GSBE Theme Learning and Work

Research Output

Filter
Report
2020

Naar een stelsel met toekomst: Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Lubberman, J., Medendorp, L., Rutten, M., Woertman, E., Dekker, B., Balikci, S. & Cörvers, F., 2020, Amsterdam: Regioplan. 62 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)
2019

Database with country-specific automation risk assessments for occupations

Somers, M. & Fouarge, D., 2019, Research Centre for Education and the Labour Market. 34 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie: een modelverkenning

Weterings, A. M., Bakens, J., Ivanova, O. & Fouarge, D., 2019, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 49 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
118 Downloads (Pure)

Innovation forecasting model

Heald, S., Smith, A. & Fouarge, D., 2019, Research Centre for Education and the Labour Market. 9 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
53 Downloads (Pure)

Labour market forecasting scenario’s for automation risks: Approach and outcomes

Heald, S., Smith, A. & Fouarge, D., 2019, Research Centre for Education and the Labour Market. 34 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses

Cruz, I., Molina, O., Paulauskaite, E., Tursa, A., Recotillet, I., Schmidt, T., Tomlinson, M. & Wessling, K., 2019, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 96 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Resultaten van de UM Sustainable Employability Monitor 2018

Aarts, B., Fleuren, B., de Grip, A. & Zijlstra, F., 2019, Maastricht: Maastricht University. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportAcademic

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019: Economie 4.0: werken aan digitale vaardigheden

Stoffers, J., Kleefstra, A., Wijnen-Amanchar, J., Gerards, R., Hendriks, M. & de Grip, A., 2019, Maastricht: Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool, ROA, Maastricht University, LWV, Limburgse Werkgeversvereniging. 67 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Van ambitie naar praktijk: Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het VO

Lubberman, J., Cörvers, F. & Duysak, S., 2019, Amsterdam: Regioplan. 24 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
93 Downloads (Pure)

Research in Business and Economics

Nijhuis, J. (ed.), 2018, Maastricht : Maastricht University. 165 p. (MaRBLe Research Papers; No. 001).

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Research in Emerging markets

Nijhuis, J. (ed.), 2018, Maastricht: Maastricht University. 72 p. (MaRBLe Research Papers; No. 003).

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Research in Quantitative Methods

Nijhuis, J. (ed.), 2018, Maastricht: Maastricht University. 92 p. (MaRBLe Research Papers; No. 002).

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018: ‘Werken aan Employability’

Stoffers, J., Kleefstra, A., Loffeld, R. J., Gerards, R., Hendriks, M. & de Grip, A., 2018, Maastricht: Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool, ROA, Maastricht University, LWV, Limburgse Werkgeversvereniging. 64 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The relationship between non-cognitive skills and retirement decisions

Montizaan, R. & Fouarge, D., 2018, 50 ed. Netspar. 36 p. (Netspar Industry Series; No. 50). (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trainingsparticipatie van oudere werknemers: Belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt

Poulissen, D., Fouarge, D., Künn, A. & de Grip, A., 2018, 53 ed. Netspar. 38 p. (Netspar Industry Series; No. 53). (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief

Cörvers, F. & van Oosterhout, K., 2018, Maastricht: ITEM. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Tijd voor ontwikkeling: Advies van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren in Nederland

van Boxtel, R. H. L. M., Biesheuvel, P. J., van 't Klooster, R., Leijnse, F., Seerden, H. E. M., van der Velden, R. & Wilke, M. L., 2009, Den Haag: Ministerie van OCW. 31 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
3 Downloads (Pure)
2000

Toegankelijkheid, intern rendement en doorstroom: Evaluatie WEB thema 4

Berkenbosch, J., de Bruijn, E., de Jong, U., Voncken, E., Geerligs, J. W. G., Lokman, I., van der Veen, F., van der Velden, R. & Wolbers, M., 2000, Den Haag: Ministerie van OCW. 242 p. (ROA External Reports).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
3 Downloads (Pure)