelingen en gestructureerde meetinstrumenten (PROSPERO, CRD42019120200). Methode: We zochten studies in PubMed, PsycINFO en Embase en in referentielijsten van geselecteerde artikelen en eerdere meta-analyses. Behandelstudies voor depressie met een subgroep van individuen met comorbide PS werden geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was de verandering in depressie-ernst tijdens de behandeling. Effectgroottes werden geschat met random-effectmodellen, en variabelen op studieniveau werden onderzocht met een metaregressie. Ook bias werd onderzocht. Resultaten: Zes studies met 942 individuen (447 met PS) werden geïncludeerd. Er was geen significant verschil in vermindering van depressie-ernst tussen individuen met en zonder PS (g = 0,03; 95%-BI = -0,15-0,20; p = 0,27). Heterogeniteit en risico op bias waren laag. De metaregressie leverde geen significante resultaten. Conclusie: Bevindingen duiden niet op een impact van een comorbide PS op uitkomsten van acute-fasebehandeling voor depressie. Patiënten met een depressie met en zonder comorbide PS dienen dezelfde evidence-based depressiebehandelingen te krijgen.
Translated title of the contributionThe impact of comorbid personality disorders on the effectiveness of acute phase treatments for depression: a meta-analysis and meta-regression
Original languageDutch
Pages (from-to)441-450
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume63
Issue number6
Publication statusPublished - Jun 2021

Cite this