• Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Report

Cross-border corporate mobility in the EU: Empirical findings 2019 (Vol. I)

Biermeyer, T. & Meyer, M., 20 Jun 2019, Maastricht: Maastricht University. 85 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Cross-border corporate mobility in the EU: Empirical findings 2019 (Vol. II)

Biermeyer, T. & Meyer, M., 8 Nov 2019, Maastricht: Maastricht University. 141 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Cross-border corporate mobility in the EU: Empirical findings 2017

Biermeyer, T. & Meyer, M., 6 Feb 2018, Maastricht: Maastricht University. 41 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Cross-border corporate mobility in the EU: Empirical findings 2018

Biermeyer, T. & Meyer, M., 21 Sep 2018, Maastricht: Maastricht University. 108 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Project Kiesrecht en hulp bij Stemmen: Onderzoek naar hulp in het stemhokje

Nguyen, H-T. & Heringa, A. W., 1 Aug 2018, Den Haag: Ministerie van BZK. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2016

ITEM Grenseffectenrapportage 2016: Dossier 4: Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Montebovi, S. & Klosse, S., Oct 2016, Maastricht: ITEM. 17 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Parliamentary immunity in a European context: In-depth analysis for the JURI Committee

Hardt, S., Sep 2015, Brussels: European Union. 32 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

The Netherlands (Report)

Houben, A. M. P. & Backes, C. W., 1 Jan 2015, United Nations Economic Commission for Europe Task Force on Access to Justice. (Study on the possibilities for non-governmental organisations promoting environmental protecetion to claim damages in relation to the environment in four selected countries).

Research output: Book/ReportReportPopular

2014

Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechtsvergelijking

Backes, C. W., Hardy, E. M. J., Jansen, A. M. L., Polleunis, S., Timmermans, R., Poortinga, M. A. & Versluis, E., 2014, Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 183 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The implementation of Article 9.3 of the Aarhus Convention on access to justice in the Netherlands

Backes, C. W., 1 Jan 2012, Brussels: European Commission. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Stikstofdepositie en Natura 2000 - Een rechtsvergelijkend onderzoek

Backes, C. W., Dobben, H. F. & Poortinga, M. A., 1 Jan 2011, Maastricht: Universiteit Maastricht. 84 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inhoud en opzet van een nieuwe omgevingsverordening Limburg

Seerden, R. J. G. H. & Backes, C. W., 1 Jan 2009, Maastricht: Provincie Limburg. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meer dynamiek bij de uitvoering van nationale en Europese natuurwetgeving

Huys, S., Backes, C. W., Joustra, T. & Koeman, N. S. J., 1 Jan 2009, Den Haag: Ministerie van LNV. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toetsing aan het EG-recht

Backes, C. W., 1 Jan 2009, Delft: CE Delft. 134 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Het afvalstoffenkarakter van off-spec.producten

Backes, C. W., 1 Jan 2008, Hoogvliet: Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Research output: Book/ReportReportPopular

Juridische inpassing 'natuurinclusief ontwerpen'

Backes, C. W., 1 Jan 2008, Almere: Provincie Flevoland. 36 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Jurisprudentie rapen kivietseieren

Backes, C. W., 1 Jan 2008, Leeuwarden: Provincie Friesland. 6 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

2007

Onzekere risico's. Deel 3: Buitenlandse inspiratie voor besluitvorming in Nederland

Peeters, M. G. W. M., Niessen, N. J. A. P. B. & Huitema, D., 1 Jan 2007, Arnhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving (112 p.). 112 p. (STEM project; No. 2006/5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

2003

Grensoverschrijdende arbeid en sociale zekerheid: de relatie tussen Belgie en zijn buurlanden: Duitsland, Frankrijk en Nederland, onderdeel Belgie-Nederland

Klosse, S., 1 Jan 2003, Den Haag: Sdu Uitgevers. 156 p. (Actuele problemen m.b.t. de Sociale Cohesie).

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

De juridische aspecten van de oprichting van het Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Seerden, R. J. G. H. & Hertoghs, M. W. J. A., 1 Jan 2001, Maastricht: Provincie Limburg. 1 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Knelpunten bij de toepassing van VO 1408/71 bij (grens)arbeidsverkeer tussen Nederland en België

Klosse, S., 1 Jan 2001, België: nog intern. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional