International and European Law

  • Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2020

Case note (in Dutch) on: Air pollution in Germany: Coercive detention of administrators in case of refusal to enforce environmental law which originates from EU environmental law?

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 2020, 2, (CJEU C 752/18; 19/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1114).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Withdrawal by the Commission of certified CO2 savings — Eco-innovations scheme for cars: Ten onrechte meetellen van geclaimde CO2 besparingen gerelateerd aan eco innovaties (auto-emissies)

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 3/4, p. 258-260 M en R 2020/33.(Beroep tot nietigverklaring; niet-meetellen van geclaimde CO2 besparingen gerelateerd aan eco innovaties; niet voor beroep vatbare handeling; voorbereidende maatregel; niet ontvankelijkheid (Tomljenović, Škvařilová-Pelzl, Nõmm); 22/01/20, ECLI ID: ECLI:EU:T:2020:5).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Case note (in Dutch:) Access to legislative documents / impact assessments: CJEU C-57/16 P (ClientEarth/Commissie)

Peeters, M., 2019, In : Milieu & Recht. 1, p. 40-42 M en R 2019/6.(M en R 2019/6; 5/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:660).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Organik v Dow Chemical: het achterhalen van geheim bewijs van een geheime inbreuk op een bedrijfsgeheim

van Engelen, D., 2019, In : Ars Aequi. 68, 9, p. 691-694 AA20190687.(AA20190687 (Organik v Dow Chemical); 28/09/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:1775).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op onderwijs; VN-Gehandicaptenverdrag; doeltreffende aanpassingen’ (‘reasonable accommodation’) (Stoian v Romania)

Broderick, A., 2019, In : European Human Rights Cases. 10, p. 555-558 EHRC 2019/188.(EHRC 2019/188; 25/06/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0625JUD000028914).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Ruiz Conejero: (Re-)conceptualizing disability-based discrimination and sickness absence at work

Broderick, A., 2019, In : International Labor Rights Case Law. 5, 1, p. 86-91

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Case note (in Dutch) to Administrative court decision regarding financial penalty for incorrect emission report; material misstatement Regulation 600/2012 and 601/2012.

Peeters, M., 2018, In : Milieu & Recht. 7, p. 659-661 M en R 2018/125.(M en R 2018/125; 8/08/18, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2018:2627).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Enver Sahin v Turkey: Case note,

Broderick, A., 2018, In : European Human Rights Cases.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2017

Non-discriminatie, handicap, definitie van de grond handicap, begrip langdurige beperkingen (Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL e.a.)

Waddington, L., 2017, 10 p.. No. EHRC 2017-2, 29, No. ECLI:EU:C:2016:917, Dec 01, 2016. (European Human Rights Cases; No. EHRC 2017-2, 29, Vol. 2).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

Begrip ‘Collectief Ontslag’

van der Mei, A., May 2016, Nov 11, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 5).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

E 101-verklaring – Rijnvarendenverdrag – Prejudiciële procedure – Acte clair

van der Mei, A., Jan 2016, 2 p.. Sep 09, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Guberina tegen Kroatie

Waddington, L., Jun 2016, In : European Human Rights Cases. 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Noot bij CRvB

Hoogenboom, A., 2016, In : Rechtspraak Sociale Verzekeringen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Noot bij CRvB

Hoogenboom, A., 2016, In : Rechtspraak Sociale Verzekeringen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2015

Annotatie Mertens

van der Mei, A., Aug 2015, Feb 05, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 8/9).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2015, , (Case note on Case C-354/13 CJEU 18 December 2014 (Kaltoft))

Waddington, L. B., 1 Jan 2015, Dec 18, 2014. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

Exportverbod TW, woonplaatsvereiste, toepassing op voormalige Turkse werknemers, Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen. (Demirci)

van der Mei, A., 2015, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2015:8, Jan 14, 2015. (Uitspraken Sociale Zekerheid; No. USZ 2015-2, 50 ).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud moet voldaan zijn aan de verblijfsvoorwaarden van de Burgerschapsrcihtlijn 2004/38

van der Mei, A., Mar 2015, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2014:2358, Nov 11, 2014. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. TRA 2015-3, 31).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Weigering van de woonlidstaat en van de bevoegde lidstaat om een werkloosheidsuitkering toe te kennen

van der Mei, A., 2015, No. ECLI:EU:C:2015:62, Feb 05, 2015. (Uitspraken Sociale Zekerheid, Vol. USZ 2015-3, 83).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Weigering van het recht op een insolventie-uitkering (Tümer)

van der Mei, A., 2015, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2014:2337, Nov 05, 2014. (Uitspraken Sociale Zekerheid; No. USZ 2015-1, 26 ).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014

2014, , (Singh and Carpenter revisited: Some progress but no final clarity (C-456/12 + C-457/12))

Schoenmaekers, S. L. T. & Hoogenboom, A., 1 Jan 2014, Mar 12, 2014. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Amatori

van der Mei, A., May 2014, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Saint Prix

van der Mei, A., 2014, (Tijdschrift Recht en Arbeid 1876-0465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Economisch niet-actieven; Begrip 'Sociale Bijstand'; Onredelijke Belasting voor Bijstandstelsel

van der Mei, A., Jan 2014, Sep 19, 2013. (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EJRR 2014, , (From procrastination to procedural perfectionism. A short story of the long Amflora authorisation process)

Ehnert, T., 1 Jan 2014, Dec 13, 2013. (European Journal of Risk Regulation; No. 231829).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TBO 2014, , (Over de onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer en selectiecriteria bij openbare aanbestedingen)

Schoenmaekers, S. L. T., 1 Jan 2014, Oct 22, 2013. (Tijdschrift voor Bouwrecht en onroerend goed; No. 224267).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2013

Annotatie Jeltes

van der Mei, A., Oct 2013, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Prete

van der Mei, A., Apr 2013, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

“Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 25 juni 2013, nr. 6087/03, Grimailovs tegen Letland”

Waddington, L. B., 1 Jan 2013, Jun 25, 2013. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

2012

2012, , (European Parliament v. Council of the European Union)

Ott, A., 1 Jan 2012, Jul 19, 2012. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Commissie t Nederland (Meeneembare Studiefinanciering)

van der Mei, A., Dec 2012, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Salemink

van der Mei, A., Jun 2012, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

IER 2012, 460, (Formula One Licensing/BHIM)

Kamperman Sanders, A. W. J., 1 Jan 2012, No. 460, May 24, 2012. (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht; No. 222825).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2012, , (Di Sarno et al. tegen Italië)

Kamminga, M. T., 1 Jan 2012, Jan 10, 2012. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTOR 2012, , (Zaak C-75/11: Commission v. Austria)

Hoogenboom, A., 1 Jan 2012, Jan 01, 2012. (Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht; No. 222519).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA , 61, (Coördinatie sociale zekerheid)

van der Mei, A. P., 1 Jan 2012, No. 61, Jan 17, 2012. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA 2012, 102, (Meeneembare studiefinanciering)

van der Mei, A. P., 1 Jan 2012, No. 102, Jun 14, 2012. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2011

2011, C-240/09, (Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky)

Hamenstädt, K. & Ehnert, T., 1 Jan 2011, No. C-240/09, Mar 18, 2011. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Akdas

van der Mei, A., Oct 2011, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JV 2011, LJN BP2539, ()

Hoogenboom, A., 1 Jan 2011, No. LJN BP2539, Jan 19, 2011. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; No. 222591).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2011, , (Atanasov tegen Bulgarije)

Kamminga, M. T., 1 Jan 2011, Dec 02, 2010. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

M&R 2011, , (Dubetska et al. tegen Ukraine)

Kamminga, M. T., 1 Jan 2011, May 02, 2011. (Milieu & Recht; No. 222550).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

“Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21 december 2010, nr. 45744/08, Jasinskis tegen Letland

Waddington, L. B., 1 Jan 2011, No. 45744/08, Dec 21, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

2010

2010, , (Gottwald)

Waddington, L. B., 1 Jan 2010, Oct 01, 2009. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2010, 42, (Kücükdeveci (C-555/07))

de Mol, M., 1 Jan 2010, No. 42, Jan 19, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional