Cursusdeelname onder werkenden met een kwetsbare positie

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Op de Nederlandse arbeidsmarkt spelen zich momenteel een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en trends af. Zo vergrijst de beroepsbevolking, is er sprake van een upgrading van de werkgelegenheidsstructuur waardoor er steeds hogere opleidingseisen aan werkenden worden gesteld en flexibiliseert de arbeidsmarkt aan een hoog tempo. Van bepaalde groepen werkenden is bekend dat zij mede als gevolg van deze ontwikkelingen over een minder sterke arbeidsmarktpositie beschikken en daardoor ook het risico lopen dat ze minder participeren in allerhande leeractiviteiten. In het rapport ‘Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’ onderzoeken we de cursusdeelname van 55-plussers, laagopgeleiden en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Een beter inzicht in het levenslang leren onder deze groepen werkenden is van belang voor het ontwikkelen van een goed levenslang leren beleid dat de duurzame inzetbaarheid van deze groepen werkenden verbetert en daarmee de Nederlandse kenniseconomie een impuls kan geven.
Original languageDutch
Pages (from-to)99-105
Number of pages7
JournalOver.Werk
Issue number2/2018
Publication statusPublished - 2018

Cite this