Abstract

In het afgelopen anderhalf jaar hebben scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren moeten sluiten: in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 (half maart t/m half mei) en in de eerste helft van het schooljaar 2020/2021 (half december tot begin februari). Eerder heeft het NCO al gerapporteerd over de effecten van de eerste schoolsluiting voor reguliere basisscholen (zie Factsheet 1) en de effecten van de tweede schoolsluiting (zie Factsheet 5). Toen concludeerden we dat de gevolgen van een heel jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hadden om fysiek les te krijgen groot waren. De leergroei was bij alle drie de onderzochte domeinen vertraagd, vooral bij begrijpend lezen. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de eindtoetsen (E-toetsen) die in mei/juni van het schooljaar 2020/2021 zijn afgenomen. Daarmee kunnen we de gevolgen in kaart brengen van anderhalf jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hebben gehad om fysiek les te krijgen. Heeft de vertraging die we na de eerste en tweede schoolsluiting hebben geconstateerd zich voortgezet of zijn scholen en leerlingen erin geslaagd om de vertraging (deels) in te halen?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages2
Publication statusPublished - 21 Oct 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number8

Cite this