Maastr Inst for Transnat Legal Research

  • Lenculenstraat14, LEN14

    6211 KR Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2015

M&R 2016, 154, (ClientEarth and Pesticide Action Network v EFSA)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2015, No. 154, Jul 16, 2015. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

2014

2014, 21, (Billerud Karlsborg AB tegen Naturvårdsverket, handhaving emissiehandel (C-203/12))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2014, No. 21, Oct 17, 2013. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; No. 235783).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014, 9, (Gerecht van de Europese Unie, Client Earth v .European Commission (T-111/11))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2014, No. 9, Sep 13, 2013. (Tijdschrift voor Milieu en Recht; No. 235783).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2013

M&R 2013, 128, (Deutsche Umwelthilfe eV v. Bundesrepublik Deutschland (C 515/11))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2013, No. 128, Jul 18, 2013. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2013, 90, (Polen v. Commissie)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2013, No. 90, Mar 07, 2013. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2012

M&R 2012, 68, (Air Transport Association of America a.o. v Secretary of State for Energy and Climate Change)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2012, No. 68, Dec 21, 2011. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2012, 93, (Vernietiging Commissiebesluit Pools allocatieplan)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2012, No. 93, Mar 29, 2012. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

T-381/11 (Eurofer), ECLI:EU:T:2012:273, case note.  : T-381/11, annotatie

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2012, No. 126, Jun 04, 2012. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2011

M&R 2011, C-524/09, (Ville de Lyon / Caisse des dépôts et consignations. Openbaarheid van informatie over emissiehandelsgegevens: verhouding richtlijnen 2004/4/EG en 2003/)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2011, No. C-524/09, Dec 22, 2010. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2010

M&R 2010, 1, (Polen t. Europese Commissie (besluit van Commissie inzake het Poolse allocatieplan vernietigd))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2010, No. 1, Sep 23, 2009. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2010, 20, (EG-richtlijn 2003/30; rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2010, No. 20, Sep 10, 2009. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2010, 34, (Wm art. 8.20.5a; art. 1:2, derde lid, 3:2 Awb)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2010, No. 34, Oct 20, 2009. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2009

EHRC 2009, 12605/03, (Case of Leon and Agnieszka Kania v. Poland)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2009, No. 12605/03, Jul 21, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2009, 18215/06, (Case of Greenpeace and others v. Germany)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2009, No. 18215/06, May 12, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2009, 67021/01, (Case of Tatar v. Romania (art. 8 EVRM, voorzorgsbeginsel en de taak van de overhead om een milieubeoordeling te doen en geschikte maatregelen te nemen)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2009, No. 67021/01, Jan 27, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2009, 200809472/1/M1, ()

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2009, No. 200809472/1/M1, May 19, 2009. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2008

M&R 2008, C-503/7, (Saint Gobain Glass Deutschland GmbH (hoger beroep) tegen Commissie)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2008, No. C-503/7, Apr 08, 2008. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2008, T-374/04, (Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2008, No. T-374/04, Nov 07, 2007. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2007

EHRC 2007, , ()

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, Jan 01, 2007. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gst. 2007, 23, (Art. 2:4 Awb. Verbod van vooringenomenheid)

Neerhof, A. R., 1 Jan 2007, No. 23, Jul 19, 2006. (De Gemeentestem; No. 224175).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gst. 2007, 30, (Art. 49 WRO. Planschadevergoeding, , voorzienbaarheid)

Neerhof, A. R., 1 Jan 2007, No. 30, Jul 27, 2005. (De Gemeentestem; No. 224175).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gst. 2007, 67, (Nadeelcompensatie. Egalité-beginsel)

Neerhof, A. R., 1 Jan 2007, No. 67, Nov 08, 2006. (De Gemeentestem; No. 224175).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gst. 2007, 75, (Nadeelcompensatie. Reikwijdte égalité-beginsel)

Neerhof, A. R., 1 Jan 2007, No. 75, Dec 21, 2005. (De Gemeentestem; No. 224175).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2007, , ()

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, Jan 01, 2007. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2006

JB 2006, , (Gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving: onzelfstandig begrip (inrichting))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Apr 21, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Hangende het beroep ingebracht onderzoek: in stand laten rechtsgevolgen besluit; besluit luchtkwaliteit))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Dec 14, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Import en gebruik mossel en oesterzaad: vrij verkeer van goederen en habitatrichtlijn (voorrang habitatrichtlijnregime: onderzoek naar significante ge)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Mar 22, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Ontheffing voor zoeken en rapen kievitseieren; rechtstreekse werking; voorzorgsbeginsel)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Dec 07, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

JB 2005, 200304823/1, (Kernenergiewet; kennisgevingsplicht omwonenden, art. 13.4 Wm)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200304823/1, Oct 27, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200308882/1, (In acht nemen van luchtkwaliteitsnormen; onderzoek gebrekkig en aanvullend onderzoek niet toelaatbaar)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200308882/1, Feb 16, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200403464/1, (bevoegdhedengeschil)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200403464/1, Jan 19, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200406939/2, (emissiehandel;nationaal toewijzingsplan; besluitbegrip)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200406939/2, Dec 29, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 20040926/1, (toewijzingsbesluit broeikasgasrechten)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 20040926/1, Sep 09, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 20040926/1, (Tussenuitspraak; Toewijzingsbesluit broeikasgasrechten; Collectieve belangen; Exceptieve toetsing; Inrichtingbegrip)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 20040926/1, Apr 08, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

JB 2004, 109, (Vordering tot uitvoering wetgeving; Niet uitvoerbare norm; bewijslast eisende partij)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 109, Feb 04, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 115, (beroep van particulier jegens overheid op rechtstreekse werking richtlijnen in driehoekssituaties mogelijk ook al wordt derde hierdoor benadeeld)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 115, Jan 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 115, (Nationale maatregel waardoor vergunning voor mijnexploitatie wordt verleend zonder milieueffectbeoordeling. Rechtstreekse werking van richtlijnen in d)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 115, Jan 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 187, (Richtlijnconforme interpretatie, IPPC-richtlijn, art 8.11 Wm)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 187, Apr 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 22, (Onvolledige aanvraag; niet-tijdige besluitvorming; door Europese verordening - EVOA - geharmoniseerde procedure)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 22, Oct 29, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 227, (Moratorium op vergunningverlening Wbr op basis van beleidsregels)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 227, Jul 14, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 23, (Onvolledige aanvraag. Niet-tijdige besluitvorming. Door Europese verordening geharmoniseerde procedure.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 23, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 253, (Doorzending verzoek om handhaving is besluit, gelet op oordeel omtrent bevoegdheid)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 253, May 14, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 338, (Richtlijn conforme interpretatie Wms; gmo)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 338, Jul 28, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 384, (Onderzoeksplicht, voorzorgsbeginsel - kokkelvissers)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 384, Sep 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 44, (Onverbindendheid instructie-AMvB met betrekking tot bevoegdheid voor nadere eisen; Beperking van uitvoer en Gemeenschapsrecht)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 44, Nov 26, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

JB 2003, , (Aanvulling: APV-vergunning voor circus; intrekking; zorgvuldigheid, MKZ)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, Jun 11, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, , ('Algemene' nadere eis, lozingenbesluit open teelt en veehouderij)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, May 14, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 105 en 106, (Oprichtingsvergunning en veranderingsvergunning voor pluimverbrandingscentrale annex energiecentrale: goedkeuring van rechtswege op basis van vergunni)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 105 en 106, Mar 05, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 127, (Voorzorgsbeginsel; handhaving vergunning)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 127, Mar 18, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 141, (Windpark in Noordzee; planologische kernbeslissing; concrete beleidsbeslissing; verstrijken geldigheidsduur PKB, onzeker risico)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 141, Apr 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional