RS: FdR IC Rechtsbescherming

Research Output 2001 2020

2020

Tenderprocedure. Wijziging projectdeelnemers. Intrekking subsidie

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 65-69 AB 2020/11.(AB 2020/11; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:101).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tendersubsidie. Vergewisplicht. Verbod van vooringenomenheid

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 58-61 AB 2020/10.(AB 2020/10; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:100).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Bevoegdheid tot doorzoeken in het kader van toezicht

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 163-166 4 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De 'andere handeling' in het ambtenarenrecht

Jansen, A. M. L., Oct 2019, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 10, p. 407-409 3 p., 112.

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

From Integration to Exclusion: EU composite administration and gaps in judicial accountability in the authorisation of pharmaceuticals

Röttger-Wirtz, S. & Eliantonio, M., Jun 2019, In : European Journal of Risk Regulation. 10, 2, p. 393-411 19 p., PII S1867299X19000321.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Handhaving en openbaarmaking

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 268-305, 308-333, 335-339 69 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

65 Downloads (Pure)

Internationaal bestuursrecht weer voor het voetlicht

Jansen, O. J. D. M. L., 8 Feb 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. den Ouden, W., Barkhuysen, T., Marseille, B., Schlössels, R. & Peters, H. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 425-439 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Kunstprijzen als subsidie: De juridische consequenties

Hardy, E., 2019, In : Boekman : Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. 121, p. 44-47

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Overige overtredingen

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. Oers, van, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 203-218 16 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Overtredingen verbod van mededingingsafspraken en verbod van misbruik van een economische machtspositie

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 167-201 35 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Recht op een eerlijk proces, de verhouding tussen art. 6 EVRM en belanghebbenden naar nationaal recht.

Jansen, A. M. L., 7 Nov 2019, In : European Human Rights Cases. 11, p. 594-597 4 p., EHRC 2019/203.(Sine Tsaggarakis A.E.E. v. Griekenland (EHRC 2019/203); 23/05/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Redelijke termijn langer door gedrag belanghebbende

Jansen, A. M. L., 28 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 48, p. 3767-3768 2 p., AB 2019/558.(AB 2019/558; 7/08/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:2753).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3094-3095 2 p., AB 2019/454.(Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt (AB 2918/454); 21/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:578).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strijd met art. 7:2 Awb. gelet op art. 8:41a Awb instandlating rechtsgevolgen

Jansen, A. M. L., 13 Apr 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 15, p. 1151-1153 3 p., AB 2019/164.(Strijd met art. 7:2 Awb. Gelet op art. 8:41a Awb instandlating van de rechtsgevolgen; 21/02/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:66).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV

Jansen, A. M. L., 26 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 39, p. 3167-3168 2 p., AB 2019/466.(Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV (AB 2019/466); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:3668).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn

van den Brink, J. E. & Verboeket, L. W., 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 29, p. 2193-2202 10 p., AB 2019/319.(Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn (AB 2019/319); 18/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:843).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

The normative demands of wine governance

Eliantonio, M., 3 May 2019, Maastricht University.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Uit oogpunt van definitieve geschilbeslechting zelf in de zaak voorzien en bevordering inwilligen.

Jansen, A. M. L., 21 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 47, p. 3714-3715 2 p., AB 2019/549.(AB 2019/549; 18/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:1396).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing

Jansen, A. M. L., 2019, 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid. . Marseille, B., Peters, H., Barkhuysen, T., den Ouden, W. & Schlössels, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 705-715 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

21 Downloads (Pure)
Open Access
File
2018

Administrative law in the Netherlands

Seerden, R. J. G. H. & Wenders, D., 2018, Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States. Seerden, R. J. G. H. (ed.). 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, p. 109-196

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Beginsel van gelijke kansen gaat in de onderhavige omstandigheden voor op het rechtszekerheidsbeginsel

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 42, p. 2685-2690 AB 2018/406.(AB 2018/406; 11/07/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Barkhuysen, T., van den Brink, J. E., de Kruijf, C., den Ouden, W., Schuurmans, Y. E. & Tjepkema, M. K. G., 2018, 8 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 436 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States

Seerden, R. J. G. H. (ed.), 2018, 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia. 467 p.

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Comparative remarks

Seerden, R. J. G. H., 2018, Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States. Seerden, R. J. G. H. (ed.). 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, p. 417-438

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De ene waarschuwing is de andere niet; besluit of niet?

Jansen, A. M. L., Aug 2018, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 7/8, p. 279-281 3 p., 83.

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Equality of arms: benoeming deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, L. M., 2018, 4 p.. No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, Dec 19, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Europese mensenrechten en het Nederlandse bestuursrecht

Jansen, A. M. L., 2018, In het nu...Over toekomstig bestuursrecht: Wat worden zal. Beijen, B., Bots, A., Peters, H. & Schlössels, R. J. N. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 381-399 20 p. (Staat en Recht (SteR)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Fair trial. Deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 2 Mar 2018, 4 p.. No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, Dec 19, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 2 p.. No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, Jan 25, 2018.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gemeenten investeren onvoldoende in juridische kennis

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jun 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Handhaving en openbaarmaking Instellingswet ACM

Jansen, O. J. D. M. L., 1 Oct 2018, Privacy & telecommunicatierecht. Zwenne, G. J. & Knol, P. C. (eds.). 6 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 1228-1265, 1268-1293, 1295-1299 68 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Introductory remarks

Seerden, R. J. G. H., 2018, Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States. Seerden, R. J. G. H. (ed.). 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, p. 1-4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

143 Downloads (Pure)

Invest NL: Bankieren met €2,5 miljard publiek geld; welke regels gelden er eigenlijk?

van den Brink, J. E. & den Ouden, W., Jun 2018, In : Nederlands Juristenblad. 2018, 22, p. 1572-1578

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
File

Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 29 Sep 2018, 2 p.. No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, Aug 08, 2018.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Overheidsaansprakelijkheid anno 2018: de stand van de rechtsontwikkeling

van Ettekoven, B. J., Hartlief, T., Polak, J. E. M., van Ravels, B. P. M., Schueler, B. J., Schutgens, R. J. B., Tjepkema, M. K. G. & Widdershoven, R. J. G. M., 2018, In : Overheid en Aansprakelijkheid. 23, 2, p. 43-98 56 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Passeren schending hoorplicht?

Jansen, A. M. L., 2018, 4 p.. No. TAR 2017/52, No. ECLI:NL:CRVB:2017:4461, Dec 28, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 6 p.. No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, Nov 13, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 1 p.. No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, Oct 15, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Relatie strafecht en Wpb; equality of arms

Jansen, A. M. L., 13 Jan 2018, 2 p.. No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, Mar 30, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 17 Feb 2018, 5 p.. No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, Sep 15, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

The changing nature of the public administration: Innovations and challenges for public lawyers

Colombo, C. M. & Eliantonio, M., 1 Jan 2018, In : European Public Law. 24, 3, p. 403-410 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

The role of NGOs in environmental implementation conflicts: 'stuck in the middle' between infringement proceedings and preliminary rulings?

Eliantonio, M., 1 Jan 2018, In : Journal of European Integration. 40, 6, p. 753-767 15 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Toegang tot de rechter. Full jurisdiction

Jansen, A. M. L., 8 Nov 2018, 2 p.. No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, Jul 19, 2018.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional