De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met de invoering van deze wet wordt in de Faillissementswet een regeling opgenomen op grond waarvan een ondernemer of onderneming die in financieel zwaar weer verkeert een akkoord kan aanbieden aan zijn schuldeisers en/of aandeelhouders. Ook schuldeisers, aandeelhouders en de OR krijgen de mogelijkheid om het proces van de WHOA in gang te zetten, wat via benoeming van een herstructureringsdeskundige plaatsvindt.

In De herijking van het faillissementsrecht – De WHOA wordt een uitgebreide blik geworpen op de WHOA en de daaraan voorafgaande wetgevingsprocessen. De lezer krijgt inzicht in het toepassingsgebied van de WHOA. Ook geeft de auteur richting aan de toekomstige toepassing ervan. De titel vormt door haar complete behandeling van de belangrijke WHOA een uitstekende gids voor curatoren, advocaten, financiële adviseurs, turnaround managers en de rechtelijke macht. Ook studenten kunnen de publicatie gebruiken in hun studie.

WHOA aanvullende maatregelen
Ter vergroting van het succes van de WHOA is in de wet voorzien in een aantal aanvullende maatregelen. Je kunt hierbij denken aan:

Het moratorium en de afkoelingsperiode gedurende de akkoordfase
De regels omtrent bescherming van nieuwe en reeds lopende financiering

WHOA corona
Buiten kijf staat dat de WHOA positief zal bijdragen aan het Nederlandse herstructureringsklimaat voor ondernemers en ondernemingen in financieel zwaar weer. De wetgeving, en daarmee de perspectieven uit deze publicatie, is extra relevant in het licht van het COVID-19-virus, waardoor goed georganiseerde en gefinancierde ondernemingen plotseling te maken hebben met een extreme omzetuitval.


Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Number of pages304
ISBN (Print)9789013163216
Publication statusPublished - 2021

Publication series

SeriesSerie Recht en Praktijk Insolventierecht
Volume17

Cite this