Judicial Protection and Law Enforcement: Interaction between the National and European Dimension

Research Output

2020

Art. 4:42-4:47 Awb (artikelsgewijs commentaar)

Hardy, E., 2020, Sdu Commentaar Awb. Den Haag: SDU Opmaat / Vakmedianet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De keerzijde van de medaille: Waarom kennis over de rechtsvorm van een kunst- en cultuurprijs van belang is

Hardy, E., 2020, In : Nederlands Juristenblad. 2020, 10, p. 682-690

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Het staat de rechter vrij alleen dan een getuige op te roepen indien hem dit zinvol voorkormt.

Jansen, A. M. L., 1 Feb 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 5, p. 268-270 3 p., AB 2020/38.(AB 2020/38; 24/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:789).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Prematuur over het primaat: (reactie op: T.H.G. Robbe, 'Hoe verdeel je een chocoladetaart?', NTB 2019/35)

Hardy, E. & Verboeket, L. W., Mar 2020, In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 3, p. 114-118

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Tenderprocedure. Wijziging projectdeelnemers. Intrekking subsidie

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 65-69 AB 2020/11.(AB 2020/11; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:101).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tendersubsidie. Vergewisplicht. Verbod van vooringenomenheid

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 58-61 AB 2020/10.(AB 2020/10; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:100).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Bevoegdheid tot doorzoeken in het kader van toezicht

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 163-166 4 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Cases, materials and text on judicial review of administrative action

Backes, C. W. & Eliantonio, M., 2019, London: Hart Publishing. 738 p. (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe).

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Court structure and intra-administrative objection procedure

Eliantonio, M., 2019, Cases, materials and text on judicial review of administrative action. Backes, C. & Eliantonio, M. (eds.). London: Hart Publishing, p. 53-114 (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De 'andere handeling' in het ambtenarenrecht

Jansen, A. M. L., Oct 2019, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 10, p. 407-409 3 p., 112.

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Deference to the administration in judicial review – the European Union

Eliantonio, M., 2019, Deference to the administration in judicial review. Zhu, G. (ed.). Cham: Springer International Publishing, p. 165-179 (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Enforcement condiviso in contesti multilivello: Italia e Unione Europea nella Politica comune della pesca

Cacciatore, F. & Eliantonio, M., 2019, In : Mercato Concorrenza Regole. 1, p. 125-148

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Forms of administrative action

Eliantonio, M. & Grashof, F., 2019, Cases, materials and text on judicial review of administrative action. Backes, C. & Eliantonio, M. (eds.). London: Hart Publishing, p. 115-190 (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

From Integration to Exclusion: EU composite administration and gaps in judicial accountability in the authorisation of pharmaceuticals

Röttger-Wirtz, S. & Eliantonio, M., Jun 2019, In : European Journal of Risk Regulation. 10, 2, p. 393-411 19 p., PII S1867299X19000321.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Handhaving en openbaarmaking

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 268-305, 308-333, 335-339 69 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

It is not all about judicial review: Internal appeal proceedings in the European standardisation process

Cuccuru, P. & Eliantonio, M., 2019, Le futur du droit administratif/The future of administrative law. Auby, J-B. (ed.). Paris: LexisNexis, p. 475-488

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Kunstprijzen als subsidie: De juridische consequenties

Hardy, E., 2019, In : Boekman: Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. 121, p. 44-47

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Networked enforcement in the common fisheries policy through data sharing: Is there room left for traditional accountability paradigms?

Cacciatore, F. & Eliantonio, M., Sep 2019, In : European Journal of Risk Regulation. 10, 3, p. 522-537 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Overige overtredingen

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. Oers, van, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 203-218 16 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Overtredingen verbod van mededingingsafspraken en verbod van misbruik van een economische machtspositie

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jan 2019, Mededingingswet. van Oers, M. T. P. J. & Wesseling, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 167-201 35 p. (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Recht op een eerlijk proces, de verhouding tussen art. 6 EVRM en belanghebbenden naar nationaal recht.

Jansen, A. M. L., 7 Nov 2019, In : European Human Rights Cases. 11, p. 594-597 4 p., EHRC 2019/203.(Sine Tsaggarakis A.E.E. v. Griekenland (EHRC 2019/203); 23/05/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Redelijke termijn langer door gedrag belanghebbende

Jansen, A. M. L., 28 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 48, p. 3767-3768 2 p., AB 2019/558.(AB 2019/558; 7/08/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:2753).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3094-3095 2 p., AB 2019/454.(Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt (AB 2918/454); 21/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:578).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strijd met art. 7:2 Awb. gelet op art. 8:41a Awb instandlating rechtsgevolgen

Jansen, A. M. L., 13 Apr 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 15, p. 1151-1153 3 p., AB 2019/164.(Strijd met art. 7:2 Awb. Gelet op art. 8:41a Awb instandlating van de rechtsgevolgen; 21/02/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:66).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV

Jansen, A. M. L., 26 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 39, p. 3167-3168 2 p., AB 2019/466.(Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV (AB 2019/466); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:3668).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn

van den Brink, J. E. & Verboeket, L. W., 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 29, p. 2193-2202 10 p., AB 2019/319.(Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn (AB 2019/319); 18/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:843).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

The gaps in judicial accountability of EASO in the processing of asylum requests in hotspots

Lisi, G. & Eliantonio, M., 2019, In : European Papers : a journal on law and integration. 4, 2, p. 589-602

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

The normative demands of wine governance

Eliantonio, M., 3 May 2019, Maastricht University.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Uit oogpunt van definitieve geschilbeslechting zelf in de zaak voorzien en bevordering inwilligen.

Jansen, A. M. L., 21 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 47, p. 3714-3715 2 p., AB 2019/549.(AB 2019/549; 18/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:1396).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing

Jansen, A. M. L., 2019, 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid. . Marseille, B., Peters, H., Barkhuysen, T., den Ouden, W. & Schlössels, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 705-715 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2018

Administrative law in the Netherlands

Seerden, R. J. G. H. & Wenders, D., 2018, Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States. Seerden, R. J. G. H. (ed.). 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, p. 109-196

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Beginsel van gelijke kansen gaat in de onderhavige omstandigheden voor op het rechtszekerheidsbeginsel

van den Brink, J. E., 2018, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 42, p. 2685-2690 AB 2018/406.(AB 2018/406; 11/07/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Barkhuysen, T., van den Brink, J. E., de Kruijf, C., den Ouden, W., Schuurmans, Y. E. & Tjepkema, M. K. G., 2018, 8 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 436 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States

Seerden, R. J. G. H. (ed.), 2018, 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia. 467 p.

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Comparative remarks

Seerden, R. J. G. H., 2018, Comparative administrative law: Administrative law of the European Union, its Member States and the United States. Seerden, R. J. G. H. (ed.). 4 ed. Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, p. 417-438

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De ene waarschuwing is de andere niet; besluit of niet?

Jansen, A. M. L., Aug 2018, In : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht. 7/8, p. 279-281 3 p., 83.

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Equality of arms: benoeming deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, L. M., 2018, 4 p.. No. AB 2018/144, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:9597, Dec 19, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 144, Vol. 17 (p. 959-962)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Europese mensenrechten en het Nederlandse bestuursrecht

Jansen, A. M. L., 2018, In het nu...Over toekomstig bestuursrecht: Wat worden zal. Beijen, B., Bots, A., Peters, H. & Schlössels, R. J. N. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 381-399 20 p. (Staat en Recht (SteR)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

EU soft law in the hands of national authorities: The case study of the UK Competition and Markets Authority

Devine, T. & Eliantonio, M., 2018, In : Review of European Administrative Law. 11, 1, p. 49-73

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Fair trial. Deskundige

Jansen, A. M. L. & Koenraad, R., 2 Mar 2018, 4 p.. No. JV 2018/38, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:9597, Dec 19, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 38, Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen strijd met verbod van vooringenomenheid. Zelf in de zaak voorzien niet aan de orde in geval van last onder dwangsom

Jansen, A. M. L., 15 Dec 2018, 3 p.. No. AB 2018/442, No. ECLI:NL:RVS:2018:2702, Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 442 (p.2918-2919), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Geen voorafgaande ingebrekestelling, toch inhoudelijke behandeling verzoek om schadevergoeding

Jansen, A. M. L., 28 Jul 2018, 2 p.. No. AB 2018/281, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:576, Jan 25, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 281 (p. 1792-1793), Vol. 30).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Gemeenten investeren onvoldoende in juridische kennis

Jansen, O. J. D. M. L., 15 Jun 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Handhaving en openbaarmaking Instellingswet ACM

Jansen, O. J. D. M. L., 1 Oct 2018, Privacy & telecommunicatierecht. Zwenne, G. J. & Knol, P. C. (eds.). 6 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 1228-1265, 1268-1293, 1295-1299 68 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional