Case note to CJEU C-691/15 (Europese Commissie v. Bilbaína de Alquitranes SA e.a.) Labelling and packaging of certain substances and mixtures; Manifest error of assessment (duty to take into consideration all the relevant factors and circumstances)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Op initiatief van Nederland besloot de Europese Commissie tot een bepaalde indeling van “pek, koolteer, hoge temperatuur” met betrekking tot de acute en chronische toxiciteit voor het aquatisch milieu, dit ten behoeve van etikettering. Tegen dit besluit (een Commissieverordening) wordt door diverse bedrijven beroep aangetekend bij het Gerecht, die de verordening voor zover het deze indeling betrof vernietigde. Op het beroep van de Commissie tegen dit oordeel besluit het HvJ EU negatief: het Gerecht heeft terecht de bepalingen van de Commissieverordening vernietigd vanwege een kennelijke beoordelingsfout door de Commissie. Het Hof betrekt bij de afweging of een beoordelingsfout is gemaakt een internationaal niet bindend normensysteem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) dat de EU nagenoeg geheel heeft overgenomen in de van toepassing zijnde regelgeving, en beslist dat alle relevante gegevens van het geval waarop de beoordeling is gebaseerd, zorgvuldig en onpartijdig moeten worden onderzocht
Original languageDutch
Project No.ECLI:EU:C:2017:882
File no.M en R 2018/4, 52
Finished22/11/17
ApplicantHof van Justitie EU
Publication statusPublished - 2018

Publication series

SeriesMilieu & Recht
Number52 (p. 295-297)
Volume4
ISSN1383-9039

Cite this