De aansprakelijkheidspositie van de (mede)beleidsbepaler: artikel 2:11 BW en het ernstig verwijt

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)126-133
JournalTijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Issue number4
Publication statusPublished - 2017

Cite this