20022020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2020

Het staat de rechter vrij alleen dan een getuige op te roepen indien hem dit zinvol voorkormt.

Jansen, A. M. L., 1 Feb 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 5, p. 268-270 3 p., AB 2020/38.(AB 2020/38; 24/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:789).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op een eerlijk proces, de verhouding tussen art. 6 EVRM en belanghebbenden naar nationaal recht.

Jansen, A. M. L., 7 Nov 2019, In : European Human Rights Cases. 11, p. 594-597 4 p., EHRC 2019/203.(Sine Tsaggarakis A.E.E. v. Griekenland (EHRC 2019/203); 23/05/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Redelijke termijn langer door gedrag belanghebbende

Jansen, A. M. L., 28 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 48, p. 3767-3768 2 p., AB 2019/558.(AB 2019/558; 7/08/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:2753).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3094-3095 2 p., AB 2019/454.(Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt (AB 2918/454); 21/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:578).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strijd met art. 7:2 Awb. gelet op art. 8:41a Awb instandlating rechtsgevolgen

Jansen, A. M. L., 13 Apr 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 15, p. 1151-1153 3 p., AB 2019/164.(Strijd met art. 7:2 Awb. Gelet op art. 8:41a Awb instandlating van de rechtsgevolgen; 21/02/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:66).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV

Jansen, A. M. L., 26 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 39, p. 3167-3168 2 p., AB 2019/466.(Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV (AB 2019/466); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:3668).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Uit oogpunt van definitieve geschilbeslechting zelf in de zaak voorzien en bevordering inwilligen.

Jansen, A. M. L., 21 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 47, p. 3714-3715 2 p., AB 2019/549.(AB 2019/549; 18/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:1396).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Equality of arms: benoeming deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, L. M., 2018, 4 p.. No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 144, Vol. 17 (p. 959-962)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Fair trial. Deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 2 Mar 2018, 4 p.. No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 38, Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen strijd met verbod van vooringenomenheid. Zelf in de zaak voorzien niet aan de orde in geval van last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 15 Dec 2018, 3 p.. No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 442 (p.2918-2919), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 2 p.. No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 281 (p. 1792-1793), Vol. 30).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 29 Sep 2018, 2 p.. No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 333 (p.2111-2112), Vol. 35).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Passeren schending hoorplicht?

Jansen, A. M. L., 2018, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 5, p. 177-180 TAR 2018/52.(TAR 2018/52; 28/12/17, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2017:4461).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 6 p.. No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, Nov 13, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 253 (p. 1600-1605), Vol. 28).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 1 p.. No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, Oct 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 254 (p. 1609), Vol. 28).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Relatie strafecht en Wpb; equality of arms

Jansen, A. M. L., 13 Jan 2018, 2 p.. No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, Mar 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 7, Vol. 1/2).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 17 Feb 2018, 5 p.. No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, Sep 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 44, Vol. 7).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Toegang tot de rechter. Full jurisdiction

Jansen, A. M. L., 8 Nov 2018, 2 p.. No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, Jul 19, 2018. (European Human Rights Cases; No. 224, Vol. 11).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Waarschuwing als sturingsmiddel, geen besluit

Jansen, A. M. L., 29 Dec 2018, 2 p.. No. AB 2018/465, No. ECLI:NL:CRVB:2018:148, Jan 18, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 465 (p.3074-3075), Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Zelf voorzien door de rechter; dubbel dictum

Jansen, A. M. L., 4 May 2018, 3 p.. No. JV 2018/75, No. ECLI:NL:RVS:2018:619, Feb 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 75, Vol. 6).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2017

Beperkte vermogens en termijnoverschrijding

Jansen, A. M. L., 2017, No. AB 2017/8, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3799, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 8, Vol. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Eerlijk proces, procedurele waarborgen en sanctiedifferentiatie

Jansen, A. M. L., 2017, 3 p.. No. EHRC 2017/139 , No. ECLI:CE:ECHR:2017:0504JUD001548509, May 04, 2017. (European Human Rights Cases; No. 139, Vol. 8).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen gelijkstelling met besluit; rechter onbevoegd

Jansen, A. M. L., 16 Jun 2017, 2 p.. No. AB 2017/200, No. ECLI:NL:CRVB:2017:283, Jan 25, 2017. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 200, Vol. 24).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Hoe equality of arms te garanderen als een deskundige is ingeschakeld

Jansen, A. M. L., 18 Nov 2017, 4 p.. No. AB 2017/367 , No. ECLI:NL:CRVB:2017:2226, Jun 30, 2017. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 367, Vol. 42).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Rechtsmiddel, redelijke termijn, rechtseenheid

Jansen, A. M. L., 2017, No. AB 2017/131, No. ECLI:NL:CRVB:2016:4478 , Nov 22, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 131, Vol. 15).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Redelijke termijn en verzet

Jansen, A. M. L., 2017, No. AB 2017/115, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3682, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 115, Vol. 13).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

AB 2016, 18, (Toepassing artt. 6:13 en 6:19 Awb na bestuurlijke lus)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2016, No. 18, No. ECLI:NL:RVS:2014:2165, Jun 18, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 27, (Toepassing art. 6:13 na bestuurlijke lus en zelf voorzien)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2016, No. 27, No. NL:RBOBR:2015:5458, Sep 17, 2015. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Eerlijk process, onafhankelijkheid, onpartijdigheid

Jansen, A. M. L., 2016, No. EHRC 2016/242, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0901JUD004815811, Sep 01, 2016. (European Human Rights Cases; No. 242, Vol. 12).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2016, 28, (Recht op een eerlijk proces)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2016, No. 28, Oct 20, 2014. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Fair trial, equality of arms, getuige, deskundige

Jansen, A. M. L., 2016, No. AB 2016/372, No. ECLI:NL:CRVB:2016:1215, Mar 31, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 372, Vol. 39).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Na lus gebrek niet passeren

Jansen, A. M. L., 2016, No. AB 2016/457, No. ECLI:NL:CRVB:2016:375, Jan 29, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 457, Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Nieuwe stukken, schadergoeding, ambtshalve beoordeling

Jansen, A. M. L., 2016, No. AB 2016/456, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3743, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 456, Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Redelijke termijn en wettelijke termijn

Jansen, A. M. L., Jan 2016, No. AB 2016/102, No. ECLI:NL:HR:2015:3173, Oct 30, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 11).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Toegang tot de rechter. Ambtshalve beoordeling

Jansen, A. M. L., 2016, No. AB 2016/350, No. ECLI:NL:CRVB:2015:4668, Dec 07, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 350, Vol. 36).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Waarborgen art. 6 EVRM, horen, voorlopige voorziening

Jansen, A. M. L., 2016, No. 2016/149, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0405JUD003306010, Apr 05, 2016. (European Human Rights Cases; No. 149, Vol. 7).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2015

AB 2015, 221, (Redelijke termijn, schadevergoeding, dies ad quem)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 221, No. NL:CRVB:2014:3164, Sep 16, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2015, 227, (Consequentie overschrijding redelijke termijn in appel?)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 227, No. NL:HR:2014:3562, Dec 12, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2015, 248, (Redelijke termijn, schadevergoeding, deskundige)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 248, No. NL:CBB:2014:234, Jun 24, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2015, 249, (bestuurlijke lus en passeren gebrek)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 249, No. NL:CRVB:2014:2652, Aug 01, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2015, 26, (Toegang tot de rechter; omvang rechterlijke toetsing)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 26, Sep 25, 2014. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2015, 92, (Recht op respect voor gezinsleven, recht op een eerlijk proces, recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2015, No. 92, Jan 15, 2015. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014

AB 2014, 216, (Bestuurlijke lus; zelf voorzien)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2014, No. 216, No. ECLI:NL:CRVB:2012:BY7678, Dec 10, 2012. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2014, 218, (Rechtseenheid; redelijke termijn)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2014, No. 218, No. ECLI:NL:HR:2013:BX6666, Mar 22, 2013. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2014, 238, (Beslissing op bezwaar)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2014, No. 238, No. ECLI:NL:CRVB:2014:57, Jan 16, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2014, 239, (Verhouding EVRM-nationaal recht; redelijke termijn, schade en vervolgprocedure)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2014, No. 239, No. ECLI:NL:CRVB:2013:1677, Sep 03, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2014, 251, (Beslistermijn; bezwaar; redelijke termijn)

Jansen, A. M. L., 1 Jan 2014, No. 251, No. ECLI:NL:CRVB:2014:745, Mar 06, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; No. 222626).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional