Liability and insurance

Research Output

Filter
Case note
2014

NJ , 368, (Reaal/Gemeente Deventer)

Hartlief, T., 1 Jan 2014, No. 368, No. NL:HR:2014:831, Apr 04, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 98 en 99, (Lansink/Ritsma en SVB/Van de Wege)

Hartlief, T., 1 Jan 2014, No. 98 en 99, No. NL:HR:2013:BZ1717 NL:HR:2013:BZ1721, Jun 07, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2013

NJ 2013, 81, (Werkgeversaansprakelijkheid; letselschade; door werkgever afgesloten verzekering; voordeelstoerekening op voet van art. 6:100 BW; redelijkheid verreke)

Hartlief, T., 1 Jan 2013, No. 81, Oct 01, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2012

NJ 2012, , ()

Hartlief, T., 1 Jan 2012, Dec 17, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2012, , ()

Hartlief, T., 1 Jan 2012, Mar 30, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2011

NJ 2011, , (465 (Hangmat))

Hartlief, T., 1 Jan 2011, Oct 08, 2010. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2011, , (597 (TNT Post/Wijenberg) en 598 (Rooyse Wissel/Hagens))

Hartlief, T., 1 Jan 2011, Nov 11, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2009

AA 2009, , ()

Hartlief, T., 1 Jan 2009, Apr 17, 2009. (Ars Aequi; No. 222484).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2007

JA , , (Iranse vluchteling)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2007, Apr 13, 2007. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; No. 225061).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JA , , (Ontslagen bankdirecteur, formele rechtskracht)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2007, Feb 23, 2007. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; No. 225061).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB , , (ontslagen bankdirecteur)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2007, Feb 23, 2007. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB , , (Overheidsaansprakelijkheid, relativiteitsvereiste)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2007, Apr 13, 2007. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2006

EHRC 2006, , (Keegan)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2006, Jul 11, 2006. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Marokkaanse echtscheiding: schadevergoeding)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2006, Jan 11, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2006, , (De bouwvergunning vrijwaart nog steeds niet tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (hoewel dat soms wel zou moeten'))

van Maanen, G. E., 1 Jan 2006, Oct 21, 2005. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2006, , ('De groene specht': een standaardarrest over ongerechtvaardigde verrijking)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2006, Sep 30, 2005. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

AA 2005, , (Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef)

Hartlief, T., 1 Jan 2005, Aug 12, 2005. (Ars Aequi; No. 222484).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AA 2005, , (Het Atlantic Hotel)

Hartlief, T., 1 Jan 2005, Oct 22, 2004. (Ars Aequi; No. 222484).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JA 2005, , ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, Mar 25, 2005. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; No. 225061).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, Oct 21, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Anticiperen op toekomstige regelgeving)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, Jan 21, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2005, , ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, Sep 23, 2005. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2005, , (Waterschap Zeeuwse eilanden/Royal Ned.)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, Sep 26, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2005, 89, (Dupomex/Duijvelaar)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2005, No. 89, Jun 25, 2004. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

AA 2004, , (Kelderluik revisited. De kracht van een waarschuwing)

Hartlief, T., 1 Jan 2004, May 20, 2004. (Ars Aequi; No. 222484).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AA 2004, , (Saelman/AZ VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 BW te lopen?)

Hartlief, T., 1 Jan 2004, Oct 31, 2003. (Ars Aequi; No. 222484).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 387, (Onrechtmatige wetgeving, nadeelcompensatie)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2004, No. 387, Oct 15, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2004, C0/068HR, (De ledige Linda)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2004, No. C0/068HR, Sep 17, 2004. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, , (Nogmaals het beginpunt van de redelijke termijn inzake sociaalrechtelijke administratieve geldboeten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Oct 08, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, , (Overgang van onderneming, wijziging van paritair comité en collectieve arbeidsvoorwaarden: art. 20 CAO-wet in het licht van het gunstigheidsbeginsel)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Mar 31, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

JB 2003, 2003, 270, (Reputatieschade politieagenten)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 2003, 270, Aug 07, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 2003, 323, (Schadevergoeding, bijstandsfraude)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 2003, 323, Sep 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 2003, 328, (Schadevergoeding, Posttraumatische stress-stoornis)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 2003, 328, Oct 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 2003, 343, (Fred Flinstone, Schadevergoeding)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 2003, 343, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 270, (Reputatieschade politieagenten)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 270, Aug 07, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 323, (Schadevergoeding, bijstandsfraude)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 323, Sep 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 328, (Schadevergoeding, Posttraumatische stress-stoornis)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. 328, Oct 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, CO2/033HR, ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. CO2/033HR, Jun 20, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 148, (Vereniging tegen Piramidespelen/Ontvanger)

van Maanen, G. E. & de Kuijer, P. W. L., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 148, Sep 27, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 172, (Bunink/Manege Nieuw Amstelland)

van Maanen, G. E. & de Kuijer, P. W. L., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 172, Oct 25, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 173, (Total/Staat)

van Maanen, G. E. & de Kuijer, P. W. L., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 173, Oct 25, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 187, (Oberdorf/Linssen q.q.)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 187, Nov 22, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 188, (Lisman van Raay Stichting/Sint Willibrordus)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 188, Nov 22, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2002, 191, (De omkeringsregel revisited: 8000 legkippen en 22 fokzeugen)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. RvdW 2002, 191, Nov 29, 2002. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTBR 2003, RvdW 2003, 188, (S. BV/Staat)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, No. RvdW 2003, 188, Mar 21, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; No. 222458).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2002

JB , 341, ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2002, No. 341, Sep 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, , ()

van Maanen, G. E., 1 Jan 2002, Jul 04, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, , (C00/236HR (Van Vlodrop/Staat))

van Maanen, G. E., 1 Jan 2002, Feb 22, 2001. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional