Case-mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging: Een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid-Limburg

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

n opdracht van MeanderGroep Zuid‐Limburg is tussen mei 2016 en april 2017 door de Universiteit Maastricht een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen cliëntkenmerken en het gebruik en de kosten van wijkverpleging.

Doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe bekostiging voor wijkverpleging op basis van zorgprofielen, die kunnen worden ingedeeld aan de hand van cliëntkenmerken. Hiervoor zijn een internationale literatuurstudie, een Delphi studie en een kleinschalige, verkennende data analyse uitgevoerd. Bovendien is er gekeken naar de waarde van de NANDA‐I classificatie voor enerzijds het bevorderen van Positieve Gezondheid en anderzijds bekostiging van de zorg op basis van zorgprofielen en cliëntkenmerken.

Concluderend, in het kader van dit onderzoek komt een drietal cliëntenkenmerken consequent als relevant naar voren voor de bekostiging van wijkverpleging: dat wil zeggen, zowel uit het Nieuw‐Zeelandse bekostigingsmodel als in het Delphi onderzoek met experts en in de kleinschalige data analyses. Deze kenmerken zijn: functionele beperkingen (in ADL en IADL), incontinentie en instabiliteit van de aandoening. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen voor het kenmerk broos sociaal ondersteuningsnetwerk. Dit kenmerk uit het Nieuw‐Zeelandse bekostigingsmodel is als meest relevant beoordeeld tijdens de Delphi studie, met een sterke consensus tussen experts, maar komt uit de analyses (nog) niet als significant naar voren. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor verder onderzoek dat zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Aan te bevelen is dat wijkverpleegkundigen hierbij intensief worden betrokken. Daarnaast is het van belang om meer en complexer data‐onderzoek uit te voeren naar mogelijke voorspellers van zorgvraagzwaarte voor wijkverpleging, zowel op basis van de NANDA‐I data van MeanderGroep als data van andere thuiszorgorganisaties en classificatiesystemen.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherDatawyse / Universitaire Pers Maastricht
Number of pages126
ISBN (Print)978‐94‐90411‐10‐7
Publication statusPublished - 29 Jun 2017

Cite this