Boekbespreking: G.E. van Maanen, '... om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ...'. Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad, en G.E. van Maanen, De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewAcademic

30 Downloads (Pure)

Abstract

Van Maanen publiceerde uitvoerig over het leerstuk van de onrechtmatige daad. Het eerstgenoemde cahier bevat de herwerkte tekst van een opstel dat in 1985 in de Groninger Opmerkingen en Mededelingen blz. 1-56 verscheen. Het tweede cahier bestaat uit een herziene en uitgebreide tekst van Van Maanens artikel De mythe rond het arrest Lindenbaum-Cohen 31-1-1919, dat in 1983 verscheen in Recht en Kritiek blz. 51-86, alsmede uit onderdelen van zijn proefschrift Onrechtmatige daad. Aspekten van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden leerstuk Deventer 1986.Van Maanen toont in de bovenstaande twee cahiers op overtuigende wijze aan dat de overeenkomst tussen de artikelen 1401/1402 oud BW en artikel 6162 BW historisch niet houdbaar is. Dit resultaat bereikte Van Maanen door zijn rechtshistorische benaderingswijze van het onderwerp
Original languageDutch
Pages (from-to)219-220
Number of pages2
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume1996
Issue number8
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes

Cite this