Liability and insurance

Research Output

Filter
Conference article in proceeding
2019

Similarity and relevance of court decisions: A computational study on CJEU cases

Moodley, K., Hernández Serrano, P., van Dijck, G. & Dumontier, M., Dec 2019, Legal knowledge and information systems. Araszkiewicz, M. & Rodríguez-Doncel, V. (eds.). Amsterdam/Berlin/Washington, DC: IOS Press, p. 63-72 10 p. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 322).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Open Access
File
12 Downloads (Pure)
2017

Answering Legal Research Questions About Dutch Case Law with Network Analysis and Visualization

van Kuppevelt, D. & van Dijck, G., Dec 2017, Legal Knowledge and Information Systems. Wyner, A. & Casini, G. (eds.). Amsterdam: IOS Press, Vol. 302. p. 95-100 (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Open Access
2004

Interventie bij het preadvies van prof.mr. C.E. du Perron tijdens NJV-vergadering van 13 juni 2003

van Maanen, G. E., 1 Jan 2004, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2003-2. Deventer: Kluwer, p. 70-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingProfessional

Schadevergoeding en besluiten. De ongelukkige consequenties van de blinde fixatie van het bestuursrecht op het besluitbegrip voor het schadevergoedingsrecht (en hoe daarvan bevrijd te raken)

van Maanen, G. E., 1 Jan 2004, Tien jaar JB en Awb. Stroink, F. A. M. & Linden, E. C. H. J. V. D. (eds.). Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 45-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

2003

Affectieschade: vergoeden of erkennen? De rol van het vermogensrecht bij het verwerken van het leed van naasten

Hartlief, T., 1 Jan 2003, De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed. Maanen, V. G. E. (ed.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 117-146

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Nieuwe en oude risico's van het gebruik van strafvorderlijke maatregelen. Schadevergoeding bij rechtmatige daad?

van Maanen, G. E., 1 Jan 2003, Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven (Ius Commune Zuid-Afrika bundel). Faure, M. & Neethling (eds.). Antwerpen/Groningen: Intersentia, p. 173-203

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Vergoeding van arbeidsgerelateerde schade op andere leest geschoeid

Hartlief, T., 1 Jan 2003, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf en ambt. Klaassen, C. J. M. & Schlössels, R. J. N. (eds.). Deventer: Kluwer Juridische uitgevers, p. 151-172

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

2002

De gevaren van eenmaking van het privaatrecht in Europa

Spier, J., 1 Jan 2002, Mok-aria. Buijs, D. C. & Mok, M. R. (eds.). Kluwer, p. 307-315

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

De onrechtmatige rechtmatige overheidsdaad bij de burgerlijke rechter: zoektocht naar de kwadratuur van de cirkel

van Maanen, G. E., 1 Jan 2002, Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Den Haag: Boom Juridisch, p. 7-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

Zorgplichten in het onrechtmatige daadsrecht. Uitdijing en begrenzing.

Hartlief, T., 1 Jan 2002, Onderneming en Tien jaar nieuw Burgerlijk recht. Kortmann, S. C. J. J. & e.a. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 486-515

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review

2001

De rechtspositie van de ambtenaar bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

van Maanen, G. E., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Faure, M. & Hartlief, T. (eds.). Den Haag: Boom Uitgevers, p. 31-46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingAcademicpeer-review