Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2001

Ius in se Ipsum - Aspectos Reflejados en el Derecho Extranjero

Parise, A., 1 Jan 2001, XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Buenos Aires: Hamurabbi, p. 1-14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

J.C. Bloem: 'Luiheid' en 'Verlangen'

Kusters, J. H. W., 1 Jan 2001, In : Spiegel der Letteren. 43, 2, p. 121-147 27 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Jaarboek consumentenrecht 2001

Hondius, E. H. & Rinkes, J. G. J., 1 Jan 2001, Deventer: Kluwer.

Research output: Book/ReportBookProfessional

JB 2001, , ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2001, Dec 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 00/2560, (Verschoonbare termijnoverschrijding)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 00/2560, Mar 16, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 01/473 WOB G99, (Verzoek tot openbaarmaking aan advies van Europese Commissie)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 01/473 WOB G99, Jul 09, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 101, ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2001, No. 101, Feb 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 103, ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2001, No. 103, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 104, (Demonstratie. Verbod. Vrees voor wanordelijkheden.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 104, Mar 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 106, (Actief kiesrecht, ingezetenschap, discriminatie.)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 106, Feb 16, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 107, (Huiszoeking. Nadeelcompensatie. Egalité devant les charges publiques.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 107, Mar 30, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 112, (Nieuwe beslissing op bezwaar hangende beroep; besluit; handhaving.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 112, Mar 06, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 116, (Boete AKW. Temporele werkingsfeer. Wet Boeten.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 116, Feb 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 117, (Onbevoegd rechter)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 117, Mar 20, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 124, (Belanghebbende, disciplinaire maatregelen, bescherming persoonlijke levenssfeer, document voor intern beraad.)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 124, Feb 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 127, (Verzoek om bestuurlijke handhaving. Bevoegdheid.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 127, Mar 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 128, (Indienen bedenkingen. Kennelijk niet-ontvankelijk beroep. Verzet.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 128, Mar 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 129, (Intrekking standplaatsvergunning gedurende één week. Punitieve sanctie. Evenredigheid.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 129, Mar 30, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 131, (GSM-zendmasten. Bestuursdwang. Legalisering. Beleid.)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 131, Apr 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 14, (Spoedeisendheid. Onomkeerbare gevolgen.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 14, Dec 12, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 140, (Bestuurlijk rechtsoordeel. Besluit? Onevenredig belastende weg?)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 140, Apr 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 142, (Wraking. Objectieve vrees. Voorlopige voorziening.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 142, Apr 03, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 143, (Ambtenaar en grondrechten, eerbiediging persoonlijke levenssfeer, bescherming persoonsregistraties, communicatiegeheim.)

Verhey, L. F. M., 1 Jan 2001, No. 143, Mar 29, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 146, (Competentie, absoluut. Rechtsweigering.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 146, Apr 20, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 15, (Planschadevergoeding. Deskundigenrapport. Contra-expertise. Goede procesorde.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 15, Dec 14, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 150, (Voorbereidingsbeslissing. MER-beoordelingsplicht.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 150, Apr 05, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 163, (Richtlijn. Algemeen rechtsbeginsel van dierenwelzijn. Communautaire rechtsorde. Proportionaliteitsbeginsel. Prejudiciële vragen. Mond- en Klauwzeer.)

Claes, M. & Vos, E. I. L., 1 Jan 2001, No. 163, Apr 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 165, (Invordering verbeurde dwangsom. Punitieve sanctie. Evenredigheid.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 165, Mar 21, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 166, (Invordering verbeurde dwangsom (opgelegd op grond van art. 8:72 lid 7 Awb). Bevoegdheid civiele rechter.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 166, Apr 12, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 170, (Uitbreiding Schiphol. Beslistermijn bezwaarschrift.)

van den Brekel, P. M., 1 Jan 2001, No. 170, Feb 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 173, (Bestemmingsplan. Advisering. Deskundigenbericht.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 173, May 14, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 174, (Bedenkingen. Motivering. Passeren vormvoorschrift.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 174, May 15, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 177, (Delegatie. Rechtskracht.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 177, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 178, (Belanghebbende. Feitelijk belang afdoende. Zichtcriterium.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 178, Sep 19, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 18, (Bestuurlijke boete. Criminal charge. Punitieve sanctie. Evenredigheid.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 18, Dec 07, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 185, (Mond- en klauwzeermaatregelen. Toetsing van risico- en belangenafweging binnen Europese beleidskaders. Mond- en klauwzeer.)

Vernimmen - de Jong, F., 1 Jan 2001, No. 185, May 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 189, (Toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Besluitbegrip.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2001, No. 189, May 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 19, (Jane Smith/Verenigd Koninkrijk - Respect voor privé-levcen. Verbod van discriminatie. Toegang tot een rechter. Recht op ongestoord genot van eigendom.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 19, Jan 18, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 19, (Punitieve sanctie. Criminal charge. Evenredigheid.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 19, Dec 15, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 190, (Bestuursdwang. Uitzetting. Schriftelijke last. Terugwijzing.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 190, May 29, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 200, (Niet-tijdig nemen van besluit op bezwaar. Overgangsregeling. Ongunstiger regime. Onvoldoende belangenafweging. Onzorgvuldige besluitvorming.)

van den Brekel, P. M., 1 Jan 2001, No. 200, Jun 04, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 2000/360, (Nationale ombudsman. Zoekraken originele documenten als gevolg van reorganisatie belastingdienst)

Niessen - Cobben, R. M. P. G., 1 Jan 2001, No. 2000/360, Nov 21, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 207, (Marginale toetsing)

Vernimmen - de Jong, F., 1 Jan 2001, No. 207, Jun 27, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 21, (Onjuiste regeltoepassing. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden.)

Janssen, H. L., 1 Jan 2001, No. 21, Dec 12, 2000. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 212, (Grieven. Beperking tot grieven. Verkorte uitspraak.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 212, Jul 06, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 215, (Onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Bestuursorgaan.)

Albers, C. L. G. F. H., 1 Jan 2001, No. 215, Jul 25, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 217, (Vakantie en zwangerschapsverlof. (In)directie discriminatie.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 217, May 17, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 218, (Wraking, Kritiek op rechtspraak en agenderingsbeleid.)

Heringa, A. W., 1 Jan 2001, No. 218, Jun 07, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 219, (Belanghebbende. Besluitbegrip.)

Schlössels, R. J. N., 1 Jan 2001, No. 219, Jun 13, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2001, 224, (Formele rechtskracht, -bestemmingsplan. Competentie burgerlijke rechter. Rechtsingang. Ontvankelijkheid. Wetshistorische interpretatie.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2001, No. 224, Jun 26, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional