De Hoge Raad oordeelt dat de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing), geheven over het loon van een in Oostenrijk woonachtige en niet meer in dienst zijnde bestuurder, niet in strijd is met het Europeesrechtelijke vrij verkeer van werknemers, noch dat sprake is van discriminatie. Het Handvest EU is derhalve niet van toepassing.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Article numberFED 2020/22
Pages (from-to)9-10
JournalFiscaal Tijdschrift FED
Issue number4
Publication statusPublished - 2020

Court cases

TitleFED 2020/22
CourtHoge Raad
Date of judgement25/10/19
ECLI IDECLI:NL:HR:2019:1624

Cite this