Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2001

EHRC 2001, 31143/96, (Indelicato tegen Italie)

de Jonge, G., 1 Jan 2001, No. 31143/96, Oct 18, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 31725/96, (Köksal tegen Nederland)

de Jonge, G., 1 Jan 2001, No. 31725/96, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 32, (Bouchet/Frankrijk - Voorarrest Detentiegrond.)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 32, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 33394/96, (Price tegen het Verenigd Koninkrijk)

de Jonge, G., 1 Jan 2001, No. 33394/96, Jul 10, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 34, (Telfner/Oostenrijk - Vermoeden van onschuld.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 34, Mar 20, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 35, (Sutherland/Verenigd Koninkrijk - Homoseksualiteit. Ongelijke behandeling. 'Age of Consent'. Oplossing van geschil.)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 35, Mar 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 36, (D.N./Zwitserland - Onpartijdigheid. Gerecht.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 36, Mar 29, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 38, (H.B./Zwitserland - Uitputting van rechtsmiddelen. Redenen van arrestatie. Onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. Daadwerkelijk rechtsmiddel.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 38, Apr 05, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 4, (Annono di Gussola en Debordes et Omer/Frankrijk Toegang tot de rechter. Beperking. Evenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 4, Nov 14, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 40907/98, (Dougoz tegen Griekenland)

de Jonge, G., 1 Jan 2001, No. 40907/98, Mar 06, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 41, (Cyprus/Turkije - Statenklacht. Locus standi. Zelfde zaak. Jurisdictie. Staatsaansprakelijkheid. Uitputting nationale rechtsmiddelen. Vaststelling feit)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 41, May 10, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 43, (B en P/het Verenigd Koninkrijk)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 43, Apr 24, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 44, (Markus A.J.E. Raymakers & Pauline W.N. Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute, Aart Van Helden/Nederland - Ontvankelijkheid ratione perso)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 44, May 03, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 44558/98, (Valasinas tegen Litouwen)

de Jonge, G., 1 Jan 2001, No. 44558/98, Jul 24, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 45, (Boetes i.v.m. het niet verschaffen van informatie in het kader van een naheffing en een belastingontduikingsprocedure. Criminal charge. Nemo tenetur. )

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 45, May 03, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 47, (Redelijke termijn.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 47, May 17, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 48, (Denizci e.a./Cyprus - Niet-uitputting van nationale rechtsmiddelen. Recht op leven. Verbod van foltering. Vrijheidsontneming. Recht op eigendom. Vrijh)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 48, May 23, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 49, (Franz Fischer/Oostenrijk - Ne bis in idem.)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 49, May 29, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 51, (Kress/Frankrijk - Eerlijk proces. Equality of Arms. Redelijke termijn)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 51, Jun 07, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 54, (Kreuz/Polen - Toegang tot de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 54, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 55, (VGT verein gegen Tierfabriken / Zwitserland - Vrijheid van meningsuiting. Horizontale werking.)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 55, Jun 28, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 57, (Ferrazzini/Italië - Civil Rights and obligations. Gelijkheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 57, Jun 19, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 59, (Refah Partisi e.a./Turkije - Partijverbod.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 59, Jul 31, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 6, (S.A. Soutiris Nikos Koutras/Griekenland Toegang tot de rechter. Beperkingen. Onevenredigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 6, Nov 16, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 61, (F.R./Zwitserland - Fair trial. Equality of arms.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 61, Jun 28, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 62, (Erdem/Duitsland - Redelijke termijn voorarrest. Correspondentie met advocaat.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 62, Jul 05, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 63, (Tricard/Frankrijk - Toegang tot de rechter.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 63, Jul 10, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 64, (Prins Hans-Adam II van Liechtenstein/Duitsland - Toegang tot de rechter. Staatsaansprakelijkheid. Internationale overeenkomst. Eerlijk proces. Eigendo)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 64, Jul 12, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 65, (K. en T./Finland - Verwijzing van zaak naar Grote Kamer. "Hoger beroep". Reikwijdte zaak. Ontvankelijkheid. Nieuwe informatie. Familieleven. Gedwongen)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 65, Jul 12, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 7, (Rojas Morales/Italië)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 7, Nov 16, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 75, (I.J.L., G.M.R. en A.K.P. / Verenigd Koninkrijk)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 75, Sep 25, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 77, (Hirvisaari / Finland - Eerlijk proces. Motivering.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 77, Sep 27, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 79, (Hatton e.a. / Verenigd Koninkrijk - Recht op privé-leven. Recht op rechterlijke herziening.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 79, Oct 02, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 8, (Demiray/Turkije - Positieve verplichting. Recht op leven. Berechting binnen redelijke termijn.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 8, Nov 21, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 80, (Potozka e.a. / Polen)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 80, Oct 04, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 81, (Sahin tegen Duitsland)

Gerards, J. H., 1 Jan 2001, No. 81, Oct 11, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 82, (Eliazer / Nederland - Verstek. Toegang tot de rechter. Gelijkheid)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 82, Oct 16, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 85, (O'Hara / Verenigd Koninkrijk)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 85, Oct 16, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 87, (Devlin / Verenigd Koninkrijk - Ambtenaar. Civil rights and obligations. Access tot court.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 87, Oct 30, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 88, (Pannullo / Frankrijk - Begrip privé en gezinsleven)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 88, Oct 30, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 9, (The former King of Greece/Griekenland Eigendom. Compensatie. "Fiar balance".)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 9, Nov 23, 2000. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 90, ()

Gerards, J. H., 1 Jan 2001, No. 90, Nov 08, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 91, (Iwanczuk / Polen)

van der Velde, J., 1 Jan 2001, No. 91, Nov 15, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2001, 92, (Werner / Polen - Civil rights and obligations, onpartijdigheid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 92, Nov 15, 2001. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

E-HRM als supermarkt

Korsten, A. F. A., 1 Jan 2001, In : Binnenlands Bestuur. p. 23-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Eigentijdse Belastingbeginselen

Cnossen, S., 1 Jan 2001, Economologues: Liber Amicorum voor Theo van de Klundert. Kok, H., Schaik, T. V. & Smulders, S. (eds.). Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, p. 60-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Einleitung

Faure, M. G. & Koziol, H., 1 Jan 2001, Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssysteme. Faure, M. G. & Koziol, H. (eds.). Detmold: Ecclesia, p. 19-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Electric Vehicles. A SocioTechnical Scenario Study'

Kemp, R. P. M. & Simon, B., 1 Jan 2001, Transport and the Environment: In Search for Sustainable Solutions. Feitelson, E. & Verhoef, E. (eds.). Edward Elgar Publishing, p. 103-135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Electronic Commerce and the information highway

Soete, L. L. G., 1 Jan 2001, Doing Business in the Knowledge-based Economy, . Facts and Policy Challenges. Lefebvre, L-A., Lefebvre, E. & Mohnen, P. (eds.). Dordrecht/Bosten/London: Kluwer Academic Publishers, p. 307-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
175 Downloads (Pure)

Elektronische poësie en constrained writing

Baetens, J. M. M., 1 Jan 2001, In : Parmentier. 10, 3, p. 39-47 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional