Criminal Law and Criminology

Research Output

Filter
Case note
2018

Annotatie bij HR 19 december 2017, nr. 402.15, ECLI:NL:HR:2017:3185 (Levenslang), Nieuwsbrief Strafrecht 2018 afl. 2, p. 164-168

Claessen, J., Feb 2018, 5 p.. No. 402.15, No. ECLI:NL:HR:2017:3185, Dec 19, 2017.

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

Levenslange gevangenisstraf

Claessen, J., 20 Oct 2016, 5 p.. No. ECLI:NL:HR:2016:1325, No. HR 5 juli 2016, Jul 05, 2016. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. annoatienummer 152, Vol. 9).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2016

de Vocht, D. L. F., 1 Jan 2016, No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2016, , ()

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2016, No. NL:HR:2015:1338, May 26, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2015

NBSTRAF 2015, , ()

de Vocht, D. L. F., 1 Jan 2015, No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2015, , ()

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2015, No. NL:HR:2014:1565, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2015, , ()

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2015, No. NL:HR:2015:255, Feb 10, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2015, 127, (Openlijke geweldpleging, zwaar lichamelijk letsel)

Boksem, J., 1 Jan 2015, No. 127, Mar 24, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2015, 202, (Schietende agent)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2015, No. 202, No. NL:RBLIM:2015:6059, Jul 17, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2015, 27, (Cassatie, Ontvankelijkheid cassatieberoep, Standpunt advocaat-generaal, Toepassing art. 80a RO)

Boksem, J., 1 Jan 2015, No. 27, No. ECLI:NL:PHR:2014:2304, Dec 16, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2015, 24, (Ongewenst vreemdeling en Terugkeerrichtlijn)

Klip, A. H., 1 Jan 2015, No. 24, No. ECLI:NL:HR:2014:3091, Nov 04, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2015, 25, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2015, No. 25, Nov 04, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014

2014, 30, ('404040' en de aangewezen ambtenaar in de zin van art. 3 WAHV)

Simmelink, J., 1 Jan 2014, No. 30, No. ECLI:NL:GHARL:2014:1236, Feb 20, 2014. (Verkeersrecht; No. 222892).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2014, 32, (Rijden na ongeldigverklaring van het rijbewijs)

Simmelink, J., 1 Jan 2014, No. 32, No. NL:HR:2013:1179, Nov 12, 2013. (Verkeersrecht; No. 222892).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, , (Rishi-zaak)

Claessen, J. A. A. C. & de Vocht, D. L. F., 1 Jan 2014, Dec 23, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 136, (Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie, Parallel horen getuigen)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 136, No. ECLI:NL:RBLIM:2014:3022, Apr 02, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 156, (Voorbereidingshandelingen, Verkrachting, Ontucht, Absoluut ondeugdelijk object, Fictief meisje)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 156, No. ECLI:NL:HR:2014:1233, May 27, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 187, (Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, Betrouwbaarheid bekennende verklaring verdachte, Rechtspsychologie)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 187, No. ECLI:NL:HR:2014:953, Apr 22, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 212, (Schadevergoeding na ondergane voorlopige hechtenis, Immateriële schade, Normbedragen)

Boksem, J., 1 Jan 2014, No. 212, No. ECLI:NL:RBLIM:2014:6799, Jul 08, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 252, (Jeugdstraf(proces)recht, Taakstrafverbod)

Boksem, J., 1 Jan 2014, No. 252, No. ECLI:NL:RBAMS:2014:6188, Aug 25, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 280, (Beklag tegen beslag, verschoningsrecht advocaat)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 280, No. ECLI:NL:HR:2014:1565, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 281, (Beklag tegen beslag, Verschoningsrecht, Doorzoeking, Notaris)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 281, No. ECLI:NL:HR:2014:1566, Jul 01, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 37, (Verlenging terbeschikkingstelling, Verbod op willekeurige detentie)

Boksem, J., 1 Jan 2014, No. 37, No. ECLI:NL:GHARL:2014:67, Jan 09, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2014, 78, (Welzijn minderjarige getuige, Ondervragingsrecht)

Mols, G. P. M. F., 1 Jan 2014, No. 78, No. ECLI:NL:HR:2014:300, Feb 11, 2014. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 216, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 216, May 21, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 217, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 217, May 21, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 218, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 218, May 21, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 226, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 226, Jul 02, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 504, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 504, Jan 08, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NJ 2014, 90, ()

Klip, A. H., 1 Jan 2014, No. 90, May 28, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; No. 133358).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2013

2013, , (Groninger HIV-zaak)

Claessen, J. A. A. C., 1 Jan 2013, Nov 29, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2013, , ()

de Vocht, D. L. F. & Vanderhallen, M., 1 Jan 2013, Dec 07, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NBSTRAF 2013, 381, (Consultatiebijstand advocaat, Niet-aangehouden verdachte, Salduz)

Boksem, J., 1 Jan 2013, No. 381, Sep 24, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional