Burgerlijk Procesrecht 2022/2023

A.W. Jongbloed (Editor), C.H. van Rhee (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Abstract

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2022.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Gekozen is voor opname van die teksten die, naar het ons toeschijnt, in de praktijk en met name ook in het onderwijs worden gebruikt. In de eerste plaats zijn dit natuurlijk het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarnaast zijn onder andere de EEX-verordening (ofwel Brussel I-bis), de Faillissementswet, titels 10 en 11 van Boek 3 BW en 15 van Boek 7 BW, de Algemene termijnenwet, de Advocatenwet en een aantal uitvoeringsregelingen opgenomen. Ook zijn, in het bijzonder ten behoeve van de praktijk, de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, het Liquidatietarief en de Gerechtsdeurwaarderswet in deze bundel te vinden. Bovendien zijn de meest recente versies van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken en het Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie opgenomen. Toegevoegd werd het Landelijk procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter. Waar nodig zijn de bedragen naar aanleiding van nieuwe regelgeving aangepast. Uiteraard werden verwijzingen naar verworpen of ingetrokken wetsvoorstellen geschrapt. Zo zijn de in de vorige editie met een * aangeduide bepalingen betreffende het elektronisch procederen in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland geschrapt, omdat vanaf 1 oktober 2019 in die arrondissementen het procesrecht zoals dat geldt in de arrondissementen (weer) van toepassing is. Voor de goede orde zij vermeld dat de Brussel I (EEX) verordening niet meer is opgenomen. Als Bijlage III bij de Brussel I-bis verordening is een concordantietabel afgedrukt, die duidelijk maakt dat veel bepalingen zijn gehandhaafd en slechts een ander artikelnummer hebben gekregen. Verordening 2019/1111, die vanaf 1 april 2022 Brussel II-bis (verordening 2201/2003) vervangt, is niet opgenomen, omdat de betekenis voor het burgerlijk procesrecht (nog) gering is.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherArs Aequi Juridische Uitgeverij
Number of pages959
Edition29th
ISBN (Print)9789493199552
Publication statusPublished - 29 Apr 2022

Publication series

SeriesArs Aequi Wetseditie

Cite this