If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter
2002

Beyond Manpower Planning: a Labour Market Model for the Netherlands and its forecasts to 2006

Cörvers, F., Heijke, J. A. M. & de Grip, A., 1 Jan 2002, Forecasting Labour Markets in OECD Countries. M. Neugart & K. Schömann (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, p. 185-223 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
172 Downloads (Pure)
2003

Arbeidsmarktprognostik in den Niederlanden: Ein Top-Down-Ansatz

Cörvers, F., 1 Jan 2003, Früherkennung von Qualifikationserfordernissen in Europa. Bullinger, H-J., Schmidt, S. L., Schömann, K. & Tessaring, M. (eds.). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, p. 91-103

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Labour market forecasting in the Netherlands: a top-down approach

Cörvers, F., 1 Jan 2003, Early identification of skill needs in Europe, Cedefop Reference series 40. Schmidt, S. L., Schömann, K. & Tessaring, M. (eds.). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, p. 72-83 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2005

Forecasting regional labour market developments by occupation and education

Cörvers, F. & Hensen, M. M., 1 Jan 2005, A survey of spatial economic planning models in the Netherlands. Frank van Oort, Mark Thissen, & Leo van Wissen (eds.). Rotterdam: NAI Publishers, p. 117-133 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2007

Is er een drainage van bètatechnisch toptalent naar het buitenland?

Cörvers, F., Heijke, J. A. M. & Lintjens, E. L. M., 1 Jan 2007, Technotopics II. Grip, A. D. & Smits, W. (eds.). Den Haag en Maastricht: Platform Bèta Techniek en Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, p. 103-113 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2008

Regional labour market forecasts in the Netherlands

Kriechel, B., Cörvers, F. & Heijke, J. A. M., 1 Jan 2008, Regional Forecasting on Labour Markets. Knobel, C., Kriechel, B. & Schmid, A. (eds.). München, Mering: Rainer Hampp Verlag, p. 38-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2009

Arbeidsmigratie

Cörvers, F., Muysken, J., de Neubourg, C. R. J. & Schliwen, A., 1 Jan 2009, Migratie naar en vanuit Nederland. Een eerste proeve van de Migratiekaart. Kromhout, M., Jennissen, R. & Wubs, H. (eds.). 2009-003 ed. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie, p. 43-92 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Concentratie van technieklocaties in the MBO. De invloed op de studiekeuze van leerlingen in Zuidoost-Nederland

Cörvers, F., 1 Jan 2009, Methoden van beleidsonderzoekers: creatief en oplossingsgericht. Boekenoogen, M., Hoesel, P. V., Prince, Y. & Verheijen, C. (eds.). Den Haag: Lemma, p. 69-78

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
18 Downloads (Pure)

Replacement demand module

Kriechel, B. & Cörvers, F., 1 Jan 2009, Future skill needs in Europe: medium-term forecast. Background technical report. CEDEFOP (ed.). Luxembourg: Publication Office of the European Union, p. 136-156 226 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2010

High and steady or low and rising? Vocational versus general education in life-cycle earnings.

Cörvers, F., Heijke, J. A. M., Kriechel, B. & Pfeifer, H., 1 Jan 2010, Investigaciones de Economia de la Educacion. Mancebon-Torrubia, M. J. & Ximenez-de-Embun, D. P. (eds.). Asociacion de Economia de la Educacion, p. 931-948 17 p. (Investigaciones de Economía de la Educación, Vol. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The americanization of European higher education and research

Borghans, L. & Cörvers, F., 1 Jan 2010, American Universities on a Global Market. Clotfelter & Charles T. (eds.). Chicago and London: University of Chicago Press, p. 231-267 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2011

Aansluitingsproblematiek op de regionale arbeidsmarkt

Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F. & van Thor, J. A. F., 1 Jan 2011, Regionale samenwerking: Een beleids- en onderzoeksagenda. Venne, L. V. D., Cörvers, F., Thomsen, M. & Verlaan, B. (eds.). 's-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO), p. 13-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Flexible contracts among recent graduates

Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F. & van Thor, J. A. F., 1 Jan 2011, Labour market flexibility in the Netherlands: the role of contracts and self-employment. Cörvers, F., Euwals, R. & Grip, A. D. (eds.). Den Haag: CPB & ROA, p. 50-64

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Flexible work among graduates entering the labour market

Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Kriechel, B. & van Thor, J. A. F., 1 Jan 2011, Investigaciones de Economia de la Educación. Ruiz, A. C. (ed.). Barcelona, p. 625-648

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Zonder flexibele contracten meer werkloosheid

Cörvers, F., Euwals, R. & de Grip, A., 1 Jan 2011, Jaarboek 2011 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Bijl, P. D., Boot, A., Sterken, E., Gautier, P. & Schenk, H. (eds.). Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 160-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2012

Regionale arbeidsmarkten: Beleidsissues en benodigde informatie

Cörvers, F., 1 Jan 2012, 25 jaar ROA. Meng, C. & Huijgen, T. (eds.). Maastricht: ROA, p. 51-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Relevantie van onzekerheden op de externe arbeidsmarkt voor de strategische personeelsplanning van de Nationale Politie

Cörvers, F., 1 Jan 2012, De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024. Amsterdam: Landelijke Desk Communicatie, p. 122-139 178 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2013

Het openbreken van de onderwijsarbeidsmarkt

Cörvers, F., 1 Jan 2013, Staat van de ambtelijke dienst. Westhoek, J. & Spaans, L. (eds.). Den Haag: CAOP, p. 260-263

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Managing territorial demographic transitions and declining labour supply, challenges for Zeeland

Cörvers, F., 1 Jan 2013, Demographic change in the Netherlands: strategies for resilient labour markets. Giguère, S., Arzeni, S. & Martinez, C. (eds.). Paris: OECD, p. 136-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

2014

De ambtenaar maakt het verschil

Cörvers, F., 1 Jan 2014, Alles voor het publiek domein. Den Haag: CAOP, p. 22-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

2016

Education

Cörvers, F., 2016, The Dutch public service: Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments. Ministerie van BZK, p. 29-30 2 p. (ROA External Reports).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
491 Downloads (Pure)

Onderwijs

Cörvers, F., 1 Jan 2016, De Nederlandse Publieke Dienst: Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. Uijlenbroek, J. (ed.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 29-31 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en werkzekerheid op de arbeidsmarkt

Amsing, M., Cörvers, F. & van der Meer, M., 2016, Samenwerken aan werkzekerheid. Wilthagen, T. & Peijen, R. (eds.). NBBU, p. 62-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2017

Langer gemotiveerd doorwerken: 'Uitstroom van werkenden bij overheid en onderwijs: selectie aan de poort'

Cörvers, F. & Wildschut, J., 2017, Staat van de ambtelijke dienst 2017: De motiverende overheid anno 2017. Uijlenbroek, J. (ed.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 131-140 10 p. (Publicatiereeks Overheid & Arbeid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Resilient labour markets and demographic change in selected regions of the Netherlands

Verwest, F., Taylor, P., van Wissen, L., van Dijk, J., Edzes, A., Hamersma, M., Cörvers, F., de Grip, A. & van Thor, J., 2017, Demographic transition, labour markets and regional resilience. Martinez, C., Weyman, T. & van Dijk, J. (eds.). Springer, p. 73-94 (Advances in Spatial Science book series (ADVSPATIAL)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2019

De regionale arbeidsmarkten van het Randland: eenheid in verscheidenheid

Cörvers, F., 1 Oct 2019, Land in samenhang: Krimp en regionale kansengelijkheid. Bock, B., de Groot, H., Hospers, G-J., van Leeuwen, E. & Cörvers, F. (eds.). Den Haag: Platform31, p. 88-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Regional labour markets in the 'Randland': unity in diversity

Cörvers, F., 1 Oct 2019, Towards a cohesive country: Population decline and regional equality of opportunity. Bock, B., de Groot, H., Hospers, G-J., van Leeuwen, E. & Cörvers, F. (eds.). Den Haag: Platform31, p. 88-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access