Foundations and methods of Law

  • Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2009

Mind the gap: introduction

Leeuw, F. L. & Vaessen, J., 1 Jan 2009, Mind the gap: perspectives on policy evaluation and the social sciences. Vaessen, J. & Leeuw, F. L. (eds.). New Brunswick: Transaction Publishers, p. 1-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

On the contemporary history of experimental evaluations and its relevance for policy making

Leeuw, F. L., 1 Jan 2009, The Evidence Book. Concepts, Generation, and Use of Evidence. Rieper, O., Leeuw, F. L. & Ling, T. (eds.). New Brunswick/London: Transaction Books, p. 11-27 184 p. (Comparative Policy Evaluation; No. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Outcome-related fee agreements in Europe and Hong Kong

Fernhout, F. J., 1 Jan 2009, Access to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication. Uzelac, A. & Rhee, C. H. V. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 13-30 (Ius Commune Europaeum; No. 77).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Presumptions in Dutch Private Law (19th and 20th Centuries) within a European Context

van Rhee, C. H., 1 Jan 2009, Law of Presumptions. Essays in Comparative Legal History. Helmholz, R. H. & Sellar, W. D. H. (eds.). Berlijn: Duncker & Humblot, p. 85-101 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History; No. 27).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Rechten en plichten

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4e dr. ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 75-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Recht en moraal

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4e dr. ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 33-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rechtsbronnen

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 47-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rechtsfilosofie

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4e dr. ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 347-376

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rechtsgebieden

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4e dr. ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 69-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Stijlen van raadsleden. Een julpmiddel voor bezinning op de wijze van politiek bedrijven van (kandidaat) raadsleden

Korsten, A. F. A., 1 Jan 2009, In politiek vaarwater; Verkenning van dilemma's in de praktijk van raadsgriffiers. Korsten, A. F. A. & Jetten, J. (eds.). Nuth: Claessens, p. 95-127 128 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafrecht

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4e dr. ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 81-92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Technieken van rechtsvinding

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 377-402

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Theorie van de rechtsvinding

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). 4 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 403-410

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Veilen van broeikasgasemissierechten: ingewikkelder dan men denkt!

Weishaar, S. E., 1 Jan 2009, Juridische aspecten van klimaatverandering. Vereniging voor Milieurecht (ed.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 59-71

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Wat niet verboden is, is toegestaan

Hage, J. C., 1 Jan 2009, De grenzen van het goede leven. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. mr. A. Soeteman. Tans, O. & et al. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 181-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

What is a legal transaction?

Hage, J. C., 1 Jan 2009, Law as Institutional Normative Order. del Mar, M. & Bankowski, Z. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 103-124

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2010

Adellijke concurrentie tegenover de landsregering

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2010, Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert. Driel, M. V., Pohl, M. & Walter, B. (eds.). Paderborn-Müchen-Wien-Zürich: Ferdinand Schönigh, p. 39-55 (LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte Landschaftsverband Westfalen-Lippe; No. 64).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Beladen extern advies

Korsten, A. F. A., 1 Jan 2010, Liber Satyricon. Hezewijk, R. V. & al., E. (eds.). Heerlen: Open Universiteit, p. 205-221

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Civil arrest as a means of enforcement of civil judgments: Dickensian or Indispensable?

Assink, B., Dekkers, M., Pepels, N. & Fernhout, F. J., 1 Jan 2010, Enforcement and Enforceability - Tradition and Reform. Rhee, C. H. V. & Uzelac, A. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 299-311 (Ius Commune Europaeum; No. 84).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Civil procedure in a globalizing world

van Rhee, C. H., 1 Jan 2010, Globalization and Private Law. Faure, M. & Walt, A. V. D. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 343-363

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De Geheime Tribunalsrath Johann Koenen en de visitatie van het Justiz-Collegium in Pruisisch Gelre, 1768-1779

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2010, In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis. Berkvens, A. M. J. A. & Rensch, T. J. V. (eds.). Maastricht: LGOG, Vol. 20. p. 167-188

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De ongeschreven regels van krachtig lokaal bestuur

Korsten, A. F. A. & Schoenmaker, M., 1 Jan 2010, Een kwestie van grensoverschrijding. Liber Amicorum P.E.L. Janssen. Dohmen, J. G. C. & Draaisma, M. C. E. M. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 159-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enforcement and Enforceability: An Introduction

van Rhee, C. H. & Uzelac, A., 1 Jan 2010, Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform. Rhee, C. H. V. & Uzelac, A. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. xxv-xxxiii (Ius Commune Europaeum; No. 84).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Evidence-based criminaliteitsbeleid en evaluatieonderzoek

Leeuw, F. L., 1 Jan 2010, Strafrechtelijk beleid: beleidsvoering, evoluties en uitdagingen. Raes, A. & al., E. (eds.). Brussel: Politeia, p. 111-131

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Heeft ICT-recht een eigen methode?

Hage, J. C., 1 Jan 2010, Het binnenste buiten. Liber amicorum Aernout Schmidt. Mommers, L. & et, A. (eds.). Leiden: E-Law, p. 163-178

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het civiele proces volgens het Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koningrijk Holland (1809)

van Rhee, C. H., 1 Jan 2010, Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland. Opstellen over (de geschiedenis van) het privaatrecht naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland. Lokin, J. H. A., Milo, J. M. & Rhee, C. H. V. (eds.). Groningen: Chimaira, p. 131-148

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het vennootschapsrecht in het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond (1620)

van Hofstraeten, B., 2010, ‘In hoede van rechte gekeerd’. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis. Berkvens, L. & van Rensch, J. (eds.). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Vol. 20. p. 131-150 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Industrialization and Specific Performance in the German Territories during the 19th Century

Oosterhuis, J., 1 Jan 2010, The Right to Specific Performance - The Historical Development. Hallebeek, J. & Dondorp, J. H. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 97-134 (Ius Commune Europaeum; No. 82).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Interventions as theories: closing the gap between evaluation and the disciplines

Vaessen, J. & Leeuw, F. L., 1 Jan 2010, Mind the gap. Perspectives on policy evaluation and the social sciences. Vaessen, J. & Leeuw, F. L. (eds.). New Brunswick & London: Transaction Publishers, p. 141-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction

Parise, A., 1 Jan 2010, A new collection of laws, charters and local ordinances of the governments of Great Britain, France and Spain: relating to the concessions of land. White, J. M. (ed.). Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, p. iii-xiv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction

van Rhee, C. H., 1 Jan 2010, Within a Reasonable Time: The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation. Rhee, C. H. V. (ed.). Berlin: Duncker & Humblot, p. 7-33 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History; No. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Introduction: Mind the gap

Leeuw, F. L. & Vaessen, J., 1 Jan 2010, Mind the gap. Perspectives on policy evaluation and the social sciences. Vaessen, J. & Leeuw, F. L. (eds.). New Brunswick & London: Transaction Publishers, p. 1-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

No cure, no pay and contingency fees

Faure, M. G., Fernhout, F. J. & Philipsen, N. J., 1 Jan 2010, New Trends in Financing Civil Litigation in Europe. A Legal, Empirical and Economic Analysis. Tuil, M. & Visscher, L. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 33-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Over benutting van beleidsevaluaties bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Leeuw, F. L. & van Gils, G. H. C., 1 Jan 2010, Meerwaarde van de bestuurskunde. Aardema, H. & al., E. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 165-173

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Peter Heinrich Coninx als codificator van het burgerlijk procesrecht in Pruisisch Gelre, 1783-1786

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2010, Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem. Gubbels, M. & Jansen, C. J. H. (eds.). Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, p. 235-266 (Werken Gerard Noodt Instituut; No. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Pringsheim, provenance and principles: a case study on the restitution of Nazi looted art and compensatory payments

Lubina, K. & Schneider, H. E. G. S., 1 Jan 2010, Kulturgüterschutz - Kunstrecht - Kulturrecht, Festschrift für Kurt Siehr zum 75. Geburtstag, Schriften zum Kunst- und Kulturrecht. Odendahl, K. & Weber, P. (eds.). Baden-Baden: Nomos, p. 161-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Procesrecht

Fernhout, F. J. & van Rhee, C. H., 1 Jan 2010, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. (ed.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 245-279

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Pros and Cons of Auctioning Emission Rights: A Law and Economics Perspective

Woerdman, E. & Weishaar, S. E., 1 Jan 2010, European Energy Law Report VII. Roggenkamp, M. & Hammer, U. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 27-43

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Rechtstheoretische analyse van de partijautonomie in het overeenkomstenrecht

Hage, J. C., 1 Jan 2010, Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht. Samoy, I. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 241-261 (Ius Commune Europaeum; No. 90).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Rechtstheoretische analyse van de partijautonomie in het overeenkomstenrecht. Twee dimensies van contractsvrijheid. Een bijdrage aan de algemene leer der overeenkomsten

Hage, J. C., 1 Jan 2010, Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht. Samoy, I. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 241-262 (Ius Commune Europaeum; No. 90).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The History of the 'Huissier de Justice' in the Low Countries

van Rhee, C. H., 1 Jan 2010, Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform. Rhee, C. H. V. & Uzelac, A. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 161-177 (Ius Commune Europaeum; No. 84).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Reform of Civil Procedure in the Rhine-Prussian Provinces: The Example of Prussian Gueldres 1713-1786

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2010, Within a Reasonable Time: The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation. Rhee, C. H. V. (ed.). Berlin: Duncker & Humblot, p. 105-120 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History; No. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2011

An Unsuccesful Attempt to Modernise Civil Procedure in the Netherlands in the Early Twentieth Century

van Rhee, C. H., 1 Jan 2011, Aurea praxis, aurea theoria, Ksiega pamiatkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecieskiego. Gudowski, J. & Weitz, K. (eds.). Warsaw: LexisNexis, p. 1567-1588

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Beoordeling - De betekenis van `beleidsnetwerken' voor oordelen van provinciale visitatiecommissies

Korsten, A. F. A., 1 Jan 2011, Milieubeleid als sturingsopgave, Liber amicorum voor prof.dr. P. Glasbergen. Cörvers, R. & Dieperink, C. (eds.). Utrecht/Heerlen: Open Universiteit/Universiteit Utrecht, p. 201-213

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Challenges in impact evaluation of development interventions: randomized experiments and complexity

Vaessen, J., 1 Jan 2011, Evaluating the complex: attribution, contribution and beyond. Forss, K., Marra, M. & Schwartz, R. (eds.). New Brunswick, New Yersey: Transaction Publishers, p. 283-313

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Comparative law and legal science

Hage, J. C., 1 Jan 2011, Educating European lawyers. Antwerp: Intersentia, p. 65-77 (Ius Commune Europaeum; No. 98).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De burgemeester, openbare orde en de veiligheid van burgers

Korsten, A. F. A., Bijl, D. & Kerckhaert, F., 1 Jan 2011, Burgers, bestuur en veiligheid. Muller, E. & Mekel, M. (eds.). Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur, p. 36-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Freizügigkeit von Juristen in der EU: Ein Beispiel für andere Berufsgruppen

Schneider, H. E. G. S. & Lubina, K., 1 Jan 2011, Europäische (Bildungs-)Union. Odendahl, K. (ed.). Berllin: Berliner Wiss.-Verlag, p. 305-346

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

'Juges de paix avant la lettre' in Midden- en Noord-Limburg, voorafgaand aan de invoering van de Vredegerechten in de Franse Tijd

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2011, Scènes uit de geschiedenis van het Vredegerecht. Martyn, G. (ed.). Brugge: die Keure, p. 57-71

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Legal Transactions and the Legal Ought

Hage, J. C., 1 Jan 2011, Studies in the Philosophy of Law, vol. 6: The Normativity of Law. Stelmach, J. & Brozek, B. (eds.). Krakow: Copernicus Center Press, p. 167-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic