Coördinatie van sociale zekerheid en ‘forumshopping’

A.P. van der Mei*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De centrale vraag in de in deze bijdrage te bespreken arresten is of, en zo ja, onder welke voorwaarden, ondernemingen gebruik kunnen maken van hun recht op verkeer om profijt te trekken uit verschillen in de socialezekerheidsbijdragen die zij voor hun werknemers moeten betalen. De arresten laten zien dat het Hof van Justitie bijzonder huiverig is voor ‘forumshopping’. De in artikel 12 en 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 inzake de coördinatie van sociale zekerheid opgenomen aanwijsregels dienen strikt en op een ‘werknemersvriendelijke’ wijze te worden uitgelegd.

HvJ 3 juni 2021, zaak C-784/19, ECLI:EU:C:2021:427 (Team Power), HvJ 20 mei 2021, zaak C-879/19, ECLI:EU:C:2021:409 (Format II), HvJ 16 juli 2020, zaak C-6101/18, ECLI:EU:C:2020:565 (AFMB).
Original languageDutch
Pages (from-to)157-163
Number of pages15
JournalNederlands Tijdschrift voor Europees recht
Issue number7/8
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • coördinatie sociale zekerheid
  • aanwijsregels
  • detachering
  • forumshopping
  • uitzendbureaus

Cite this