De cultuurhistorische Waarde van de Literatuur: Het Geval van de Gotieke Vertelling in de Nederlandse Literatuur

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)147-165
JournalHandelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
VolumeLXIII
Publication statusPublished - 1 Jan 2011

Cite this