De beleidsarena van het Deltaprogramma. Water Governance

H.S.I. Vreugdenhil, N. Wijermans

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Waterbeleid wordt ontwikkeld om vraagstukken in en rondom het watersysteem aan te pakken. Vanwege de verwachte invloed van klimaatverandering en sociaal- economische ontwikkelingen op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening van Nederland in de toekomst is het Deltaprogramma ingesteld1. Binnen het Deltaprogramma worden uitgebreide probleemanalyses gemaakt en tal van oplossingsstrategieën verkend op basis waarvan nieuw beleid wordt gevormd. In deze studies wordt er echter niet altijd bij stilgestaan dat de beleidsarena zelf een belangrijk onderdeel van de problematiek is. De beleidsarena wordt - vaak onbewust - gezien als het epicentrum van waaruit problemen worden geanalyseerd en oplossingen bedacht, in plaats van dat het verweven is met het watersysteem en de maatschappij. Gevolg daarvan is dat de beleidsarena meestal niet expliciet wordt meegenomen in probleemanalyses, terwijl juist daar wordt bepaald welke problemen op de agenda staan, wat voor soort oplossingen beschikbaar zijn en welke daarvan de voorkeur hebben. Door haar keuzes geeft de beleidsarena mede vorm aan het watersysteem en de maatschappij, bijvoorbeeld door bepaalde gebruikersgroepen beter te bedienen dan andere. Een andere arena zou mogelijk voor andere ontwikkelingen gezorgd hebben. Bovendien beïnvloedt de maatschappij op haar beurt hoe de arena is opgebouwd en welke denkbeelden dominant zijn. Actoren kunnen bijvoorbeeld hun watervraag zodanig verkleinen dat een probleem van de agenda verdwijnt of ze proberen een sterkere lobby te organiseren om zo een sterkere positie te verwerven binnen de arena.
  Original languageDutch
  JournalWater Policy
  Volume2
  Issue number6
  Publication statusPublished - 1 Jan 2013

  Cite this