Boekbespreking: W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet 

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewAcademic

34 Downloads (Pure)

Abstract

Den Hartog gaat in zijn proefschrift niet alleen in op de verschillende aspecten van het rechtsmiddel cassatie in het belang der wet zoals wij dat bij de Hoge Raad der Nederlanden kennen, maar tevens op de toepassing van dit rechtsmiddel in Frankrijk, Belgie en het voormalig Nederlands-Indie. Daarnaast wordt een aantal vergelijkbare regelingen bij andere instanties, zoals de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, de pachtkamer van het gerechtshof en de centrale grondkamer te Arnhem, en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg voor het voetlicht gevoerd. Steeds staat hierbij het procesrecht centraal. Het boek bevat uitgebreide jurisprudentie-overzichten, bibliografien, alsmede prosopografische gegevens en een portret van zowel alle Procureurs-Generaal die bij de Hoge Raad werkzaam zijn geweest, als van de fungerende Procureur-Generaal.
Original languageDutch
Pages (from-to)51-53
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume1995
Issue number2
Publication statusPublished - 1995
Externally publishedYes

Cite this