Maastricht Centre for European Law

Research Output

Filter
Case note
2020

Case note (in Dutch) on: Air pollution in Germany: Coercive detention of administrators in case of refusal to enforce environmental law which originates from EU environmental law?

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 2020, 2, (CJEU C 752/18; 19/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1114).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Case note (in Dutch:) Access to legislative documents / impact assessments: CJEU C-57/16 P (ClientEarth/Commissie)

Peeters, M., 2019, In : Milieu & Recht. 1, p. 40-42 M en R 2019/6.(M en R 2019/6; 5/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:660).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 6/7, p. 38-39 TRA 2019/62.(Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden (TRA 2019/62); 11/04/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:315).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Beginsel van gelijke kansen gaat in de onderhavige omstandigheden voor op het rechtszekerheidsbeginsel

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 42, p. 2685-2690 AB 2018/406.(AB 2018/406; 11/07/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note (in Dutch) to Administrative court decision regarding financial penalty for incorrect emission report; material misstatement Regulation 600/2012 and 601/2012.

Peeters, M., 2018, In : Milieu & Recht. 7, p. 659-661 M en R 2018/125.(M en R 2018/125; 8/08/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2627).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note to CJEU C-691/15 (Europese Commissie v. Bilbaína de Alquitranes SA e.a.) Labelling and packaging of certain substances and mixtures; Manifest error of assessment (duty to take into consideration all the relevant factors and circumstances)

Peeters, M., 2018, No. M en R 2018/4, 52, No. ECLI:EU:C:2017:882, Nov 22, 2017. (Milieu & Recht; No. 52 (p. 295-297), Vol. 4).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 9/10, p. 44 TRA 2018/82.(De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers (TRA 2018/82); 17/04/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:257).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Enver Sahin v Turkey: Case note,

Broderick, A., 2018, In : European Human Rights Cases.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Unierechtelijke verordening en richtsnoeren zijn enkel gericht tot de lidstaten en er vloeien geen rechtstreeks tot particulieren gerichte verplichtingen uit voort. Daarom kunnen zij niet aan de subsidieontvanger worden tegengeworpen

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 32, p. 1995-1998 AB 2018/312 en AB 2018/313.(AB 2018/312; 15/06/17, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2017:248), (AB 2018/313; 30/09/16, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2016:343).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 5, p. 38-39 TRA 2018/44.(Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht (TRA 2018/44); 20/12/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:1012).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2017

Bevoegdheid tot verrekening basisbetaalregeling en bedrijfstoeslag

van den Brink, J. E., 2017, No. AB 2017/186, No. ECLI:NL:CBB:2016:439, Dec 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 186, Vol. 22-23).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Open Access
File
15 Downloads (Pure)

Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert

Kullmann, M., 2017, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 8, 11, p. 40-41 TRA 2017/95.(Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert (TRA 2017/95); 22/06/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:489).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note to administrative court decision on invalidating decision on mineral gas mining in Groningen

Peeters, M., 2017, 4 p.. No. M en R 2017/4, No. ECLI:NL:RVS:2015:3578, Nov 18, 2015. (Milieu & Recht; No. 4, Vol. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-191/14 (etc) Correction factor greenhouse gas emissions trading

Peeters, M., 2017, 2 p.. No. MenR 2017/81, No. ECLI:EU:C:2016:311, Apr 28, 2016. (Tijdschrift Milieu & Recht; No. 6, p. 537-540, Vol. 44).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-272/15 ( Swiss International Air Lines v The Secretary of State for Energy and Climate) applicability of emissions trading to international air transport, particularly in relation to Switserland

Peeters, M. & Douma, W. T., 2017, 4 p.. No. M en R 2017/41, No. ECLI:EU:C:2016:993, Dec 21, 2016. (Milieu & Recht; No. 41 , Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-60/15 P (Saint Goblain Glass Deutschland v Europese Commission): access to EU ETS related information submitted by a member state to the EU commission and requested by an EU ETS industry: annotatie bij C-60/15 P

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017/115, No. ECLI:EU:C:2017:540, Jan 19, 2017. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; No. 115, Vol. 44(8) (p. 788-790)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to C-673/13 P (Commission - Greenpeace and PAN Europe): Information on emissions into the environment

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017/25, No. ECLI:EU:C:2016:889, Nov 23, 2016. (Milieu & Recht; No. 25, Vol. 44(2)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to CJEU C-80/16 (ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SASU v Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie): validity of benchmark for free allocation of greenhouse gas emission allowances: Geldigheid van door de Commissie vastgestelde benchmark voor de kosteloze toewijzing van emissierechten

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017/128, No. ECLI:EU:C:2017:588, Jul 26, 2017. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; No. 128, Vol. 44(9) (p.862-863)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to Dutch Administrative Court decision: Invalidation of enforcement decision for EU ETS industry since the installation is not covered by the EU ETS directive 2003/87; influence of Commission guidelines on judicial interpretation of the directive

Peeters, M., 2017, 3 p.. No. M en R 2017/94, No. ECLI:NL:RVS:2017:475, Feb 22, 2017. (Milieu & Recht; No. 94, Vol. 44(7)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to Dutch Administrative Court decision (DOW Benelux B.V. a.o. v Secretary of State) on the National allocation decision

Peeters, M., 2017, No. MenR 2017/82, No. ECLI:NL:RVS:2016:2354, Aug 31, 2016. (Milieu & Recht; No. 6, p. 542-543, Vol. 44).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to nr. C-442/14 (Bayer CropScience SA-NV and Stichting De Bijenstichting v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Disclosure of information concerning emissions into the environment

Peeters, M., 2017, No. M en R 2017-2/24, No. ECLI:EU:C:2016:890, Nov 23, 2016. (Milieu & Recht; No. 2, Vol. 44).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to report of Dutch Ombudsman regarding information disclosure on wind energy

Peeters, M., 2017, 3 p.. No. M en R 2017/54, No. Rapport nummer 2016/096, Jan 18, 2017. (Milieu & Recht; No. 54, Vol. 4 (p. 355-357)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Case note to Schaefer Kalk GmbH tegen Bundesrepublik Deutschland, C-460/15 (calculation of CO2 emissions transported outside the installation)

Peeters, M. & Eliantonio, M., 2017, No. M en R 2017/66, No. ECLI:EU:C:2017:29, Jan 19, 2017. (Milieu & Recht; No. 66, Vol. 5).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Open Access

Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met vakbonden, toegang tot de rechter (art. 6 EVRM)

Kullmann, M. & Kullmann, M., 2017, No. JAR 2017/56, No. ECLI:NL:HR:2017:57; ECLI:NL:PHR:2016:917, Jan 20, 2017. (Jurisprudentie Arbeidsrecht, Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Leeftijdsgrens bij sollicitatieprocedure als directe discriminatie of uitdrukking van een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste? (Salaberria Sorondo)

Gundt, N., 1 Feb 2017, 3 p.. No. TRA 2017/22, No. ECLI:EU:C:2016:873, Nov 15, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 22, Vol. 2 (p. 31-33)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Non-discriminatie, handicap, definitie van de grond handicap, begrip langdurige beperkingen (Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL e.a.)

Waddington, L., 2017, 10 p.. No. EHRC 2017-2, 29, No. ECLI:EU:C:2016:917, Dec 01, 2016. (European Human Rights Cases; No. EHRC 2017-2, 29, Vol. 2).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Subsidiekorting niet van strafrechtelijke aard

van den Brink, J. E. & Verboeket, L. W., 2017, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Open Access
File
69 Downloads (Pure)
Open Access
File
28 Downloads (Pure)

Subsidievaststelling op nihil is niet onevenredig

van den Brink, J. E., 2017, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Open Access
File
52 Downloads (Pure)

Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen: vrijheid van godsdienst versus vrijheid van ondernemerschap

Gundt, N., 1 Jun 2017, No. TRA 2017/66 , No. ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 , Mar 14, 2017. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 66, Vol. 6/7 (p. 27-29)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

AB 2016, 260 Toerekening bestuurlijke boete voor overtreding vennootschap onder firma aan rechtsopvolger.

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 260, No. ECLI:NL:RVS:2015:3747, Dec 09, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 261 Wav-boete. Onschuldpresumptie. Voordeel twijfel aan bewijs voor overtreder. Gelijkheidsbeginsel bij boetetoemeting

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 261, No. ECLI:NL:RVS:2015:3287, Oct 28, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 262 Beroep op vertrouwensbeginsel ter onderbouwing van een boetematigingsverweer wegens verminderde verwijtbaarheid slaagt niet.

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 262, No. ECLI:NL:RVS:2015:2881, Sep 16, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 275

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 275, No. ECLI:NL:RVS:2016:1981, Jul 13, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 276

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 276, No. ECLI:NL:RVS:2016:1163, Apr 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 277

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 277, No. ECLI:NL:RVS:2015:2136, Jul 08, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 278

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 278, No. ECLI:NL:RVS:2015:665, Mar 04, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 279

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 279, No. ECLI:NL:RVS:2011:BP8743, Mar 23, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 289

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 289, No. ECLI:NL:RVS:2016:1893, Jul 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 290

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 290, No. ECLI:NL:RVS:2016:1670, Jun 15, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 291

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 291, No. ECLI:NL:RVS:2016:378, Feb 17, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 292

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 292, No. ECLI:NL:RVS:2015:3251, Oct 21, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 293

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 293, No. ECLI:NL:RVS:2015:857, Mar 18, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 300

Jansen, O., 1 Sep 2016, No. 300, No. ECLI:NL:RVS:2016:1678, Jun 16, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 301

Jansen, O., 1 Sep 2016, No. 301, No. ECLI:NL:RVS:2016:1277, May 11, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional