De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

306 Downloads (Pure)

Abstract

Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienstverleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling.
Original languageDutch
Pages (from-to)1182-1189
Number of pages8
JournalArs Aequi
Publication statusPublished - 1 Dec 2020

Keywords

  • Consumer law
  • Consumer Law - Protection of weaker parties
  • Online Platforms

Cite this