Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2001

JB 2001, 19, (Punitieve sanctie. Criminal charge. Evenredigheid.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 19, Dec 15, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 190, (Bestuursdwang. Uitzetting. Schriftelijke last. Terugwijzing.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 190, May 29, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 200, (Niet-tijdig nemen van besluit op bezwaar. Overgangsregeling. Ongunstiger regime. Onvoldoende belangenafweging. Onzorgvuldige besluitvorming.)

van den Brekel, P. M., 1 Jan 2001, No. 200, Jun 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 2000/360, (Nationale ombudsman. Zoekraken originele documenten als gevolg van reorganisatie belastingdienst)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 2000/360, Nov 21, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 207, (Marginale toetsing)

Vernimmen - de Jong, F., 1 Jan 2001, No. 207, Jun 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 21, (Onjuiste regeltoepassing. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 21, Dec 12, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 212, (Grieven. Beperking tot grieven. Verkorte uitspraak.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 212, Jul 06, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 215, (Onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Bestuursorgaan.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 215, Jul 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 217, (Vakantie en zwangerschapsverlof. (In)directie discriminatie.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 217, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 218, (Wraking, Kritiek op rechtspraak en agenderingsbeleid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 218, Jun 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 219, (Belanghebbende. Besluitbegrip.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 219, Jun 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 224, (Formele rechtskracht, -bestemmingsplan. Competentie burgerlijke rechter. Rechtsingang. Ontvankelijkheid. Wetshistorische interpretatie.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 224, Jun 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 226, (Wraking)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 226, May 23, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 228, (Nadeelcompensatie. Causaal verband. Draaglastverdeling.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 228, Jul 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 233, (Ontslag lid Raad gemeenschappelijke regeling. Ontvankelijkheid.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 233, Jul 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 235, (Verzendtheorie. Bewijslast. Fair-play-beginsel.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 235, Jul 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 236, (Procesbelang. Belanghebbende. Besluitbegrip. Besluit van algemene strekking niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Voorbereidingsbesluit.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 236, Jul 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 24, (Wraking.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 24, Nov 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 256, (Geen onverkorte toepassing medische besluitenregeling. Arts-gemachtigde. Strijd met art. 6 EVRM. Toepassing art. 8:32 lid 2 Awb. Bezwaarprocedure en a)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 256, Jul 20, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 259, ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2001, No. 259, Aug 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 262, (Punitieve sanctie. Evenredigheid. Anticiperen op nieuwe wettelijke regeling.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 262, Jul 24, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 265, (Informatieverstrekking. Klachtbehandeling. Onbehoorlijke gedragingen.)

Niessen, N. J. A. P. B., 1 Jan 2001, No. 265, Jul 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 269, (Gewijzigd wettelijk regime. - uitstel gevolgen. Grievenstelsel. Grief. Omvang hoger beroep. Overgangsrecht; -contra legem.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 269, Aug 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 27, (Bevoegdheid burgerlijke rechter. Afbakening rechtsmacht. Toegang tot de burgerlijke rechter.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 27, Dec 22, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 271, (Bestuursdwang. Belanghebbende.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 271, Sep 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 275, (Openbaarheid. Bevoegdheid bestuursorgaan. Termijnoverschrijding.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 275, Sep 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 276, (Appèlverbod. Fundamentele rechtsbeginselen. Omvang geding)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 276, Sep 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 279, (Bezwaarschrift; -gronden.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 279, Aug 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 28, (Beroepschrift, verzending per fax. Verzendtheorie.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 28, Jan 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 284, (Onrechtmatige daad. Verjaring. Stuitingshandeling. Doorzendplicht?)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 284, Oct 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 285, (Punitieve sanctie. Bestuursorgaan.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 285, Aug 28, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 287, (Punitieve sanctie. Belanghebbende. Omvang van het geding. Herroeping. Besluit.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 287, Sep 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 288, (Beslissingstermijn. Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden. Gedragingen niet behoorlijk.)

Niessen, N. J. A. P. B., 1 Jan 2001, No. 288, Aug 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 289, (Formele rechtskracht, uitzondering. Beleidsregel, bekendmaking niet door overheid. Verwijzing.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 289, Oct 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 29, (Schadevergoeding, Nadeelcompensatie, Verwijzing burgerlijke rechter. Schaduwschade.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 29, Dec 14, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 292, (Heroverweging. Grondslag bezwaar. Reformatio in peius. Omvang geding.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 292, Oct 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 295, (Verbindendheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 295, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 298, (Wraking, wrakingskamer. Wraking, buiten behandeling laten. Wraking, behandelende kamer.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 298, Sep 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 300, (Wraking. Procedurele beslissing. Verzoek na zitting.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 300, Oct 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 301, (Geheimhouding; gewichtige redenen. Anonimisering. Belangenafweging.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 301, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 308, (Overschrijding huursubsidie-uitgavennorm. Punitieve sanctie.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 308, Oct 01, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 310, (Verkoop grond. Vertrouwensbeginsel. Delegatie. Politieke verantwoordingsglicht college.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 310, Oct 24, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 311, (Bezwaarschrift. Beslissingstermijn. Overschrijding. Niet behoorlijk.)

Niessen, N. J. A. P. B., 1 Jan 2001, No. 311, Oct 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 315, (Partiële handhaving. Gedogen. Begunstigingstermijn. Rechtszekerheidsbeginsel.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 315, Oct 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 317, (Beoordelingsvrijheid. Omvang van de bevoegdheid.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 317, Oct 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 318, (Rechtmatig verblijf, verstrekkingen en opvang. Grammaticale interpretatie.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 318, Oct 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 319, (Dwangsom, vrijheid van godsdienst, beeïndiging gebruik pand voor evangelische diensten.)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 319, Oct 31, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 333, (Zienswijze art. 4:8 Awb niet van toepassing bij openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb. Derde-belanghebbende.)

Seerden, R. J. G. H., 1 Jan 2001, No. 333, Oct 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 35 618, (Incidenteel beroep)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 35 618, Aug 10, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 36 088, (Onderzoeksplicht inspecteur)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 36 088, Apr 11, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional