Creditering en uitreiking nieuwe factuur hebben geen gevolgen voor tijdvak uitoefening recht op teruggaaf van btw

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Wilo Salmson France is een in Frankrijk gevestigde ondernemer. Een van haar rechtsvoorgangers, Pompes Salmson SAS, heeft in 2012 productieapparatuur aangekocht in Roemenië. Op basis van de inkoopfacturen verzocht zij enige tijd later om een teruggaaf van de btw. De Roemeense belastingautoriteit wees het verzoek af om redenen die verband hielden met de bij het verzoek gevoegde documenten en met het feit dat de facturen niet voldeden aan de wettelijke voorschriften. De Roemeense leverancier van de productieapparatuur crediteerde vervolgens de oorspronkelijke facturen, om in 2015 voor dezelfde aankopen nieuwe facturen op te stellen en uit te reiken. Wilo Salmson France diende wederom een verzoek in om teruggaaf van de btw, waarna de Roemeense belastingautoriteit dat afwees. Op de prejudiciële vragen van de verwijzende Roemeense rechter over het recht op teruggaaf van btw antwoordt het Hof van Justitie EU dat het recht niet kan worden uitgeoefend als de belastingplichtige niet in het bezit is van een factuur. Alleen wanneer een document dusdanige gebreken vertoont dat het de nationale belastingdienst niet de gegevens verstrekt die een verzoek om teruggaaf kunnen staven, kan worden geoordeeld dat het geen factuur in de zin van de Btw-richtlijn betreft. Het is niet toegestaan dat een teruggaafverzoek wordt afgewezen op de enkele grond dat de btw verschuldigd is geworden in een teruggaaftijdvak dat voorafgaat aan het tijdvak waarin de aankoop is gefactureerd. De eenzijdige annulering van de factuur na een definitieve afwijzing van een teruggaafverzoek gevolgd door de uitreiking van een nieuwe factuur heeft geen enkel gevolg voor het bestaan van het al uitgeoefende recht op teruggaaf, noch voor het tijdvak waarvoor dit recht moet worden uitgeoefend.
Original languageDutch
Article numberFED 2022/5
JournalFiscaal Tijdschrift FED
Issue number1
Publication statusPublished - 2022

Court cases

TitleFED 2022/5
CourtEuropean Court of Justice
Date of judgement21/10/21
ECLI IDECLI:EU:C:2021:870

Cite this