Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2001

JB 2001, 36 199, (Toepassing gunstigste bepaling. Vrijwillige verbetering)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 36 199, May 02, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 4, (Attributie aan ambtenaar. Aanwijzingsbevoegdheid bestuursorgaan. Procesbelang.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 4, Dec 13, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 44, (Competentie burgerlijke rechter, absoluut. Formele rechtskracht, hoofdregel.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 44, Jan 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 46, (Standplaatsvergunning. Beleidsregels. Afwijkingsplicht?)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 46, Jan 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 48, (Belanghebbende. Rechtspersoon. Statutaire doelstelling. Congruentievereiste?)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 48, Jan 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 5, (Zorgvuldigheidsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien. Wijziging standpunt.)

van den Brekel, P. M., 1 Jan 2001, No. 5, Nov 16, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 54, (Aanvang wettelijke bezwaartermijn. Verschoonbare termijnoverschrijding. Omvang van het geding in hoger beroep. Incidenteel appel.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 54, Jan 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 58, (Onrechtmatige overheidsdaad, ex tunc.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 58, Jan 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 65, (Spontane vernietiging. Strijd met het recht.)

Seerden, R. J. G. H., 1 Jan 2001, No. 65, Feb 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 68, (Motivering en zorgvuldige voorbereiding. Beslissing op bezwaar ex nunc. Richtlijnconforme interpretatie.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 68, Jan 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 73, (Inzage. Kennisgeving ontwerp-besluit. Vormverzuim.)

van den Brekel, P. M., 1 Jan 2001, No. 73, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 75, (Vormvoorschriften, schending van. Horen, verslag. Redelijke termijn.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 75, Feb 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 76, (Overgangsrecht Anw. Eigendomsontneming. Toetsing aan algemene rechtsbeginselen. Rechtstreekse werking ILO-verdragen 121 en 128 en Europese Code. Schad)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 76, Jan 24, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 77, (Zelfstandig schadebesluit. Vertrouwensbeginsel. Causaliteit. Omvang geding.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 77, Jan 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 8, (Herroeping besluit. Weigering legalisatie. Formele rechtskracht. Rechtszekerheid.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 8, Nov 20, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 80, (Bestuurlijke boete. Punitieve sanctie. Criminal charge. Meest gunstige bepaling.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 80, Feb 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 83, (Aanvraag, onvolledig. Aanvraag, niet behandelen. Aanvraag, aanvullingstermijn. Bekendmaking, niet behandeling.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 83, Feb 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 84, ( Preventieve dwangsom)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 84, Feb 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 85, (Informatieplicht. Afhandeling correspondentie. Zorgvuldigheid. Correcte bejegening.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 85, Jan 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 86, (Schadevergoeding. Causaliteit. Vermogensschade.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 86, Feb 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 87, (Onttrekking weg aan openbaar verkeer. Belangenafweging. Nadeelcompensatie.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 87, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 88, (Punitieve sanctie. Criminal charge. Bewijs.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 88, Feb 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 93, (Vernietiging door de Kroon. Doelmatigheidsoverwegingen. Onrechtmatige daad. Formele rechtskracht.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 93, Mar 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 94, (Beleidsregels. Willekeur? Inherente afwijkingsbevoegdheid. Omvang geding.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 94, Mar 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 95, (Dwangsom. Hoogte. Karakter.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 95, Mar 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 98, (Herhaalde aanvraag. Nova. Medische verklaring. Rechtsbestendigheid.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 98, Mar 08, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, AWB 01/282 11 230, ()

Claes, M. & Vos, E. I. L., 1 Jan 2001, No. AWB 01/282 11 230, Jan 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, belei99/1318-simo, ()

Quaedvlieg, H. M. J., 1 Jan 2001, No. belei99/1318-simo, Jun 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, C99/009 HR, (Geen voor bezwaar vatbare beschikking. Bevoegheid civiele rechter)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. C99/009 HR, Oct 27, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, C99/242 HR, (Meldingsplicht ontvangen)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. C99/242 HR, Apr 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Judith Rich Harris, De Miss Marple van de ontwikkelingspsychologie

Wesseling, E., 1 Jan 2001, In : De nieuwste tijd : contactblad van de Vereniging voor de Geschiedenis van de Twintigste Eeuw. 15, p. 25-43 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Juridische beperkingen en mogelijkheden

Baakman, N. & Becker, B. L., 1 Jan 2001, Overheid en onderneming, een inleiding, 2e druk. Baakman, N. A. A. (ed.). Heerlen: Open Universiteit Heerlen, p. 185-203 418 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

JV 2001, , ()

de Groot, G. R., 1 Jan 2001, Aug 29, 2001. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Kale toppen van de kenniseconomie

Hoetjes, B. J. S. & Jansz, D., 1 Jan 2001, In : Perspectief Unie-Mhp. p. 12-14 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Kanker

van den Brandt, P. A., Dagnelie, P. C. & von Meyenfeldt, M. F., 1 Jan 2001, Voeding en chronische ziekten. Binsbergen, JJ. V., Kalmijn, S. & Ocké, MC. (eds.). Utrecht: van der Wees, p. 117-137 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Kanker als uitkomstmaat in cohort onderzoek: Zelfrapportage versus kankerregistratie.

Ronckers, C. M., Schouten, L. J., Verduijn, P. G., Land, C. E., Hayes, R. B. & van Leeuwen, F. E., 1 Jan 2001, WEON Abstractbook. Amsterdam

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Kennis als container: over een nieuwe cultus in de economie en politiek

de Wilde, R., 1 Jan 2001, Kennis en Management. Baalen, P. V., Weggeman, M. & Witteveen, A. (eds.). Schiedam: Scriptum, p. 380-396 439 p. (Scriptum management).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kennismaking met Kennismanagement

Bollen, L. H. H., 1 Jan 2001, In : Co Magazine. jrg 9, september, p. 8-11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

"Kicking the initiation": do adolescent ex-smokers differ from other groups within the initiation continuum?

Kremers, S. P. J., Mudde, A. N. & de Vries, H., 1 Jan 2001, In : Preventive Medicine. 33, 5, p. 392-401

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Kinderen in gewapende conflicten

Grünfeld, F., 1 Jan 2001, In : Zoeklicht. 31, p. 7-9 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
File
614 Downloads (Pure)

Knelpunten bij de toepassing van VO 1408/71 bij (grens)arbeidsverkeer tussen Nederland en België

Klosse, S., 1 Jan 2001, België: nog intern. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Cörvers, F., Golsteyn, B. H. H., Diephuis, B. J. & Marey, P. S., 1 Jan 2001, In : Economisch Statistische Berichten. 86, 4339, p. 966-968

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access
File
122 Downloads (Pure)

Knoeien met lichamen. (Voorbespreking van het VPRO televisieprogramma van DNW)

Jensen, S. E., 8 Oct 2001, In : NRC-Handelsblad.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Knowledge Creation, Knowledge Diffusion and Network Structure

Cowan, R. & Jonard, N., 1 Jan 2001, Economies with Heterogeneous Interacting Agents. Kirman, A. & Zimmermann, J-B. (eds.). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, p. 327-343

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Knowledge spillovers and wage inequality: An empirical analysis of Dutch manufacturing

Bruinshoofd, W. A., Hollanders, H. J. G. M. & ter Weel, B. J., 1 Jan 2001, In : Labour - Review of Labour Economics and Industrial Relations. 15, 4, p. 641-661

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
File
202 Downloads (Pure)

Knowledge Transfer and the Services Sector in the Context of the New Economy

Cowan, R., Soete, L. L. G. & Chervonnaya, O., 1 Jan 2001, Maastricht: MERIT, 35 p. (MERIT-Infonomics Research Memorandum Series; No. 021).

Research output: Working paperProfessional

Open Access
File
167 Downloads (Pure)

'Koninklijk staaltje van homodiscriminatie'

van der Lee, P. P., 1 Jan 2001, In : Nederlands Juristenblad. 76, 2, p. 75

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Krafft-Ebings stiefkinderen der natuur: de psychiatrie en het ontstaan van seksuele identiteiten.

Oosterhuis, H., 1 Jan 2001, In : Tijdschrift voor Seksuologie. 25, 1, p. 3-6

Research output: Contribution to journalArticleProfessional