Borstkanker Re-integratie van Uit Gezondheidszorg (BRUG): ontwikkelen en evalueren van een stakeholder-inclusieve begeleiding naar werk(hervatting) voor borstkankerpatiënten

Elke Smeers, Huget Desiron, Lode Godderis, Angelique de Rijk, Elke Van Hoof, Jeroen Mebis

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Voor heel wat vrouwen op beroepsactieve leeftijd heeft de diagnose van borstkanker een sterke impact op hun leven. Niet alleen hun levenskwaliteit komt onder druk te staan als gevolg van die diagnose en de daarop volgende behandeling. Tijdens en na de behandeling vormen ook veranderingen in andere belangrijke elementen in hun leven – zoals de rol naar de partner, kinderen,
familie, het huishouden, enzovoort – uitdagingen waarvoor deze patiënten beroep doen op hulpverlening. Een ander belangrijk item van levenskwaliteit is werk en werkbehoud. Om aan deze noden en vragen van borstkankerpatiënten rond werk tegemoet te komen, hebben we de BRUG-begeleiding ontwikkeld: Borstkanker Re-integratie vanUit Gezondheidszorg. Dit artikel beschrijft
hoe we deze begeleiding hebben ontwikkeld, hoe de begeleiding eruit ziet en hoe we onderzoeken of deze begeleiding ook daadwerkelijk effectief is.
Original languageDutch
Pages (from-to)53-60
JournalOver.Werk
Volume1
Publication statusPublished - 2018

Cite this