Research School of Human Rights Research: Criminal Law and Criminology in an International Context

Activities

  • 96 Talk or presentation
  • 8 Editorial activity; journal

Recent Case Law of the European Court of Human Rights in criminal Matters, ERA, Strasbourg

Taru Spronken (Speaker)

25 Nov 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Straf- of herstelrecht?Pleidooi voor een humaan misdaadrechtop basis van een alternatief mensbeeld

Jacques Claessen (Speaker)

3 Mar 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Straf- of herstelrecht? Pleidooi voor een humaan misdaadrecht

Jacques Claessen (Speaker)

23 Jun 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Ons misdaadrecht en zijn mens- en wereldbeeld

Jacques Claessen (Speaker)

13 Feb 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Herstelrecht en bemiddeling in strafzaken

Jacques Claessen (Speaker)

27 Nov 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Justitiële Verkenningen (Journal)

Jacques Claessen (Editor)

1 Jan 201531 Dec 2015

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activity; journalAcademic

Experts' Meeting on the implementation of Directive 2013/48/EU, Brussels

Taru Spronken (Speaker)

23 Mar 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Straf- of herstelrecht? Pleidooi voor een humaan misdaadrecht

Jacques Claessen (Speaker)

2 Oct 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Strafbare overheden - een stand van zaken

David Roef (Speaker)

18 Dec 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Pleidooi voor een humaan misdaadrecht aan de hand vaneen alternatief mens- en wereldbeeld

Jacques Claessen (Speaker)

5 Feb 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Dansen in de geest. Pleidooi voor een mystiek geïnspireerd misdaadrecht

Jacques Claessen (Speaker)

28 Feb 2015

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Het ontstaan en de ontwikkeling van ons misdaadrecht c.q. straf- en herstelrecht

Jacques Claessen (Speaker)

15 Mar 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Een geschiedenis van ons strafrecht in vogelvlucht

Jacques Claessen (Speaker)

21 Feb 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

EU cross-border cooperation and information exchange in criminal matters and in fiscal and social matters in particular

Gert Vermeulen (Speaker)

14 Jul 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Revue Internationale de Droit Pénal / International Review of Penal Law (Journal)

André Klip (Editor)

1 Jan 201431 Dec 2014

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activity; journalAcademic

Straffen en strenger straffen vanuit herstelrechtelijk perspectief

Jacques Claessen (Speaker)

10 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Ontwikkelingen in het misdaad- en sanctierecht

Jacques Claessen (Speaker)

25 Mar 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Het ontstaan en de ontwikkeling van ons misdaadrecht c.q. straf- en herstelrecht

Jacques Claessen (Speaker)

18 Jan 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Hearing European Parliament Judicial Cooperation in Criminal Matters

Taru Spronken (Speaker)

11 Nov 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Herstelrecht: van vergelding naar vergeving/verzoening?

Jacques Claessen (Speaker)

5 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

The principle of ultima ratio and the real need for criminal law measures at EU level

Gert Vermeulen (Speaker)

3 Nov 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and conflicts of jurisdiction in the EU

Gert Vermeulen (Speaker)

4 Sep 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Mutual recognition as cornerstone of cooperation in criminal matters: The European Union criminal justice system

Gert Vermeulen (Speaker)

4 Sep 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Pre-trial detention, custodial sentences, supervision of probation measures and alternative sanctions

Gert Vermeulen (Speaker)

25 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Practioners' expectations regarding mutual recognition

Gert Vermeulen (Speaker)

22 Sep 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Criminal Records Information exchange and taking account of convictions & disqualifications as a sanction measure

Gert Vermeulen (Speaker)

25 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Gathering foreign evidence: Where are we with the European Warrant and the European Investigation Order?

Gert Vermeulen (Speaker)

25 Jun 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Daderreclassering en slachtofferhulp: oog voor beide - door middel van herstelgericht werken

Jacques Claessen (Speaker)

13 Feb 2014

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(juli 2003). Personality characteristics and the accuracy of autobiographical memory.

Ineke Wessel (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(juli 2003). Personality characteristics and the accuracy of autobiographical memory.

Harald Merckelbach (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Herstelrecht

Jacques Claessen (Speaker)

14 Feb 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Misdaad, straf en herstel

Jacques Claessen (Speaker)

15 Mar 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Meaning in motion and merging discourses: How scholars and journalists recycle the ideological denial of the genocide against the Tutsi

Roland Moerland (Speaker)

20 Jun 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Nieuwsbrief Strafrecht (Journal)

Jacques Claessen (Editor)

1 Jan 201331 Dec 2013

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activity; journalAcademic

Bijeenkomst Expertgroep Europees Strafrecht LOVS 18 Januari 2013 Utrecht

Taru Spronken (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Strafbare overheden: ontwikkelingen op wetgevend, mensenrechtelijk en boeterechtelijk vlak

David Roef (Speaker)

6 Feb 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Het ontstaan en de ontwikkeling van ons straf- en herstelrecht

Jacques Claessen (Speaker)

26 Sep 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Misdaad, straf en herstel

Jacques Claessen (Speaker)

15 Apr 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(april 1998). The accuracy of autobiographical memory.

Ineke Wessel (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Human Rights in Criminal Proceedings 5 Years after the Salduz Case ECBA Spring conference 26-27 April 2013 Istanbul

Taru Spronken (Speaker)

26 Apr 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Workshop Mensbeelden

Jacques Claessen (Speaker)

13 Sep 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Strafrechtelijke immuniteit van overheden

David Roef (Speaker)

14 Jun 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(juli 2003). Personality characteristics and the accuracy of autobiographical memory.

Robert Horselenberg (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(april 1998). The accuracy of autobiographical memory.

Harald Merckelbach (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Tijdschrift voor Herstelrecht (Journal)

Jacques Claessen (Editor)

1 Jan 201331 Dec 2013

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activity; journalAcademic

Straf- en herstelrecht in Nederland

Jacques Claessen (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Het concept verbondenheid en de ontwikkeling van ons strafrecht

Jacques Claessen (Speaker)

15 Jun 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

(april 1998). The accuracy of autobiographical memory.

Robert Horselenberg (Speaker)

1 Jan 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic

Het ontstaan en de ontwikkeling van ons strafrecht

Jacques Claessen (Speaker)

22 Feb 2013

Activity: Talk or presentation (speaker at event)Talk or presentationAcademic