Judicial Protection and Law Enforcement: Interaction between the National and European Dimension

Research Output

Filter
Book
2018

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Barkhuysen, T., van den Brink, J. E., de Kruijf, C., den Ouden, W., Schuurmans, Y. E. & Tjepkema, M. K. G., 2018, 8 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 436 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2012

Bestuursrecht: Boom Basics Bestuursrecht 5

Hardy, E. M. J. & Wenders, D. W. M., 2012, Den Haag: Boom Juridisch. 183 p. (Boom Basics; No. 5).

Research output: Book/ReportBookPopular

2010

Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken

Backes, C. W., Chevalier, E., Eliantonio, M., Jansen, A. M. L., Poortinga, M. A. & Seerden, R. J. G. H., 1 Jan 2010, Den Haag: Boom Juridisch. 237 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Sourcebook Human Rights & Good Governance

Addink, G. H., Anthony, G., Buyse, A. C. & Flinterman, C., 1 Jan 2010, Utrecht: Universiteit Utrecht. 235 p. (SIM Special; No. 34).

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verloren Krediet Deelonderzoek 1: Overzicht en Analyse van de Relevante Nationale en Internationale Wetgeving en Regelgeving voor het Financiële Stelsel

Schenk, H., Bos, J. W. B., Krol, N., Oostwouder, W. J., Ottow, A. T. & van Witteloostuijn, A., 1 Jan 2010, Den Haag: Sdu Uitgevers. 284 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verloren Krediet Deelonderzoek 2: Overzicht en Analyse van het Nationale en Internationale Toezichtssysteem binnen het Financiële Stelsel

Schenk, H., Bos, J. W. B., Krol, N., Oostwouder, W. J., Ottow, A. T. & van Witteloostuijn, A., 1 Jan 2010, Den Haag: Sdu Uitgevers. 157 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

2008

EG-recht en de praktijk van het waterbeheer

van Rijswick, H. F. M. W., Freriks, A. A., Backes, C. W., Groothuijse, F. A. G., Keessen, A. M., van Kempen, J. J. H. & Widdershoven, R. J. G. M., 1 Jan 2008, 2e herziene druk ed. Utrecht: STOWA. 640 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

2001

Handhaving van de Mededingingswet

Jansen, O. J. D. M. L., van der Meulen, B. M. J. & Widdershoven, R. J. G. M., 2001, Mededingingsmonografieën ed. Kluwer.

Research output: Book/ReportBookAcademic