20032020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2011

Met of zonder vrije wil: vergeving en verzoening zijn het ideaal

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2011, In : Strafblad. 4, p. 77-89

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Misdaad en straf; bespiegelingen over (de dood)straf vanuit religieus perspectief

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2011, In : Justitiële Verkenningen. 1, p. 48-64

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf: l'histoire se répète

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2011, In : Nederlands Juristenblad. p. 2720-2723

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2010

Aanwijzing advies, toezicht en naleving van voorwaardelijke sancties

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 8, p. 655-656

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De verplichte bloedtest in strafzaken

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Strafblad. 1, p. 11-20

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Inwerkingtreding Wet Aanpassingen tbs met voorwaarden

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 10, p. 782

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Inwerkingtreding Wet kraken en leegstand

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 10, p. 781-782

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Misdaad en straf. Een herbezinning op het strafrecht

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 250 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Misdaad en straf. Een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 610 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisInternal

Naar een neurowetenschappelijk georiënteerd misdaadrecht?

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Tijdschrift voor Herstelrecht. 3, p. 3-6

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Over hiv-jurisprudentie en Groningse seksfeesten

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Strafblad. 2, p. 150-157

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Wet houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2010, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 8, p. 654-655

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2009

Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2009, In : Nieuwsbrief Strafrecht. p. 1311-1313

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2009, In : Nieuwsbrief Strafrecht. p. 154-155

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Wet deskundige in strafzaken

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2009, In : Nieuwsbrief Strafrecht. p. 998-1002

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

2008

Aanwijzing discriminatie

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 21

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 13, p. 1449-1453

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing huiselijk geweld

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1052

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1053-1054

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing prioritering DNA-onderzoeken

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 11, p. 1304

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1046

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 11, p. 1303

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanwijzing telecommunicatiewet

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 20

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Regeling tot wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1050

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Reparatiewet gesloten jeugdzorg

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 7, p. 776

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Richtlijn voor strafvordering warenwet

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 11, p. 1304

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 22-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1049

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Verdrag van Prüm (intensivering grensoverschrijdende samenwerking ter bestrijding van o.m. terrorisme)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 3, p. 266-267

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen en Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 3, p. 270

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wet politiegegevens en Besluit politiegegevens

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 17-18

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wet verlenging totale duur voorwaardelijke beëindiging verpleging van overheidswege

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 17

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wijziging Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 1, p. 19

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2008, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 9, p. 1046

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2007

Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 1177-1178

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Aanwijzing kinderpornografie (art. 240b Sr)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 1050-1051

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 813-815

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 338-339

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 339-340

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 1178-1179

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Besluit Bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 677-678

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Besluit technische hulpmiddelen strafvordering

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, 13, p. 1158-1162 5 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Circulaire Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE's)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2007, In : Nieuwsbrief Strafrecht. 2007, p. 817-820

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review