Research Centre for Educ and Labour Mark

  • Tongersestraat49, TS49

    6211 LM Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2019

Bildungsaspirationen und Bildungsverlauf: Der Einfluss der regionalen Arbeitsmarktlage

Hartung, A., Wessling, K. & Hillmert, S., 2019, Komplexe Dynamiken globaler und lokaler Entwicklungen. : Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Burzan, N. (ed.). 39 ed. DGS, 11 p. (ROA External Reports).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

De regionale arbeidsmarkten van het Randland: eenheid in verscheidenheid

Cörvers, F., 1 Oct 2019, Land in samenhang: Krimp en regionale kansengelijkheid. Bock, B., de Groot, H., Hospers, G-J., van Leeuwen, E. & Cörvers, F. (eds.). Den Haag: Platform31, p. 88-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Regional labour markets in the 'Randland': unity in diversity

Cörvers, F., 1 Oct 2019, Towards a cohesive country: Population decline and regional equality of opportunity. Bock, B., de Groot, H., Hospers, G-J., van Leeuwen, E. & Cörvers, F. (eds.). Den Haag: Platform31, p. 88-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
2018

Aan de start: de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden

Meng, C. & Bles, P., 22 Jan 2018, Werken aan de start: Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Merens, A. & Bucx, F. (eds.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 32-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Cross-nationally comparative research on racial and ethnic skill disparities: Questions, findings, and pitfalls

Dicks, A., Dronkers, J. & Levels, M., 2018, The Palgrave handbook of race and ethnic inequalities in education. Stevens, P. A. J. & Dworkin, A. G. (eds.). 2 ed. London: Palgrave Macmillan, Vol. 2. p. 1185-1218

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Groeit de werkgelegenheid na een export of een importstart?

Cremers, D., Jaarsma, M., Loog, B. & Smits, W., 2018, Internationaliseringsmonitor 2018-II: Werkgelegenheid. Den Haag: CBS, p. 43-63

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Importconcurrentie en de vraag naar niet-routinematige arbeid

Smits, W., Vancauteren, M. & Weyns, I., 2018, Internationaliseringsmonitor 2018-II: Werkgelegenheid. Den Haag: CBS, p. 93-109

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
2017

Arbeidsmarkt: het belang van percepties van rechtvaardigheid

Dohmen, T., Montizaan, R. & Non, A., 2017, Gedragseconomie en beleid: Preadviezen 2017. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, p. 19-27

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Are skill deficits always bad? Towards a learning perspective on skill mismatches

van der Velden, R. & Verhaest, D., 2017, Skill mismatch in labor markets, research in labor economics. Polachek, S., Pouliakas, K., Russo, G. & Tatsiramos, K. (eds.). United Kingdom: Emerald Group Publishing Ltd., Vol. 45. p. 305-343 (Research in Labor Economics, Vol. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Langer gemotiveerd doorwerken: 'Uitstroom van werkenden bij overheid en onderwijs: selectie aan de poort'

Cörvers, F. & Wildschut, J., 2017, Staat van de ambtelijke dienst 2017: De motiverende overheid anno 2017. Uijlenbroek, J. (ed.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 131-140 10 p. (Publicatiereeks Overheid & Arbeid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Ongelijkheid en veranderingen in de beroepenstructuur

Fouarge, D., Smits, W., de Vries, J. & de Vries, R., 2017, Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Focus op ongelijkheid: De focus op ongelijkheid. Chkalova, K., van Genabeek, J., Sanders, J. & Smits, W. (eds.). Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO, p. 46-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Resilient labour markets and demographic change in selected regions of the Netherlands

Verwest, F., Taylor, P., van Wissen, L., van Dijk, J., Edzes, A., Hamersma, M., Cörvers, F., de Grip, A. & van Thor, J., 2017, Demographic transition, labour markets and regional resilience. Martinez, C., Weyman, T. & van Dijk, J. (eds.). Springer, p. 73-94 (Advances in Spatial Science book series (ADVSPATIAL)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

What is expected of higher education graduates in the 21st century?

Humburg, M. & van der Velden, R. K. W., 2017, The Oxford Handbook of Skills and Training. Buchanan, J., Finegold, D., Mayhew, K. & Warhurst, C. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 201-220

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter?

Ferreira Sequeda, M., Künn-Nelen, A. & de Grip, A., 2017, Skill Mismatch in Labor Markets. Vol. 45. p. 345-407 (Research in Labor Economics, Vol. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
2016

Education

Cörvers, F., 2016, The Dutch public service: Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments. Ministerie van BZK, p. 29-30 2 p. (ROA External Reports).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
491 Downloads (Pure)

Levensloop en arbeidsmarkt

van der Velden, R., 2016, Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda. Ministerie van OCW, p. 57-61 (ROA External Reports).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
12 Downloads (Pure)

Onderwijs

Cörvers, F., 1 Jan 2016, De Nederlandse Publieke Dienst: Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. Uijlenbroek, J. (ed.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 29-31 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en werkzekerheid op de arbeidsmarkt

Amsing, M., Cörvers, F. & van der Meer, M., 2016, Samenwerken aan werkzekerheid. Wilthagen, T. & Peijen, R. (eds.). NBBU, p. 62-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2015

HRM-beleid in een tijd van verandering en vergrijzing?

van Vuuren, T. & Montizaan, R. M., 1 Jan 2015, Staat van de ambtelijke dienst 2015. Den Haag: CAOP, p. 119-130 (Publicatiereeks Overheid & Arbeid).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

30 Citations (Scopus)
2014

Arbeidsmarkt en een leven lang leren

de Grip, A., 1 Jan 2014, Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijseconomie. Klarus, R., Borghans, L. & Waterreus, I. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 227-246 338 p. (Wat is goed onderwijs?; No. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Contextual indicators in adult literacy studies: The case of PIAAC

Allen, J. P. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2014, Handbook of international large-scale assessment. Rutkowski, L., Davier, M. V. & Rutkowski, D. (eds.). Book 13 ed. Boca Raton / London / New York: CRC Press, p. 345-360 647 p. (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
674 Downloads (Pure)

De ambtenaar maakt het verschil

Cörvers, F., 1 Jan 2014, Alles voor het publiek domein. Den Haag: CAOP, p. 22-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Hoe maken studenten en ouders keuzes in het onderwijs?

Dohmen, T. J. & Non, J. A., 1 Jan 2014, Wat is goed onderwijs?. Klarus, R., Borghans, L. & Waterreus, I. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 187-206 (Wat is goed onderwijs?; No. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Labor markets of health professions

de Grip, A., 1 Jan 2014, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society. Dingwall, R. & Quah, S. R. (eds.). John Wiley & Sons, p. 1275-1278 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Studiemigratie

Fouarge, D. & van Thor, J. A. F., 1 Jan 2014, De Nederlandse Migratiekaart 2013. Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000. Jennissen, R. & Nicolaas, H. (eds.). 8 ed. Den Haag: WODC, Vol. Cahier 2014. p. 99-123

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Dutch school system

van der Velden, R. K. W., Büchner, C. I. R. & Traag, T., 1 Jan 2014, Criminal behaviour from school to the workplace (Untangling the complex relations between employment, education and crime. Weerman, F. & Bijleveld, C. (eds.). London/New York: Routledge/Taylor & Francis Group, p. 179-183

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
636 Downloads (Pure)

The relationship between school performance, delinquency and early school-leaving

Traag, T., Marie, O. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2014, Criminal behaviour from school to the workplace (Untangling the Complex Relations Between Employment, Education and Crime). Weerman, F. & Bijleveld, C. (eds.). London/New York: Routledge/Taylor & Francis Group, p. 44-60

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
681 Downloads (Pure)

Van opleiding naar arbeidsmarkt

Meng, C. M., Verhagen, A. M. C. & Huijgen, T. G., 1 Jan 2014, Jaarrapport integratie 2013: participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Huijnk, W., Gijsberts, M. & Dagevos, J. (eds.). Den Haag: SCP, p. 109-143 150 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2013

A note on skill formation in higher education

Humburg, M. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2013, The state of higher education 2013. Glass, A. (ed.). Paris: OECD, p. 87-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Complexiteit, specialisatie en effectiviteit van het werk

Fouarge, D. & de Grip, A., 1 Jan 2013, De Nederlandse arbeidsmarkt in taken. Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey. Kok, S. & Weel, B. T. (eds.). Den Haag: CPB, p. 42-50 84 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Crime economics in its fifth decade

Cook, P. J., Machin, S., Marie, O. & Mastrobuoni, G., 1 Jan 2013, Lessons from the economics of crime: What reduces offending. Cook, P. J., Machin, S., Marie, O. & Mastrobuoni, G. (eds.). Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press, p. 1-16 240 p. (CESifo Seminar Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Government and firm-based unemployment policies in the Netherlands since the 1980s

Gerards, R., 1 Jan 2013, 3 Decades of economic diversity - essays on labour, technology and monetary economics in honour of prof.dr. Joan Muysken. Meijers, H. & Veen, T. V. (eds.). Maastricht: Maastricht University, p. 139-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Het openbreken van de onderwijsarbeidsmarkt

Cörvers, F., 1 Jan 2013, Staat van de ambtelijke dienst. Westhoek, J. & Spaans, L. (eds.). Den Haag: CAOP, p. 260-263

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

How social background affects educational attainment over time in the Netherlands

Büchner, C. I. R. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2013, Determined to succeed? Performance versus choice in educational attainment. Jonson, J. & Jackson, M. (eds.). Stanford, California: Stanford University Press, p. 89-115

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
163 Downloads (Pure)

Individual and social determinants of home death

Künn-Nelen, A. C. & Jürges, H., 1 Jan 2013, Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Börsch-Supan, A., Brandt, M., Litwin, H. & Weber, G. (eds.). Walter De Gruyter Incorporated, p. 265-274 350 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Joan's Alumni: How Successful was their Transition to the Labour market?

Meng, C. M., Heijke, J. A. M. & Ramaekers, G. W. M., 1 Jan 2013, 3 Decades of Economic Diversity. Essays on Labour, Technology and Monetary Economics. Meijers, H. H. M. & Veen, A. P. V. (eds.). Maastricht: Maastricht University, p. 243-265 289 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

57 Citations (Scopus)

Limburg province: population stagnation and ageing - The challenges of revitalising the regional economy

de Grip, A. & van Thor, J. A. F., 1 Jan 2013, Demographic change in the Netherlands: strategies for resilient labour markets. Martinez, C., Giguère, S. & Arzeni, S. (eds.). Paris: OECD, p. 102-135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Managing territorial demographic transitions and declining labour supply, challenges for Zeeland

Cörvers, F., 1 Jan 2013, Demographic change in the Netherlands: strategies for resilient labour markets. Giguère, S., Arzeni, S. & Martinez, C. (eds.). Paris: OECD, p. 136-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Measuring competences in higher education: What next?

van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2013, Modeling and measuring competencies in higher education: Tasks and Challenges. Blömeke, S., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Kuhn, C. & Fege, J. (eds.). Rotterdam: Sense Publishers, p. 207-216 244 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
175 Downloads (Pure)

Positive but also negative effects of ethnic diversity in schools on educational performance? An empirical test using PISA data

Dronkers, J. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2013, Integration and Inequality in Educational Institutions. Windzio, M. (ed.). Dordrecht: Springer, p. 71-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

10 Citations (Scopus)

Skills for the 21st century: implications for the Dutch education

Allen, J. P. & van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2013, Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook (Education in a Competitive and Globalizing World). Smith, L. R. (ed.). Nova Science Publishers, p. 1-40 389 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2012

Als het onderwijs een auto was, zou u er dan in willen rijden?

van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2012, 25 jaar ROA. Meng, C. & Huijgen, T. (eds.). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market, p. 27-37

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Open Access
File
459 Downloads (Pure)

De arbeidsmarkt voor ouderen

de Grip, A., 1 Jan 2012, 25 jaar ROA. Meng, C. & Huijgen, T. (eds.). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market, p. 75-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

La pauvreté et ses déterminants: qu'en est-il de la Wallonie?

Bonsang, E. D. M. & Vandeninden, F., 1 Jan 2012, L'Etat de la Wallonie. Portrait d'un pays et de ses habitants - 2011. Germain, M. & Robaye, R. (eds.). Institut Destrée, (Les éditions namuroises).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lessons learned: how to improve Cedefop's forecast

Kriechel, B. & Pollitt, H., 1 Jan 2012, Building on skills forecasts - Comparing methods and applications Conference Proceedings. Lettmayr, C. F. & Nehls, H. (eds.). Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 26-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Measuring competences in higher education: what next?

van der Velden, R. K. W., 1 Jan 2012, Modeling and measuring competencies in higher education. Blömeke, S., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Kuhn, C. & Fege, J. (eds.). Rotterdam: Sense Publishers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Modelling replacement demand

Kriechel, B., 1 Jan 2012, Skills supply and demand in Europe, Methodological framework. Luxembourg: Cedefop, p. 65-78

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Qualitative evaluation

Kriechel, B., 1 Jan 2012, Skills supply and demand in Europe, Methodological framework. Luxembourg: Cedefop, p. 110-116

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Reconciling skills supply and demand

Kriechel, B. & Wilson, R., 1 Jan 2012, Skills supply and demand in Europe, Methodological framework. Luxembourg: Cedefop, p. 79-86

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Regionale arbeidsmarkten: Beleidsissues en benodigde informatie

Cörvers, F., 1 Jan 2012, 25 jaar ROA. Meng, C. & Huijgen, T. (eds.). Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market, p. 51-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular