If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter

Arbeid en Gezondheid, publieke of private verantwoordelijkheid?

Klosse, S., 1 Jan 2006, Arbeid en Gezondheid; schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, Had Geers het geweten!. Klosse, S. (ed.). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, p. 9-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken

Klosse, S. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Werken over de grens België-Nederland. Verschueren, H. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 59-114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Arbeidsrechtelijke sociale zekerheid: wat is dat eigenlijk?

Klosse, S. & Heerma van Voss, G. J. J., 1 Jan 2006, Sociale Zekerheid voor het oog van de meester. Herweijer, M., Vonk, G. J. & Zondag, W. A. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 159-175

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Concluding Observations

Hartlief, T. & Klosse, S., 1 Jan 2007, Shifts in compensating work-related injuries and diseases. Hartlief, T. & Klosse, S. (eds.). Wien New York: Springer Verlag, p. 221-229 (Tort and Insurance Law; No. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Convergence of Divergence in the 'European Labour' market

Klosse, S., 1 Jan 2003, Social Protection and Enlargement in the EU.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De door de overheid gesubsidieerde werknemer

Klosse, S., 2017, Arbeidsrechtelijke Themata - Bijzondere Arbeidsverhoudingen. van der Voet, G. W. (ed.). 2nd ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 639-679 (Bakelsinstituut).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De door de overheid gesubsidieerde werknemer: gelijke monnikken, gelijke kappen?

Klosse, S., 1 Jan 2012, Bijzondere Arbeidsverhoudingen. Houweling, A. R. (ed.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 581-641 60 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De Participatiewet: een eerste indruk

Klosse, S., 13 Sep 2018, De Participatiewet, een grondrechtenperspectief. Eleveld, A. (ed.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 9-33 (Monografieën Sociaal Recht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Dynamiek en bescherming: waar liggen de grenzen?

Klosse, S. & Peeters, S. S. M., 1 Jan 2011, Een trip langs de hagen. Lanting, B. B. B., Peeters, S. S. M. & Westerveld, M. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 19-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Einde dienstbetrekking: exit arbeidrit?

Klosse, S., 1 Jan 2009, Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking. Houwerzijl, M. S. & Peters, S. S. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 155-175

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Flexibele arbeid, gebalanceerde bescherming

Klosse, S., 2017, Voor de zekerheid: De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Kremer, M., Went, R. & Knottnerus, A. (eds.). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p. 213-231 (Verkenningen).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Heeft de schadeleer toekomst?

Klosse, S., 1 Jan 2002, Arbeid in Gezondheid en Ziekte. Donceel, P. & Masschelein, R. (eds.). Leuven/Leusden: Acco, p. 67-88 543 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het begrip 'bewuste roekeloosheid'

Klosse, S., 1 Jan 2010, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C., Grapperhaus, F. B. J., Gundt, N., Klosse, S. & Rauws, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 127-132

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het begrip bewuste roekeloosheid

Klosse, S., 1 Jan 2012, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C., Gundt, N., Grapperhaus, F. B. J. & Rauws, W. J. M. (eds.). 2e druk ed. Deventer: Kluwer, p. 123-132 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

How 'have nots' can be turned into 'haves'

Klosse, S., 1 Jan 2009, Fundamental social rights in Europe: challenges and oppertunities. Ales, E. & et al. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 107-125

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

How little red riding hood coped with the EMU wolf; the quest for adequate modes to manage the social consequences of European integration

Klosse, S., 1 Jan 2013, The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Visser, M. & Mei, A. P. V. D. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 493-515 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction

Hartlief, T. & Klosse, S., 1 Jan 2007, Shifts in compensating work-related injuries and diseases. Hartlief, T. & Klosse, S. (eds.). Wien New York: Springer Verlag, p. 1-9 (Tort and Insurance Law; No. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Is there a future for Social Europe?

Klosse, S., 1 Jan 2013, Velferd og rettferd - festskrift til Asbjorn Kjonstad 70 ar. Ketscher, K., Lilleholt, K., Smith, E. & Syse, A. (eds.). Oslo: Gyldendal Juridisk, p. 337-350

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ontbrekende schakel in het Europese werkgelegenheidsbeleid?

Klosse, S., 1 Jan 2005, Noodzaak, plicht of wenselijkheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hamers, J. J. A., Schwarz, C. A. & Steins Bisschop, B. T. M. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 77-109

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Meerwaarde van alternatieve (vergoedings)systemen

Klosse, S., 1 Jan 2003, Einde van het aansprakelijkheidsrecht?. Ton Hartlief & Saskia Klosse (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 77-147 379 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Nieuwe accenten: nieuwe pijlers?

Klosse, S., 1 Jan 2006, Arbeid en Gezondheid; schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, Had Geers het geweten!. Klosse, S. (ed.). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, p. 259-277

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Omkeringsregel bij causaliteitsonzekerheid

Klosse, S., 1 Jan 2012, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C., Gundt, N., Grapperhaus, F. B. J. & Rauws, W. J. M. (eds.). 2e druk ed. Deventer: Kluwer, p. 132-137 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Proactive employment policies: a change for the better?

Klosse, S., 1 Jan 2014, Invisible social security revisited. Oorschot, W. V., Peeters, H. & Boos, K. (eds.). Leuven: Lannoo Campus, p. 95-109 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband

Klosse, S., 1 Jan 2012, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C. M., Gundt, N., Grapperhaus, F. B. J. & Rauws, W. J. M. (eds.). 2e druk ed. Deventer: Kluwer, p. 111-116 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband

Klosse, S., 1 Jan 2010, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C., Grapperhaus, F. B. J., Gundt, N., Klosse, S. & Rauws, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 143-152

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Recht op gezondheid van het kind

Coomans, F., Dietvorst, R., ten Hoopen, R. & Klosse, S., Apr 2019, De gezonde basisschool van de toekomst. Van leer- naar leefschool. Jansen, M., Burhenne, K., Willebroordse, M. & van Schayck, O. (eds.). Maastricht: Provincie Limburg, p. 55-60

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Schadeleer als basis voor de moderne sociale zekerheid

Klosse, S., 1 Jan 2010, Sociaal Werk(t). Janvier, R., Jorens, Y. & Regenmortel, A. V. (eds.). Brugge: die Keure, p. 243-273

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht: communicerende vaten?

Klosse, S., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Faure, M. G. & Hartlief, T. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 1-19

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Sociale zekerheid: (grond)recht van het kind

Klosse, S., 1 Jan 2005, Kind in de sociale zekerheid: verwend of verdrukt. Berghman, J., Klosse, S. & Vonk, G. J. (eds.). Amstelveen: SVB, p. 136-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Social inclusion: a matter of balancing economic and social objectives

Klosse, S., 1 Jan 2002, Social Security in Transition. Berghman, J. (ed.). Den Haag: Kluwer Law International, p. 139-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Social protection: public, semi-public or private

Klosse, S., 1 Jan 2001, EISS jaarboek 2000, Confidence and Changes; Managing Social Protection in the New Millennium. Pieters, D. (ed.). London: Kluwer International, p. 179-193

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The integration of older workers in European labour markets: between macro desires and micro reality

Klosse, S. & Schippers, J. J., 1 Jan 2008, Social Responsibility in Labour Relations. Pennings, F., Konijn, Y. & Veldman, A. (eds.). Austin/ Boston/Chicago/New York: Kluwer Law International, p. 391-413

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Toepassing kwaliteitseisen voor wetgeving, onderdeel arbeid en zorg

Klosse, S., 1 Jan 2003, Op zoek naar kwaliteit. Verhey, L. F. M. (ed.). Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 147-255

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Verhouding tussen art. 7:658 BW en art. 7: 611 BW

Klosse, S., 1 Jan 2010, Arbeidsrecht in 50 uitspraken. Driessen, M. J. A. C., Grapperhaus, F. B. J., Gundt, N., Klosse, S. & Rauws, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 152-159

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Woord vooraf

Hartlief, T. & Klosse, S., 1 Jan 2003, Einde van het aansprakelijkheidsrecht?. Hartlief, T. & Klosse, S. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. V-XI

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Zzp-arbeid, welke bescherming past daarbij?

Klosse, S., 2019, Toegang tot recht. Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld. de Wolff, D. (ed.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 245-267

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional