If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

  • 144 Talk or presentation
  • 1 Organizing or contributing to an event
  • 1 Editorial activity; journal

Naar een stelsel met toekomst

Frank Cörvers (Speaker)

15 Apr 2020

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Digitalisering in het beroepsonderwijs

Frank Cörvers (Speaker)

17 Jun 2020

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

De publieke sector doet ertoe

Frank Cörvers (Speaker)

29 Jun 2020

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Lerarentekort en Corona

Frank Cörvers (Speaker)

11 Jun 2020

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Research program Human Capital in the Region

Frank Cörvers (Speaker)

9 May 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

The geographical psychology of recent graduates in the Netherlands: relating personality traits to location choice

Inge Hooijen (Speaker), , Ineke Bijlsma (Speaker), , Frank Cörvers (Speaker), & Davey Poulissen (Speaker)

11 Apr 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

De arbeidsmarktpositie van leraren: cycli, trends en (on)gewenst beleid op de onderwijsarbeidsmarkt

Frank Cörvers (Keynote / plenary speaker)

26 Jun 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Limburg als Randland en de Euregionale arbeidsmarkt

Frank Cörvers (Speaker)

29 Aug 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Ruim baan voor leraren: reflectie

Frank Cörvers (Speaker)

11 Mar 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Onderwijs aan het werk- de werking van de ondrwijsarbeidsmarkt

Frank Cörvers (Speaker), & M. van der Meer (Speaker)

7 Feb 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Ruim baan voor leraren: reflectie

Frank Cörvers (Speaker)

11 Mar 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Onderwijs aan het werk - de werking van de ondrwijsarbeidsmarkt

Frank Cörvers (Speaker), & M. van der Meer (Speaker)

7 Feb 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Naar een database van studenten en afgestudeerden van de lerarenopleidingen

Frank Cörvers (Speaker), & Stan Vermeulen (Speaker)

17 Jan 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

The geographical psychology of recent graduates in the Netherlands: relating personality traits to location choice

Inge Hooijen (Speaker), , Ineke Bijlsma (Speaker), , Frank Cörvers (Speaker), & Davey Poulissen (Speaker)

10 Apr 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

De arbeidsmarktpositie van leraren: cycli, trends en (on)gewenst beleid op de onderwijsarbeidsmarkt

Frank Cörvers (Speaker)

11 Sep 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

sHRM in VO

Frank Cörvers (Speaker)

14 Jun 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Personeelsbeleid en professionalisering

Frank Cörvers (Speaker)

6 May 2019

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Themabijeenkomst OR

Frank Cörvers (Speaker)

14 Mar 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Arbeidsmarktinformatie ROA, schoolverlatersgegevens, prognosemodel en studiekeuze

Frank Cörvers (Speaker)

14 Sep 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Naar een database van studenten en afgestudeerden van de lerarenopleidingen

Frank Cörvers (Speaker), & Stan Vermeulen (Speaker)

10 Dec 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Increased VAT-rate in NL

Frank Cörvers (Speaker)

27 Sep 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Rollen en loopbaanperspectieven in het VO

Frank Cörvers (Speaker)

20 Feb 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt voor de Financieel-administratieve beroepen

Frank Cörvers (Speaker)

9 Feb 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

De Gelderse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Frank Cörvers (Speaker)

21 Jun 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

De Gelderse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Frank Cörvers (Speaker)

5 Jul 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

De Gelderse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Frank Cörvers (Speaker)

25 Apr 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

In search of the Euregio factor….on the labour market

Frank Cörvers (Speaker)

9 May 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Regie over het lerarentekort

Frank Cörvers (Speaker)

29 Aug 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Lerarentekort en zij-instroom in het primair onderwijs

Frank Cörvers (Speaker)

18 Sep 2018

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationProfessional

Ad en arbeidsmarktprognoses: Hoe gaat het nu, en is er straks een andere insteek nodig?

Frank Cörvers (Speaker)

17 Mar 2017

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Festival van de toekomst: Onderwijs

Frank Cörvers (Speaker)

14 Sep 2017

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Krimpen zonder kramp en de regionale arbeidsmarkt - Zeeland

Frank Cörvers (Speaker)

3 Jun 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Uitstroom van oudere werknemers bij overheid en onderwijs: selectie uit de poort

Frank Cörvers (Speaker)

25 Nov 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Instroom - Doorstroom - Uitstroomen de Lerarenagenda

Frank Cörvers (Speaker)

22 Apr 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Status en imago van leraren

Frank Cörvers (Speaker)

10 Nov 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland

Frank Cörvers (Speaker)

29 May 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Outflow and quality of teachers

Frank Cörvers (Speaker)

11 Mar 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Economisch dynamiek in krimpregio’s: een impressie

Frank Cörvers (Speaker)

19 Jun 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Beloningsverschillen publieke sector en markt

Frank Cörvers (Speaker)

19 May 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Uitstroom van leraren uit het onderwijs:'selectie uit de poort'

Frank Cörvers (Speaker)

17 Jun 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Uitstroom van 50-plussers bij overheid en onderwijs: selectie uit de poort

Frank Cörvers (Speaker)

26 May 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Regionalisering arbeidsmarktprognoses naar opleiding

Frank Cörvers (Speaker)

6 Feb 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

De arbeidsmarkt voor leraren:theorie, beleid en werkelijkheid

Frank Cörvers (Speaker)

1 Jul 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Ontgroening en de arbeidsdeelname van jongeren van het mbo

Frank Cörvers (Speaker)

13 May 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Beloning en kwaliteit van leraren

Frank Cörvers (Speaker)

21 Oct 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

Frank Cörvers (Speaker)

23 Jan 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Gebruik arbeidsmarktinformatie en -prognoses voor betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio

Frank Cörvers (Speaker)

25 Nov 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

OnderwijsResearchDagen 2014

Frank Cörvers (Speaker)

11 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

Frank Cörvers (Speaker)

3 Apr 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland

Frank Cörvers (Speaker)

3 Dec 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic