• Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

Weerepas, M. J. G. A. M., Jan 2020, In : NL Fiscaal. 5, 1/2, p. 35-37 3 p., NLF 2020/0013.(NLF 2020/0013; 5/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1050).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toepassing overgangsrecht Wet IB 2001 op van de Wereldbank ontvangen pensioenuitkeringen

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 3, p. 15-17 3 p., FED 2020/16.(FED 2020/16; 18/10/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1596).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toerekening van de schuld die is aangegaan voor een eigen woning, aan een nieuwe woning bij een fictieve vervreemding op grond van art. 3.119aa lid 4 Wet IB 2001

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 26-28 3 p., FED 2020/25.(FED 2020/25; 15/11/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1780).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Bij berekening afbouw algemene heffingskorting mag geen rekening worden gehouden met vrijgesteld EU-salaris

Kramer, S., 9 Oct 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 20, 133, p. 13-15 (FED 2019/133; 19/07/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1221).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Compensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15)

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. H&I 2019/256.(CCompensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15); 18/06/19).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Dividendbelasting; aanvullende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/668, 2019/668.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Dividendbelasting Amerikaans beleggingsfonds; prejudiciële vragen aan Hoge Raad

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/193, 2019/193.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Duitse heffing over tusseninkomsten; uitleg standstillbepaling; rechtvaardiging

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/666, 2019/666.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Duitse pensioenfiscaliteit voor niet-inwoners wederom veroordeeld door het Hof van Justitie

Kramer, S., Oct 2019, In : Tijdschrift voor fiscaal recht. 568, 43, p. 829-840 12 p., 43.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Erotische webcamsessies aan btw-heffing onderworpen op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 15/16, p. 27-28 FED 2019/103.(FED 2019/103; 8/05/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:388).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen herziening van in aftrek gebrachte btw bij ‘sale and lease back’-transactie

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 11, p. 31-33 FED 2019/79.(FED 2019/79; 27/03/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:254).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen recht op premiedelen van de gecombineerde heffingskorting in het geval een persoon niet is verzekerd voor de volksverzekeringen

Weerepas, M. J. G. A. M., 19 Feb 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 25-27 3 p., (FED 2019/23; 9/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:2081).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU staat aftrek toe voor luchtvaartmaatschappij die kosten heeft gemaakt in het kader van een afgeketste bedrijfsovername

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 1/2, p. 39-40 FED 2019/8.(FED 2019/8; 17/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:834).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

No state aid. No economic advantage. General Court annuls decision (The Netherlands and Starbucks v Commission)

Luja, R., Dec 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 146-148 H&I 2019/355.(H&I 2019/355; 24/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:T:2019:669).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-207/10 Deutsche Telekom. State aid. Decision of partial non-recovery in relation to Spanish Goodwill upheld

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 21 H&I 2019/4.(State aid. Decision of partial non-recovery in relation to Spanish Goodwill upheld (Deutsche Telekom/Commission); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:786).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-219/10 RENV World Duty Free. Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 37-38 H&I 2019/2.(Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid (World Duty Free Group/Commissie); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:784).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-399/11 RENV Banco Santander. Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 16-17 H&I 2019/3.(Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid (Banco Santander et Santusa/Commission); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:787).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tax ruling results in unlawful advantage. General Court upholds recovery decision (Luxembourg and FIAT v Commission)

Luja, R., Dec 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 196-197 H&I 2019/356.(H&I 2019/356; 14/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:T:2019:670).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Aan de administratie te stellen eisen voor de kwalificatie van een stichting als ANBI

Arts, H., 2018, 2 p.. No. FED 2018/147, No. ECLI:NL:HR:2018:1107, Jul 06, 2018. (Fiscaal Tijdschrift FED; No. 147 (p. 32-33), Vol. 20).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

A-G staat handhaving Duitse CFC-achtige regeling toe door toepassing standstillbepaling

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/1370, 2018/1370.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Beantwoording prejudiciële vragen over gebondenheid aan A1-verklaring: HR 5 oktober 2018

Weerepas, M. J. G. A. M., 18 Oct 2018, 4 p.. No. NLF 2018/2182, No. ECLI:NL:PHR:2018:840 , Oct 05, 2018. (NLFiscaal (NLF); No. 2182 (p. 43-46), Vol. 42).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Besluit tot intrekking btw-identificatienummer is geen voor bezwaar vatbare beschikking als bedoeld in art. 26 lid 1 letter b AWR

Nellen, F., 2018, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 16/17, p. 16-17 FED 2018/114.(FED 2018/114; 13/04/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:505).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bulgaarse bronheffing interestregeling strijdig met VWEU

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/1747, 2018/1747.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Deense bronbelasting op dividenden betaald aan niet-ingezeten icbe's in strijd met vrijheid van kapitaal

Korving, J., 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. 2018/1484, 2018/1484.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Deense regels ter voorkoming avn dubbele aftrek mogelijk strijdig met VWEU

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/565, 2018/565.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Deense verliesverrekeningsregels mogelijk strijdig met VWEU

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/1546, 2018/1546.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Deense vrijstelling van bronbelasting voor ingezeten icbe's in strijd met vrijheid van kapitaal

Korving, J., 2018, In : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. 2018/203, 2018/203.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Extra vervoerskosten aftrekbaar?

Weerepas, M. J. G. A. M., Oct 2018, 3 p.. No. FED 2018/137, No. ECLI:NL:HR:2018:1018, Jun 29, 2018. (Fiscaal Tijdschrift FED; No. 137 (p. 21-22), Vol. 2018, afl. 19).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Franse bronheffing op uitgekeerde dividenden is discriminatoir

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/1803, 2018/1803.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Gebondenheid belastingrechter aan door SVB afgegeven A1-verklaring (1): Conclusie A-G 2 augustus 2018

Weerepas, M. J. G. A. M., 23 Aug 2018, 2 p.. No. NLF 2018/1807, No. ECLI:NL:PHR:2018:839, Aug 02, 2018. (NLFiscaal (NLF); No. 1807, Vol. 32).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen beroep op overeenkomst EU-Zwitserland bij aanvullende Franse heffing

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/628, 2018/628.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Japans pensioenfonds

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/1911, 2018/1911.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft niet voldoende gemotiveerd dat belanghebbende deelnam aan transactieketen gericht op btw-fraude

Nellen, F., 2018, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 7, FED 2018/63.(FED 2018/63; 19/01/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:51).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU verduidelijkt dat vereenvoudigde ABC-regeling kan worden toegepast indien tussenhandelaar in lidstaat van oorsprong is gevestigd en voor btw-doeleinden geregistreerd

Nellen, F., 2018, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 13, FED 2018/100.(FED 2018/100; 19/04/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:261).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Incidenteel aankopen van baren zilver om deze op enig moment te verkopen is geen economische activiteit

Nellen, F., 2018, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 5, FED 2018/48.(FED 2018/48; 24/11/17, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2017:2983).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Judgment of the Court of Justice in the case Andres (Heitkamp BauHolding) on the German ’Sanierungsklausel’. The European Commission and the General Court failed to define a correct reference framework

Luja, R., 2018, 2 p.. No. H&I 2018/351, No. ECLI:EU:C:2018:505, Jun 28, 2018. (Highlights & Insights on European Taxation; No. 351, Vol. 2018).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Leningen Belgisch coördinatiecentrum; onzakelijke omleiding; geen renteaftrek

Korving, J., 2018, In : NL Fiscaal. 2018/2220, 2018/2220.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Lowell Financial Services. State aid. German Sanierungsklausel. No correct reference framework

Luja, R., 2018, 1 p.. No. H&I 2018/250, No. C-219/16P, Jun 28, 2018. (Highlights & Insights on European Taxation; No. 350, Vol. 2018).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Medewerker Eurojust niet verzekerd voor de AOW: HR 28 september 2018

Weerepas, M. J. G. A. M., 11 Oct 2018, 3 p.. No. NLF 2018/2130, No. ECLI:NL:HR:2018:1792, Sep 28, 2018. (NL Fiscaal (NLF); No. 2130 (p. 34-36), Vol. 41).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Position Paper i.v.m. Rondetafelgesprek 'Pensioen verevening en Governance', op uitnodiging van Vaste Tweede Kamercommissie SZW

Bollen-Vandenboorn, A. H. H. & Dietvorst, G. J. B., 6 Jun 2018, 2 p..

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Prejudiciële vragen: gebondenheid Inspecteur en belastingrechter aan A1-verklaring: HR 5 oktober 2018

Weerepas, M. J. G. A. M., 18 Oct 2018, 5 p.. No. NLF 2018/2183, No. ECLI:NL:HR:2018:1725, Oct 05, 2018. (NL Fiscaal (NLF); No. 2183 (p. 46-50), Vol. 42).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional