Transnational environmental law

Research Output

Filter
Report
2019

Status quo und Weiterenentwicklung des Umweltstrafrechts und anderer Sanktionen: Instrumente zur Verbesserung von Umweltrecht (Compliance)

Gerstetter, C., Faure, M., Mederake, L., Sina, S., Stefes, C., Stockhaus, H. & Tröltzsch, J., 2019, Dessau-Rosslau: Umweltbundesamt. 147 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
2015

Evaluation of the strengths, weaknesses, threats and opportunities associated with EU efforts to combat environmental crime: Study in the framework of the EFFACE research project (Deliverable D6.2)

Farmer, A., Mitsilegas, V., Faure, M. G., Philipsen, N. J., Gerstetter, C., Klaas, K., Sina, S., Germani, A. R., Fajardo, T., Vagliasindi, G. M. & Blanc, N., 1 Jun 2015, London - Maastricht - Berlin - Rome - Granada - Catania: IEEP / QMUL / Maastricht University / Ecologic / La Sapienza / University of Granada / University of Catania. 126 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Marine Pollution. Study in the framework of the EFFACE research project (Deliverable D3.2d)

Philipsen, N. J. & Rigamonti, A., 1 Jun 2015, Maastricht: Maastricht University. 30 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

The Netherlands (Report)

Houben, A. M. P. & Backes, C. W., 1 Jan 2015, United Nations Economic Commission for Europe Task Force on Access to Justice. (Study on the possibilities for non-governmental organisations promoting environmental protecetion to claim damages in relation to the environment in four selected countries).

Research output: Book/ReportReportPopular

2014

The political economy of water management in Yemen: conflict analysis and recommendations

van Steenbergen, F., Borgia, C., Evers, J., van Rijswick, H. F. M. W., Misiedjan, D., Tjen A Kwoei, A., Zhang, T., Huntjens, P. & de Man, R., 1 Jan 2014, Den Haag: The Hague Institute for Global Justice. 242 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Civil liability and financial security for offshore oil and gas activities

Faure, M. G., Liu, J., Philipsen, N. J., De Smedt, K. & Wang, H., 1 Jan 2013, Maastricht: METRO (393 p.). 393 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

Uylenburg, R., Peeters, M. G. W. M., Oosterhuis, F., Boeve, M. N., Faure, M. G. & Philipsen, N. J., 1 Jan 2012, Amsterdam: ACELS. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Stikstofdepositie en Natura 2000 - Een rechtsvergelijkend onderzoek

Backes, C. W., Dobben, H. F. & Poortinga, M. A., 1 Jan 2011, Maastricht: Universiteit Maastricht. 84 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Klimaatwetgeving in Nederland. Stand van zaken anno 2010

Peeters, M. G. W. M. & van Asselt, H., 1 Jan 2010, Arnhem: STEM. 128 p. (STEM publicatie; No. 2010/2).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
117 Downloads (Pure)
2009

Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning

Peeters, M. G. W. M., Boeve, M. N., Poortinga, M. & Uylenburg, R., 1 Jan 2009, Arnhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving. 67 p. (STEM publicatie; No. 2008/3).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
97 Downloads (Pure)

Meer dynamiek bij de uitvoering van nationale en Europese natuurwetgeving

Huys, S., Backes, C. W., Joustra, T. & Koeman, N. S. J., 1 Jan 2009, Den Haag: Ministerie van LNV. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008

De burger als consument van het milieu: Een verkenning naar alternatieve mogelijkheden ter versterking van de handhaving in het milieurecht

Peeters, M. G. W. M. & Neerhof, A. R., 1 Jan 2008, Den Haag: STEM. 48 p. (STEM publicatie; No. 2007/5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
81 Downloads (Pure)
2007

Evaluatie Kernenergiewet

Uylenburg, R., Vogelezang-Stoute, E. M., Neerhof, A. R. & van der Grijp, N., 1 Jan 2007, Arnhem: STEM.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het beoordelingskader van de IPPC-richtlijn, Implementatie, interpretatie en toepassing

Oosterhuis, F., Uylenburg, R. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, Anrhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving (99 p.). 99 p. (STEM publicatie; No. 2007/1).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onzekere risico's. Deel 3: Buitenlandse inspiratie voor besluitvorming in Nederland

Peeters, M. G. W. M., Niessen, N. J. A. P. B. & Huitema, D., 1 Jan 2007, Arnhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving (112 p.). 112 p. (STEM project; No. 2006/5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel (STEM-project)

Peeters, M. G. W. M. & Oosterhuis, F., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
101 Downloads (Pure)

De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van concurrentieverhoudingen (STEM-project)

Peeters, M. G. W. M. & Oosterhuis, F., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
85 Downloads (Pure)

Evaluatie van het Besluit financiële zekerheid. Kwalitatieve ervaringen 2003-2006

Peeters, M. G. W. M., van der Woerd, F. & in de Braek, G., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
90 Downloads (Pure)

Onzekere milieurisico's. Een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, het bestuur en de rechter. Deel 2: Praktijkonderzoek (STEM-project)

Peeters, M. G. W. M., van Ballegooie, F., in de Braek, G. & van der Grijp, N., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
94 Downloads (Pure)
2005

A review of institutional arrangements for European Union Food safety

Vos, E. I. L., Ni Ghiollarnath, C. & Wendler, F. A., 1 Jan 2005, www.safefoods.nl: Europese Commissie. 226 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid. Een verkenning naar de bevoegde instantie(s) in Nederland

Faure, M. G., Peeters, M. G. W. M. & Huitema, P., 1 Jan 2005, Arnhem: Ministerie van VROM. (STEM project).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
109 Downloads (Pure)
Open Access
File
86 Downloads (Pure)

Inventarisatie van de juridische aspecten van verhandelbare emissierechten voor CO2

Faure, M. G., Grimeaud, D. J. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Den Haag: Commissie CO2 Handel.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

De juridische aspecten van de oprichting van het Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Seerden, R. J. G. H. & Hertoghs, M. W. J. A., 1 Jan 2001, Maastricht: Provincie Limburg. 1 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool?

Faure, M. G., Visser, M. J. C., Hertoghs, M. W. J. A. & Aalders, M., 1 Jan 2001, 's-Gravenhage: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer. 214 p. (ECWM; No. 2001/2).

Research output: Book/ReportReportProfessional

2000

Het toepasselijke rechtop de inspraakreacties die van Nederlandse zijde zijn ingediend tegen de voorgenomen wijziging van de vergunning voor het vliegveld Weeze-Laarbruch

De Graaf, J. A. D. & Hertoghs, M. W. J. A., 1 Jan 2000, Maastricht: Tonnaer.

Research output: Book/ReportReportProfessional