Abstract

In het afgelopen anderhalf jaar hebben scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren moeten sluiten: in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 (half maart t/m half mei) en halverwege het schooljaar 2020/2021 (half december tot begin februari). Eerder heeft het NCO al gerapporteerd over de effecten van de eerste en de tweede schoolsluiting voor reguliere basisscholen op het moment van de middentoetsen (M-toets) van maart 2021 (zie Factsheets 5 en 6). Toen concludeerden we dat er meer vertraging was in de leergroei bij kwetsbare leerlingen, zoals leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond of leerlingen uit grote gezinnen. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de eindtoetsen (E-toets) die in mei/juni van schooljaar 2020/2021 zijn afgenomen. We kijken naar de landelijke Cito-vaardigheidsscores voor de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Daarmee kunnen we de gevolgen in kaart brengen van anderhalf jaar waarin leerlingen minder mogelijkheden hebben gehad om fysiek les te krijgen. Is de vertraging nog steeds het grootste bij kwetsbare leerlingen?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages4
Publication statusPublished - 21 Oct 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number9

Cite this