• Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2020

Het staat de rechter vrij alleen dan een getuige op te roepen indien hem dit zinvol voorkormt.

Jansen, A. M. L., 1 Feb 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 5, p. 268-270 3 p., AB 2020/38.(AB 2020/38; 24/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:789).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tenderprocedure. Wijziging projectdeelnemers. Intrekking subsidie

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 65-69 AB 2020/11.(AB 2020/11; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:101).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tendersubsidie. Vergewisplicht. Verbod van vooringenomenheid

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 58-61 AB 2020/10.(AB 2020/10; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:100).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op een eerlijk proces, de verhouding tussen art. 6 EVRM en belanghebbenden naar nationaal recht.

Jansen, A. M. L., 7 Nov 2019, In : European Human Rights Cases. 11, p. 594-597 4 p., EHRC 2019/203.(Sine Tsaggarakis A.E.E. v. Griekenland (EHRC 2019/203); 23/05/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Redelijke termijn langer door gedrag belanghebbende

Jansen, A. M. L., 28 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 48, p. 3767-3768 2 p., AB 2019/558.(AB 2019/558; 7/08/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:2753).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3094-3095 2 p., AB 2019/454.(Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt (AB 2918/454); 21/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:578).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strijd met art. 7:2 Awb. gelet op art. 8:41a Awb instandlating rechtsgevolgen

Jansen, A. M. L., 13 Apr 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 15, p. 1151-1153 3 p., AB 2019/164.(Strijd met art. 7:2 Awb. Gelet op art. 8:41a Awb instandlating van de rechtsgevolgen; 21/02/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:66).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV

Jansen, A. M. L., 26 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 39, p. 3167-3168 2 p., AB 2019/466.(Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV (AB 2019/466); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:3668).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn

van den Brink, J. E. & Verboeket, L. W., 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 29, p. 2193-2202 10 p., AB 2019/319.(Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn (AB 2019/319); 18/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:843).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tenderprocedure. Subsidieplafond. Weigeren rechtsherstel

Hardy, E., 2019, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 18, p. 1410-1413 AB 2019/206.(AB 2019/206; 9/10/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:529).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Uit oogpunt van definitieve geschilbeslechting zelf in de zaak voorzien en bevordering inwilligen.

Jansen, A. M. L., 21 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 47, p. 3714-3715 2 p., AB 2019/549.(AB 2019/549; 18/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:1396).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 6/7, p. 38-39 TRA 2019/62.(Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden (TRA 2019/62); 11/04/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:315).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verwijtbare werkloosheid revisited?

Driessen, M., Feb 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 11, 2, p. 25-27 3 p., 21.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Beginsel van gelijke kansen gaat in de onderhavige omstandigheden voor op het rechtszekerheidsbeginsel

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 42, p. 2685-2690 AB 2018/406.(AB 2018/406; 11/07/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note to CJEU C-691/15 (Europese Commissie v. Bilbaína de Alquitranes SA e.a.) Labelling and packaging of certain substances and mixtures; Manifest error of assessment (duty to take into consideration all the relevant factors and circumstances)

Peeters, M., 2018, No. M en R 2018/4, 52, No. ECLI:EU:C:2017:882, Nov 22, 2017. (Milieu & Recht; No. 52 (p. 295-297), Vol. 4).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

De eigenrisicodragende werkgever in de Ziektewet

Driessen, M., Jan 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 10, 8, p. 27-29 3 p., 8.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 9/10, p. 44 TRA 2018/82.(De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers (TRA 2018/82); 17/04/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:257).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Equality of arms: benoeming deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, L. M., 2018, 4 p.. No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 144, Vol. 17 (p. 959-962)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Fair trial. Deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 2 Mar 2018, 4 p.. No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 38, Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen strijd met verbod van vooringenomenheid. Zelf in de zaak voorzien niet aan de orde in geval van last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 15 Dec 2018, 3 p.. No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 442 (p.2918-2919), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 2 p.. No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 281 (p. 1792-1793), Vol. 30).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Niet zelf voorzien bij last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 29 Sep 2018, 2 p.. No. AB 2018/333, No. ECLI:NL:RVS:2018:2658, Aug 08, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 333 (p.2111-2112), Vol. 35).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Over CIN- en Kimliknummers

Driessen, M., Aug 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 10, 81, p. 40-42 3 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Passeren schending hoorplicht?

Jansen, A. M. L., 2018, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 5, p. 177-180 TAR 2018/52.(TAR 2018/52; 28/12/17, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2017:4461).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Rechtbank legt zelf last onder dwangsom op en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 6 p.. No. AB 2018/253, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:597, Nov 13, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 253 (p. 1600-1605), Vol. 28).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Rechtbank verleent zelf omgevingsvergunning voor bouwen en legt uit waarom

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 1 p.. No. AB 2018/254, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5260, Oct 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 254 (p. 1609), Vol. 28).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Relatie strafecht en Wpb; equality of arms

Jansen, A. M. L., 13 Jan 2018, 2 p.. No. AB 2018/7, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1233, Mar 30, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 7, Vol. 1/2).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Tenderprocedure. Adviesrapport. Omvang vergewisplicht

Hardy, E., 2018, No. AB 2018/371, No. ECLI:NL:RVS:2017:2146, Aug 09, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 373 (2489-2491), Vol. 39).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Tenderprocedure. Tekortschieten vergewisplicht. Vereiste inhoud deskundigenadvies.

Hardy, E., 2018, No. AB 2018/59, No. ECLI:NL:CBB:2017:240, Jun 14, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 59, Vol. 8).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Tendersubsidie. Informele deskundigencommissie en wettelijke beoordelingscommissie. Dubbele vergewisplicht

Hardy, E., 2018, No. AB 2018/280, No. ECLI:NL:CBB:2017:344, Oct 16, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 280, Vol. 30).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Ten onrechte geweigerd een contra-expertise te laten verrichten

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 17 Feb 2018, 5 p.. No. AB 2018/44, No. ECLI:NL:HR:2017:2383, Sep 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 44, Vol. 7).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Toegang tot de rechter. Full jurisdiction

Jansen, A. M. L., 8 Nov 2018, 2 p.. No. EHRC 2018/224, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD004350308, Jul 19, 2018. (European Human Rights Cases; No. 224, Vol. 11).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Unierechtelijke verordening en richtsnoeren zijn enkel gericht tot de lidstaten en er vloeien geen rechtstreeks tot particulieren gerichte verplichtingen uit voort. Daarom kunnen zij niet aan de subsidieontvanger worden tegengeworpen

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 32, p. 1995-1998 AB 2018/312 en AB 2018/313.(AB 2018/312; 15/06/17, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2017:248), (AB 2018/313; 30/09/16, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2016:343).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Waarschuwing als sturingsmiddel, geen besluit

Jansen, A. M. L., 29 Dec 2018, 2 p.. No. AB 2018/465, No. ECLI:NL:CRVB:2018:148, Jan 18, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 465 (p.3074-3075), Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 5, p. 38-39 TRA 2018/44.(Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht (TRA 2018/44); 20/12/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:1012).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Zelf voorzien door de rechter; dubbel dictum

Jansen, A. M. L., 4 May 2018, 3 p.. No. JV 2018/75, No. ECLI:NL:RVS:2018:619, Feb 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 75, Vol. 6).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2017

Beperkte vermogens en termijnoverschrijding

Jansen, A. M. L., 2017, No. AB 2017/8, No. ECLI:NL:CRVB:2016:3799, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 8, Vol. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Bevoegdheid tot verrekening basisbetaalregeling en bedrijfstoeslag

van den Brink, J. E., 2017, No. AB 2017/186, No. ECLI:NL:CBB:2016:439, Dec 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 186, Vol. 22-23).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Open Access
File
15 Downloads (Pure)

Case note to administrative court decision on invalidating decision on mineral gas mining in Groningen

Peeters, M., 2017, 4 p.. No. M en R 2017/4, No. ECLI:NL:RVS:2015:3578, Nov 18, 2015. (Milieu & Recht; No. 4, Vol. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-191/14 (etc) Correction factor greenhouse gas emissions trading

Peeters, M., 2017, 2 p.. No. MenR 2017/81, No. ECLI:EU:C:2016:311, Apr 28, 2016. (Tijdschrift Milieu & Recht; No. 6, p. 537-540, Vol. 44).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-272/15 ( Swiss International Air Lines v The Secretary of State for Energy and Climate) applicability of emissions trading to international air transport, particularly in relation to Switserland

Peeters, M. & Douma, W. T., 2017, 4 p.. No. M en R 2017/41, No. ECLI:EU:C:2016:993, Dec 21, 2016. (Milieu & Recht; No. 41 , Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-60/15 P (Saint Goblain Glass Deutschland v Europese Commission): access to EU ETS related information submitted by a member state to the EU commission and requested by an EU ETS industry: annotatie bij C-60/15 P

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017/115, No. ECLI:EU:C:2017:540, Jan 19, 2017. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; No. 115, Vol. 44(8) (p. 788-790)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-673/13 P (Commission - Greenpeace and PAN Europe): Information on emissions into the environment

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017/25, No. ECLI:EU:C:2016:889, Nov 23, 2016. (Milieu & Recht; No. 25, Vol. 44(2)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional