Foundations and methods of Law

  • Bouillonstraat1-3, BOU1-3

    6211 LH Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2002

La Utopía Reflejada en los Emprendimientos - Enfoque desde Diversas Perspectivas

Parise, A., 1 Jan 2002, I Jornada sobre Viajeros of the School of Philosophy of the University of Rosario -UNR. p. 1-11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Rechtsinformatica als tak van wetenschap

Verheij, B. & Hage, J. C., 1 Jan 2002, Informatietechnologie voor juristen. Oskamp, A. & Lodder, A. R. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 69-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Schippers tussen Luik en Maastricht aan het einde van het Ancien Régime

Steegen, E. D., 1 Jan 2002, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. p. 387-406

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2003

Bevoegdheden van de hogere hoven van justitie op het terrein van de regelgeving vóór de codificatie

van Rhee, C. H., 2003, Interactie tussen wetgever en rechter voor de Trias Politica. Broers, E. J. M. F. C. & Jacobs, B. C. M. (eds.). 1 ed. Den Haag: Boom Juridisch, p. 131-155 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Charles V, civil procedure and the Low Countries

van Rhee, C. H., 1 Jan 2003, Discretionaire bevoegdheid van de rechter: Grenzen en controle. Storme, M. & Hess, B. (eds.). Mechelen: Kluwer, p. 9-22 688 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
14 Downloads (Pure)

Commentaar bij de art. 217-219a en art. 293 Sv

Fernhout, F. J., 1 Jan 2003, Het Wetboek van Strafvordering. Melai & Groenhuijsen (eds.). Deventer: Kluwer, 101 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar bij de art. 217-219a en art. 293 Sv

Spronken, T. N. B. M. & Fernhout, F. J., 1 Jan 2003, Wetboek van Strafvordering. Melai & Groenhuijsen (eds.). Deventer: Kluwer, 101 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Decision Support for Practical Reasoning: a theoretical and computational perspective

Girle, R., Hitchcock, D. L., McBurney, P. & Verheij, B., 1 Jan 2003, Argumentation Machines. New Frontiers in Argument and Computation. Reed, C. & Norman, T. J. (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 55-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De obligatione principis protegendi subditos... Some Remarks on recursus ad principem

van Rhee, C. H., 1 Jan 2003, Zeger-Bernard Van Espen at the Crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State Relations. Cooman, G., Stiphout, M. V. & Wauters, B. (eds.). Leuven-Paris-Sterling: Leuven University Press/Uitgeverij Peeters, p. 147-158 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; No. 170).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
12 Downloads (Pure)

De Trema-normen en -waarden

Fernhout, F. J., 1 Jan 2003, EB Klassiek. De Bruijn-Luckers, M. L. C. C., Giele, J. F. M. & Heida, A. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 121-125

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Die niederländische Territorialverwaltung am Anfang des 21. Jahrhunderts - Gemeinden und Provinzen in den Jahren 2001 und 2002

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2003, Jahrbuch des Föderalismus 2003 - Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden: Nomos, p. 197-203 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Digitale Erfassung der Edikte des geldrischen Oberquartiers 1580-1795

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2003, Preussen an Peel, Maas und Niers. Frankewitz, S. (ed.). Kleve, p. 294-295

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Direct gekozen burgemeester vereist soortelijk gewicht!

Janssen, J. I. H. & Korsten, A. F. A., 1 Jan 2003, De gekozen burgemeester. Vries, J. D. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 45-58 106 p. (Publikaties van de Staatsrechtskring; No. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Effects of problem-based learning in business education: A comparision between a PBL and a conventinal educational approach

van den Bossche, P. G. C., Segers, M. S. R., Gijbels, D. & Dochy, F. J. R. C., 1 Jan 2003, Educational Innovation in Economics and Business VIII: Pedagogy, technology and innovatin. R. Ottewil, L. Borredon, L. Falque, B, Macfarlane & A. Wall (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
134 Downloads (Pure)

English and continental civil procedure: similarities today and in the past

van Rhee, C. H., 1 Jan 2003, Roman Law as Formative of Modern Legal Systems: Studies in honour of Professor Wieslaw Litewski. Sondel, J., Reszszynski, J. & Scislicki, P. (eds.). Krakow: Jagiellonian University Press, p. 201-216

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Los Avatares Económicos y la Normativa Jurídica de Emergencia. Un Caso Particular: Plan Bonex (1990)

Parise, A., 1 Jan 2003, Terceras Jornadas de Historia Económica, Universidad de la República. p. 1-14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Natural Law: A Logical Analysis

van Dun, F., 1 Jan 2003, Anarcho-Capitalism. Cubeddy, R. & Mingardi, A. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Openbaar bestuur in Europees perspectief

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2003, De bestuurlijke kaart van Nederland - het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Neelen, G. H. J. M., Rutgers, M. R. & Tuurenhout, M. E. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 203-228 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Rural issues in developed nations

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2003, Encyclopedia of Life Support Systems. Oxford: EOLSS Publishers, 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Era of Assessment Engineering: Changing Perspectives on Teaching and Learning and the Role of New Modes of Assesment

Segers, M. S. R., Dochy, F. J. R. C. & Cascallar, E., 1 Jan 2003, Optmising New Modes of Assessment: In Search of Qualities and Standards. Segers, M. S. R. P. D., Dochy, F. J. R. C. P. D. & Cascallar, E. D. (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 1-12 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The Logic of Religion and the Concept of Economic Order

van Dun, F., 1 Jan 2003, Economic Policy in an Orderly Framework. Backhaus, J. G., Heijmann, W., Nentjens, A. & Ophem, J. V. (eds.). Münster: LIT Verlag, p. 407-428 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Netherlands: a former forending father in search of control

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2003, Fifteen into one? The European Union and its member states. Wessels, W., Maurer, A. & Mittag, J. (eds.). Manchester: Manchester University Press, p. 315-336 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Towards a procedural ius commune?

van Rhee, C. H., 1 Jan 2003, Remedies in Zuid-Afrika en Europa. Smits, J. M. & Lubbe, G. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 217-232 (Ius Commune Europaeum; No. 43).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

Wat is recht?

Jettinghoff, A. & Hage, J. C., 1 Jan 2003, Recht, vaardig en zeker. Hage, J. C. D. & Wolleswinkel, R. D. (eds.). Boom Juridisch, p. 18-49

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Weg van het recht

Jettinghoff, A., 1 Jan 2003, De waarheid en niets dan de waarheid. Kools, L. & Vervaeke, G. (eds.). Brugge: die Keure, p. 201-221

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2004

Commentaar artikel 10 Wet Openbaarheid van Bestuur

Koning, H., 1 Jan 2004, Commentaar Algemene wet Bestuursrecht. Berge, T., Gilhuis, Scheltema, Stroink & Male, V. (eds.). Den Haag: Elsevier Juridisch, p. E1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar bij artikel 218 Sv

Fernhout, F. J. & Spronken, T. N. B. M., 1 Jan 2004, Het Wetboek van Strafvordering. Melai & Groenhuijsen (eds.). 140 ed. Deventer: Kluwer, p. 2

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543-1795)

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2004, Tussen centraal en lokaal gezag, bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Plas, W. V. D. (ed.). Hilversum: Werken Gelre, p. 151-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Effects of Problem-based Learning in Business Education : A Comparison between a PBL and a Conventional Educational Approach

van den Bossche, P. G. C., Segers, M. S. R., Gijbels, D. & Dochy, F. J. R. C., 1 Jan 2004, Educational Innovation in Economics and Business VIII: Pedagogy, Technology and Innovation. Ottewill, L., Borredon, L, Falque, L., MacFarlane, B. & Wall, A. (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Pubisher, p. 205-228 23 p. (Educational Innovation in Economics and Business; No. VIII).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
209 Downloads (Pure)

Het Europa-gevoel - in Maastricht, Den Haag en elders

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2004, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. N.H.M. Roos ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Metajuridica. Baakman, N., Dun, F. V., Hage, J. & Jettinghoff, A. (eds.). Maastricht: Shaker Publishing, p. 66-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het Interim-rapport in historisch perspectief

van Rhee, C. H., 1 Jan 2004, Commentaren op fundamentele herbezinning. Ingelse, P. (ed.). Nijmegen: Ars Aequi, p. 99-135 (Prinsengrachtreeks; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
13 Downloads (Pure)

Illegal from a logical point of view

Hage, J. C., 1 Jan 2004, In het licht van deze overwegingen, bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie, Rotterdam 27 juni 2003. Feteris, E. T. & et, A. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 123-128

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Literatuur over juridisering en regulering rondom de cultuurnotaprocedure

Lubina, K., 1 Jan 2004, Gepaste afstand - De 'cultuurnotaprocedure' tussen kunst, het recht en het openbaar bestuur. Smithuijsen, C. & Vlies, I. C. V. D. (eds.). Amsterdam: Boekmanstudies, p. 93-105

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Measures to Speed Up Civil Litigation in the Sixteenth Century Low Countries

van Rhee, C. H., 1 Jan 2004, The Law's delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation. Rhee, C. H. V. (ed.). Antwerpen/Oxford/New York: Intersentia, p. 247-256

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Meedenken, tegendenken, doordenken, nadenken

van Dun, F., 1 Jan 2004, Bij die wereld wil ik horen! Zesendertig columns & drie essays over de vorming tot academicus. Procee, H., Meijer, H., Timmerman, P. & Tuinsma, R. (eds.). Amsterdam: Boom, p. 52-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Mr. M. Oldenhuis Gratama (1845-1903): juridisch activist (maar geen 'juridies aktivist')

Fernhout, F. J., 1 Jan 2004, KriTies: Liber amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken. Klip, A. H., Smeulers, A. L. & Wolleswinkel, M. W. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 67-78

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Naar een Europese politieke waardengemeenschap

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2004, Europese grondwet-de doorwerking van de ontwerp-Europese Grondwet op de beleidsterreinen van BZK. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 39-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

NICE Dreams and Realities of European Private Law

Roos, N. H. M., 1 Jan 2004, Epistemology and methodology of Comparative Law. Hoecke, M. V. (ed.). Oxford: Hart Publishers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Recht en rechtswetenschap

van Dun, F., 1 Jan 2004, Overleven en Recht: Opstellen aangeboden aan Prof. mr. N.H.M Roos. Dun, F. V. (ed.). Maastricht: Shaker Publishing, p. 106-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Law's delay: An introduction

van Rhee, C. H., 1 Jan 2004, The Law's delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation. Rhee, C. H. V. (ed.). Antwerpen/Oxford/New York: Intersentia, p. 1-21

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
18 Downloads (Pure)

The Netherlands

Hoetjes, B. J. S., 1 Jan 2004, Govecor - self-coördination at the national level, or towards a collective gouvernement économique?. Brussel: Trans-european Policy Studies Association, p. 233-260

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Role of Lawyers in European Legal integration; Introduction

Jettinghoff, A., 1 Jan 2004, In Lawyers ' Circles: The Role of Lawyers in European Legal Integration. Jettinghoff, A. & Schepel, H. (eds.). Den Haag: Elsevie, p. 1-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Verantwoordelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek

Koning, H., 1 Jan 2004, Over leven en recht. Baakman, N. (ed.). Maastricht: Shaker Publishing, p. 133-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Western legal experts go East; Mobilizing Westernn Expertise for Legal Recontruction in Central and Eastern Europe by the CILC Organization

Jettinghoff, A., 1 Jan 2004, In Lawyers ' Circles: The Role of Lawyers in European Legal Integration. Jettinghoff, A. & Schepel, H. (eds.). Den Haag: Elsevier, p. 83-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Wrongful life en rechtswetenschap

Hage, J. C., 1 Jan 2004, Aansprakelijkheid in gezinsverband. Engelhard, E., Hartlief, T. & Maanen, G. E. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 221-250

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2005

Bronnen betreffende het Hof van Appel te Thorn 1718-1795

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2005, Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005). Berkvens, A. M. J. A. & van Rensch, T. J. (eds.). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, p. 241-260

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Conciliation in England and Wales

Verkijk, R., 1 Jan 2005, European Traditions in Civil Procedure. van Rhee, C. H. (ed.). Antwerpen-Oxford: Intersentia, p. 223-231

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Conciliation in The Netherlands: An Historical Overview

Verkijk, R., 1 Jan 2005, European Traditions in Civil Procedure. van Rhee, C. H. (ed.). Antwerpen-Oxford: Intersentia, p. 207-212

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De kanunnik Joannes Stuben als auctor intellectualis van het -Rijks-vorstendom- Thorn (1688-1721)

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2005, Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005). Berkvens, A. M. J. A. & van Rensch, T. J. (eds.). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, p. 191-210

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De politiek institutionele ontwikkeling in Limburg 1543-1795

Berkvens, A. M. J. A., 1 Jan 2005, Kastelen in Limburg. Hupperetz, W., Olde Meierink, B. & Romme, R. (eds.). Utrecht: Matrijs, p. 24-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic