2014, 9, (Gerecht van de Europese Unie, Client Earth v .European Commission (T-111/11))

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Afwijzing van vrijgave van door Commissie ontvangen studies over uitvoering van richtlijnen inzake milieu; geheimhouding van informatie terzake inspecties, onderzoeken en audits, in het bijzonder betreffende voorbereidende studies voor de niet-nakomingsprocedure; EU-specifieke interpretatie van het Aarhus Verdrag
Original languageEnglish
File no.9
Finished13/09/13
Publication statusPublished - 1 Jan 2014

Publication series

SeriesTijdschrift voor Milieu en Recht
Number235783
ISSN0165-1137

Cite this