Integration, Differentiation and Flexibility: New Perspectives on EU Law and Policy

Research Output

Filter
Case note

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 6/7, p. 38-39 TRA 2019/62.(Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden (TRA 2019/62); 11/04/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:315).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 9/10, p. 44 TRA 2018/82.(De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers (TRA 2018/82); 17/04/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:257).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 5, p. 38-39 TRA 2018/44.(Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht (TRA 2018/44); 20/12/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:1012).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2017

Leeftijdsgrens bij sollicitatieprocedure als directe discriminatie of uitdrukking van een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste? (Salaberria Sorondo)

Gundt, N., 1 Feb 2017, 3 p.. No. TRA 2017/22, No. ECLI:EU:C:2016:873, Nov 15, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 22, Vol. 2 (p. 31-33)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen: vrijheid van godsdienst versus vrijheid van ondernemerschap

Gundt, N., 1 Jun 2017, No. TRA 2017/66 , No. ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 , Mar 14, 2017. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 66, Vol. 6/7 (p. 27-29)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

Begrip ‘Collectief Ontslag’

van der Mei, A., May 2016, Nov 11, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 5).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

E 101-verklaring – Rijnvarendenverdrag – Prejudiciële procedure – Acte clair

van der Mei, A., Jan 2016, 2 p.. Sep 09, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Niet toekennen transitievergoeding aan (gedeeltelijk) pensioengerechtigde werknemers als directe discriminatie op basis van leeftijd? (Dansk Industri)

Gundt, N., 1 Aug 2016, 3 p.. No. TRA 2016/76, No. ECLI:EU:C:2016:278, Apr 19, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 76, Vol. 8/9 (p. 32-34)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Noot bij CRvB

Hoogenboom, A., 2016, In : Rechtspraak Sociale Verzekeringen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Noot bij CRvB

Hoogenboom, A., 2016, In : Rechtspraak Sociale Verzekeringen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2015

Annotatie Mertens

van der Mei, A., Aug 2015, Feb 05, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 8/9).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Exportverbod TW, woonplaatsvereiste, toepassing op voormalige Turkse werknemers, Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen. (Demirci)

van der Mei, A., 2015, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2015:8, Jan 14, 2015. (Uitspraken Sociale Zekerheid; No. USZ 2015-2, 50 ).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud moet voldaan zijn aan de verblijfsvoorwaarden van de Burgerschapsrcihtlijn 2004/38

van der Mei, A., Mar 2015, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2014:2358, Nov 11, 2014. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. TRA 2015-3, 31).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA 2015, 53, (Detacheringsrichtlijn - definitie minimumloon)

Gundt, N., 1 Jan 2015, No. 53, No. EU:C:2015:86, Feb 12, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA 2015, 9, (Eenzijdige omzetting deeltijd-arbeidsovereenkomst)

Gundt, N., 1 Jan 2015, No. 9, No. EU:C:2014:2286, Oct 15, 2014. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA 2015, 96, (Definitie werknemer in Richtlijn 98/59)

Gundt, N., 1 Jan 2015, No. 96, No. EU:C:2015:455, Jul 09, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Weigering van de woonlidstaat en van de bevoegde lidstaat om een werkloosheidsuitkering toe te kennen

van der Mei, A., 2015, No. ECLI:EU:C:2015:62, Feb 05, 2015. (Uitspraken Sociale Zekerheid, Vol. USZ 2015-3, 83).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Weigering van het recht op een insolventie-uitkering (Tümer)

van der Mei, A., 2015, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2014:2337, Nov 05, 2014. (Uitspraken Sociale Zekerheid; No. USZ 2015-1, 26 ).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014

2014, , (Singh and Carpenter revisited: Some progress but no final clarity (C-456/12 + C-457/12))

Schoenmaekers, S. L. T. & Hoogenboom, A., 1 Jan 2014, Mar 12, 2014. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Amatori

van der Mei, A., May 2014, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Saint Prix

van der Mei, A., 2014, (Tijdschrift Recht en Arbeid 1876-0465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Economisch niet-actieven; Begrip 'Sociale Bijstand'; Onredelijke Belasting voor Bijstandstelsel

van der Mei, A., Jan 2014, Sep 19, 2013. (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EJRR 2014, , (From procrastination to procedural perfectionism. A short story of the long Amflora authorisation process)

Ehnert, T., 1 Jan 2014, Dec 13, 2013. (European Journal of Risk Regulation; No. 231829).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TBO 2014, , (Over de onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer en selectiecriteria bij openbare aanbestedingen)

Schoenmaekers, S. L. T., 1 Jan 2014, Oct 22, 2013. (Tijdschrift voor Bouwrecht en onroerend goed; No. 224267).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2013

Annotatie Jeltes

van der Mei, A., Oct 2013, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Prete

van der Mei, A., Apr 2013, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

“Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 25 juni 2013, nr. 6087/03, Grimailovs tegen Letland”

Waddington, L. B., 1 Jan 2013, Jun 25, 2013. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteAcademic

2012

2012, , (European Parliament v. Council of the European Union)

Ott, A., 1 Jan 2012, Jul 19, 2012. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Commissie t Nederland (Meeneembare Studiefinanciering)

van der Mei, A., Dec 2012, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Salemink

van der Mei, A., Jun 2012, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA , 61, (Coördinatie sociale zekerheid)

van der Mei, A. P., 1 Jan 2012, No. 61, Jan 17, 2012. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

TRA 2012, 102, (Meeneembare studiefinanciering)

van der Mei, A. P., 1 Jan 2012, No. 102, Jun 14, 2012. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 230876).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2011

2011, C-240/09, (Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky)

Hamenstädt, K. & Ehnert, T., 1 Jan 2011, No. C-240/09, Mar 18, 2011. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Annotatie Akdas

van der Mei, A., Oct 2011, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2010

2010, , (Gottwald)

Waddington, L. B., 1 Jan 2010, Oct 01, 2009. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2010, 42, (Kücükdeveci (C-555/07))

de Mol, M., 1 Jan 2010, No. 42, Jan 19, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

EHRC 2010, 43, (Rhimou Chakroun t. Minister van Buitenlandse Zaken)

Wiesbrock, A., 1 Jan 2010, No. 43, Mar 04, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (De betekenis van de nationale luchthaven voor de rechtstreekse werking van art. 23 van de Grondwet in het annulatieberoep van de Raad van State)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Nov 17, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Kenterende cassatierechtspraak: de overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging van de arbeidsovereenkomst van hogere bedienden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Apr 07, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid in de havens)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sep 17, 2009. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Verjaring van de terugvordering van kinderbijslag en het Handvest van de sociaal verzekerde)

Rauws, W. J. M. & Lievens, A., 1 Jan 2010, Jan 20, 2010. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

SEW 2010, 81, (Land Oberösterreich/CEZ (C-115/08))

de Mol, M., 1 Jan 2010, No. 81, Oct 27, 2009. (SEW: Tijdschrift voor Europees en economisch recht; No. 222524).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2009

2009, C-210/06, (Bringing darkness into the dark: European corporate cross- border mobility in Re Cartesio)

Biermeyer, T., 1 Jan 2009, No. C-210/06, Dec 16, 2008. (Maastricht Journal of European and Comparative Law; No. 222475).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional